Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Empezar >

LA HIGIENE PERSONAL

ÍNDEX

7-Importància de la higiene postural

1-Que és la higiene?

2-Principals tipos de higiene

3-Hàbits de higiene personal diaria

4-Tipos de higiene personal i importància

5-Efectes de una falta de higiene personal

s

6-Impacte de la higiene personal en la autoestima

8-Per què es important tindre bons habits de higiene

QUE ÉS LA HIGIENE?

PRINCIPALS TIPOS DE HIGIENE

HABITS DE HIGIENE PERSONAL DIARIA

TIPOS DE HIGIENE PERSONAL I IMPORTÀNCIA

EFECTES DE LA FALTA DE LA HIGIENE PERSONAL

IMPACTE DE LA HIGIENE PERSONAL EN LA AUTOESTIMA

IMPORTÀNCIA DE LA HIGIENE POSTURAL

PER QUÈ ÉS IMPORTANT TINDRE BONS HÀBITS DE HIGIENE

QUE ÉS LA HIGIENE CORPORAL?

La higiene corporal es tracta de mantindre el cos net i sa

PER QUÈ ÉS IMPORTANT TINDRE BONS HÀBITS DE HIGIENE?

És molt important tindre bons habits de higiene perque t´ajuden a cuidar i a valorar el teu cos, prevenir enfermetats, ademes també ens fa sentir mitllor la nostra apariència i percibir la neteja amb el benestar

QUE ÉS LA HIGIENE DELS DENTS I IMPORTÀNCIA

La higiene dels dents és el conjunt de cuidats que es realitzen en la dentadura per a millorar la seua conservacio i la salud general en el nostre organisme.La importància que té la higiene dels dents es que ens ajuda a previndre caries, les enfermetats de les encies...

IMPORTÀNCIA DE LA HIGIENE POSTURAL

La importància de la higiene postural ens ajuda a evitar posibles lesions o enfermetats en l´esquena

QUE ÈS LA HIGIENE DURANT UNA ENFERMETAT I IMPORTÁNCIA

La higiene durant una enfermetat és tracta de mantindre el cos sa i net.La importància que té és que ens ajuda a ser menys propens de les enfermetats

QUE ÉS LA HIGIENE EN ELS BANYS I IMPORTÀNCIA

La higiene en els banys es tracta de deixar el aseo net sense taques i sense ningun virus perillós. La importància que tè la higiene dels banys es que ens ajuda a oferir un entorn laboral més comodo i segur

QUE ÉS LA HIGIENE EN LA DUTXA I IMPORTÀNCIA

La higiene en la dutxa ens ajuda a eliminar microbis, impureses, cel.lules mortes de la pell, secrecions de les glandules sudoripares i sebàcies.La importància que té la higiene en la dutxa es que ens ajuda a desfer-nos de les bacteries que causene el mal olor.

QUE ÉS LA HIGIENE DE LES MANS I IMPORTÀNCIA

La higiene de les mans és el llavat de mans amb aigua i sabó amb la intenció de eliminar restos, brutetat, grasa, microorganismes i altres substancies danyines.La importáncia que té la higiene de les mans es que ens ajuda a previndre infeccions.

HABITS DE HIGIENE PERSONAL DIARIA

Els habits de higiene personal que es deuen de fer diariament son: Llavar-se les mans amb aigua i sabó abans de menjar i després d´anar al bany. Duchart-se diariament. Llavar-se els dents. Mantindre curtes i netes les ungles. Utilitzar el estornut de etiqueta, si estornudes o tuses

Título 2

QUE ÉS LA HIGIENE?

La higiene es el conjunt de pràctiques i tècniques que apliquen als individus per al control dels factors que ejerceixen o poden tindre efectes nocius sobre la salud . La higiene personal es el concecpte basic del aseo, la neteja i del cuidat del cos huma

QUE ÉS LA HIGIENE BUCAL?

La higiene bucal compren els procesos que mantenen nets i sans les nostres encies, dents, llengua i boca en general, així ens permet tindre un olfatce fresc i conserva les nostres pezes dentaries .

QUE ÉS LA HIGIENE EN LES UNGLES I IMPORTÀNCIA

La higiene de les ungles, evita que siguen transportadores d´hongos o bacteries que desencadenen amb alguna enfermetat.La importància que té la higiene de les ungles es que ens ajuda a previndre la propagacio de microbis i reduir el risc de infeccions resisitents als antibiotics

IMPACTE DE LA HIGIENE PERSONAL EN LA AUTOESTIMA

Els mals hàbits de higiene també poden afectar a la autoestima. una neteja corporal amb profunditat ens ajuda a mantindrens mes sans, amb major autoestima i mes segurs de nosaltres mateixa

QUE ÉS LA HIGIENE MENTAL?

La higiene mental defen el conjunt d´hàbits que li permeteixen a una persona gaudir i estar en armonia amb el seu entorn socicultural

QUE ÉS LA HIGIENE POSTURAL?

La higiene postural és un conjunt de recomanacions i actituds encaminades a mantindre una alineació de tot el cos amb el fi de evitar possibles lesions

EFECTES DE FALTA DE HIGIENE PERSONAL

Els efectes de falta de higiene personal poden provocar varies infeccions o enfermetats