Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

MATERIALS

PROCEDIMENTS

EXPLICACIÓ

CONSTRUIR UN RELLOTGE DE SOL

MATERIALS

  • Cartró ploma
  • Clau llarg
  • Llapis

CONSTRUIR UN RELLOTGE DE SOL

PROCEDIMENT

1

3

2

4

Elaborem un rellotge de sol. Preguntem i expliquem als infants què són els rellotges de Sol i com funcionen.Busquem un lloc planer i exterior on toqui sempre la llum del Sol i hi col·loquem el cartó ploma.Clavem el clau a la part central del cartró.A cada hora en punt, ens fixem on es projecta l’ombra del clau i hi fem una marca amb el llapis.També podem fer marques més petites cada mitja hora.A partir d’ara, ja sabrem quina hora és en funció de la marca que ens indiqui l’ombra del clau.

5

CONSTRUIR UN RELLOTGE DE SOL

Un rellotge de sol és un instrument de mesura que assenyala les hores mitjançant l’ombra d’un gnòmon clavat dins d’un quadrant on hi ha marcades les línies horàries. El gnòmon sempre té la direcció paral·lela a l’eix de rotació terrestre; en canvi, el quadrant pot adoptar diferents posicions, igual que les línies horàries. N’hi ha de diferents tipus, els més comuns són els verticals i els horitzontals. El rellotge solar s’ha fet servir des de temps immemorables per poder mesurar el pas del temps, sempre durant el dia.Es poden posar fotos del mirador de Tristaina d’Andorra, un rellotge solar gegant, i també es pot explicar la llegenda del rellotge solar de Sant Pol de Mar, de la qual surt l’expressió: «Sant Pol, quina hora és?» Fa molts anys es va instal·lar un rellotge solar a la població de Sant Pol de Mar i per evitar que es fes malbé amb les pluges i la calamarsa, se li va col·locar una teulada petita a sobre que també tapava la llum del Sol i, per tant ja no servia de res. Des de llavors, quan les persones visiten Sant Pol de Mar, pregunten als seus habitants «Sant Pol, quina hora és?», en sentit de mofa.

EXPLICACIÓ

CONSTRUIR UN RELLOTGE DE SOL

Els augments de l’ocular i els objectius estan indicats amb una xifra i el símbol X. Per calcular l’augment total, s’ha de multiplicar el de l’ocular pel de l’objectiu seleccionat. La part mecànica està constituïda pel cos del microscopi (la base i el braç), la platina (la placa on es col·loca la mostra que cal observar), el tub que conté l’ocular, el revòlver giratori on hi ha els objectius i els caragols d’enfocament. Els ecosistemes aquàtics són l’hàbitat de molts éssers vius. Amb l’ajuda d’un microscopi podem observar amb major detall petits organismes i microorganismes presents en aquest medi. Per exemple, cianobacteris, organismes procariotes que fan la fotosíntesi; protozous, organismes unicel·lulars, eucariotes i heteròtrofs; algues; petits crustacis com els cladòcers o puces d’aigua i els copèpodes; i larves d’insectes.

MÉS INFORMACIÓ

CONSTRUIR UN RELLOTGE DE SOL