Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

MATERIALS

PROCEDIMENTS

EXPLICACIÓ

MOMENT ANGULAR

MATERIALS

  • Roda de bicicleta
  • Corda
  • Dos tubs
  • Pistola de silicona
  • Baldufes
  • Giroscopi

MOMENT ANGULAR

PROCEDIMENT

3

2

4

Comparem el moviment de la roda i les baldufes amb el de la rotació de la Terra. Plantegem el repte de com podem mantenir una roda en vertical i l’aguantem amb un cordill lligat a l’eix. Per facilitar la subjecció de la roda, hi enganxem dos tubs, un a cada banda de l’eix.Lliguem una corda a l’eix de la roda.Agafem la roda per la corda i comprovem què passa: cau per la gravetat i queda penjant, en posició horitzontal. A continuació, fem girar la roda agafant-la pels tubs. Deixem anar la roda subjectant-la per la corda de nou: ara la roda es manté en posició vertical.Comparem el moviment de la roda amb el gir d’una baldufa o d’un giroscopi. Què tenen en comú?

5

6

1

MOMENT ANGULAR

El moment angular és la tendència d’un cos a no canviar la velocitat angular. És una magnitud que relaciona el vector de posició d’un cos (la posició de cada part del cos) respecte l’eix de rotació amb el moment lineal (la massa del cos multiplicada per la velocitat d’aquest). Com que és una magnitud que, en absència de forces externes, es manté constant, es parla de la llei de conservació del moment angular: el cos vol seguir girant i no vol canviar el seu pla de gir; si no hi ha forces externes, sempre mantindria el seu pla de rotació. Aquest és el motiu pel qual la bicicleta es manté dreta quan està en moviment.Amb la roda de bicicleta es reprodueix el mateix fenomen que es dona en un giroscopi. El giroscopi és un dispositiu inventat per Foucault, físic francès reconegut per demostrar la rotació de la Terra a través d’un pèndol de grans dimensions. Aquest mecanisme consta d’un cos amb simetria de rotació. La peculiaritat d’aquest objecte recau en què, quan se’l fa girar, conserva el moment angular i, per tant, l’orientació del seu eix de rotació. És el mateix que es pot observar amb la roda de la bicicleta. En posar-la en moviment, a causa de la conservació del moment angular, la roda es manté en posició vertical.

EXPLICACIÓ

MOMENT ANGULAR

Els augments de l’ocular i els objectius estan indicats amb una xifra i el símbol X. Per calcular l’augment total, s’ha de multiplicar el de l’ocular pel de l’objectiu seleccionat. La part mecànica està constituïda pel cos del microscopi (la base i el braç), la platina (la placa on es col·loca la mostra que cal observar), el tub que conté l’ocular, el revòlver giratori on hi ha els objectius i els caragols d’enfocament. Els ecosistemes aquàtics són l’hàbitat de molts éssers vius. Amb l’ajuda d’un microscopi podem observar amb major detall petits organismes i microorganismes presents en aquest medi. Per exemple, cianobacteris, organismes procariotes que fan la fotosíntesi; protozous, organismes unicel·lulars, eucariotes i heteròtrofs; algues; petits crustacis com els cladòcers o puces d’aigua i els copèpodes; i larves d’insectes.

MÉS INFORMACIÓ

BALDUFES I EL GIR DE LA TERRA