Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

MATERIALS

PROCEDIMENTS

EXPLICACIÓ

PINTAR A PARTIR D'ALGORITMES

MATERIALS

  • Paper quadriculat
  • Llapis

PINTAR A PARTIR D'ALGORITMES

PROCEDIMENT

1

3

2

4

Fem servir els companys per pintar. Recordem als infants el concepte de pensament computacional. Els hi expliquem les instruccions: fem que un company pinti el dibuix que nosaltres volem en una graella. Només es poden donar les següents ordres: avança, pinta, baixa. Hem de tenir en compte que quan li diem que baixi, se situa en la primera casella de la línia següent.Cada alumne dibuixarà una quadrícula i pintarà els requadres que vulgui.Cada alumna també escriurà les ordres en un full per reproduir el dibuix:

  • Fletxa dreta Pintar
  • Fletxa dreta Fletxa avall Pintar
  • Fletxa avall x 2 Pintar
S’intercanviaran les ordres entre companys i reproduiran el dibuix de l’altre company. S’ha de tenir en compte que es comença pel quadre de la cantonada superior esquerra.Comparem el dibuix original amb el que ha pintat el company o companya.

PINTAR A PARTIR D'ALGORITMES

El pensament computacional és una manera de resoldre un determinat problema que integra la manera de «pensar» dels ordinadors amb els mecanismes del pensament humà. El pensament computacional busca solucions que es poden expressar com una seqüència d’instruccions o un algoritme.El primer pas per a resoldre un problema satisfactòriament és formular el problema; és a dir, emmarcar i definir exactament quin és el problema que volem resoldre. Aquest pas pot semblar poc important i obvi, però és molt important ja que si no definim correctament el problema, la solució que plantegem no servirà per al propòsit real.Un cop tenim el problema formulat, comença el procés per a poder resoldre’l. El primer que s’ha de fer és descompondre el problema, és a dir, fragmentar-lo en problemes més petits i senzills de resoldre. A continuació, cal reconèixer patrons, que són estructures que es repeteixen en les diferents parts. El següent pas és l’abstracció, que consisteix en detectar quines són les diferències entre les diferents parts i abstreure-les. Finalment, cal crear l’algoritme, és a dir, les instruccions que permetin solucionar el problema inicial.

EXPLICACIÓ

PINTAR A PARTIR D'ALGORITMES

Els augments de l’ocular i els objectius estan indicats amb una xifra i el símbol X. Per calcular l’augment total, s’ha de multiplicar el de l’ocular pel de l’objectiu seleccionat. La part mecànica està constituïda pel cos del microscopi (la base i el braç), la platina (la placa on es col·loca la mostra que cal observar), el tub que conté l’ocular, el revòlver giratori on hi ha els objectius i els caragols d’enfocament. Els ecosistemes aquàtics són l’hàbitat de molts éssers vius. Amb l’ajuda d’un microscopi podem observar amb major detall petits organismes i microorganismes presents en aquest medi. Per exemple, cianobacteris, organismes procariotes que fan la fotosíntesi; protozous, organismes unicel·lulars, eucariotes i heteròtrofs; algues; petits crustacis com els cladòcers o puces d’aigua i els copèpodes; i larves d’insectes.

MÉS INFORMACIÓ

PINTAR A PARTIR D'ALGORITMES