Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

MATERIALS

PROCEDIMENTS

EXPLICACIÓ

MOMENT D'INÈRCIA

MATERIALS

  • Cartró
  • Tisores
  • Llapis
  • Paper
  • Pistola de silicona
  • Monedes de 5 cèntims
  • Escuradents
  • Material per decorar

MOMENT D'INÈRCIA

PROCEDIMENT

1

3

2

4

Construïm un spinner per explorar la conservació del moment angular. Preguntem als infants si coneixen objectes que girin durant molta estona sense parar, com per exemple un spinner o una roda si l’aguantem per l’eix de rotació a l’aire. Podem explicar què és el moment d’inèrcia per entendre-ho.A partir d’un spinner real o d’una plantilla, tracem el contorn sobre un paper i el retallem.Reproduïm la silueta de paper sobre el cartó dues vegades i les retallem.Amb una moneda, fem dos cercles de cartó iguals i els retallem.Enganxem amb silicona calenta una moneda a l’extrem de cada braç d’una de les formes de l’spinner de cartró.Enganxem l’altra placa de cartó a sobre, fent-la coincidir amb la que té les monedes, i deixant aquestes entremig de totes dues plaques de cartró.Fem passar un escuradents pel centre de l’objecte.A cada banda de l’escuradents, clavem un dels cercles de cartó (els que hem retallat de la mida de les monedes), fixant-los el més a prop possible de l’spinner, però sense arribar a tocar-lo.Tallem els extrems de l’escuradents que sobresurtin i decorem el nostre objecte.El fem girar i analitzem el moviment: per què tarda tant a parar-se?

5

6

7

8

9

MOMENT D'INÈRCIA

El moment d’inèrcia és la resistència d’un cos a canviar la velocitat de rotació. No té un valor únic, sinó que depèn de la distància a l’eix de rotació. Si la massa de l’objecte està allunyada de l’eix, l’oposició a modificar el moviment serà superior. Això vol dir que com més gran sigui el moment d’inèrcia, més difícil és fer que el cos comenci a girar; però també implica que és més difícil aturar-lo una vegada s’ha posat en moviment. Si imaginem un patinador sobre gel, quan gira sobre si mateix i estén els braços, el moment d’inèrcia augmenta perquè la massa està més lluny de l’eix de rotació, el cos. Si després tanca els braços, disminueix el moment d’inèrcia, i gira més ràpidament.Els spinners tarden molt a parar-se precisament per la distribució de la massa en l’objecte. En la seva fabricació s’ha tingut en compte el concepte de moment d’inèrcia i les seves implicacions. En el nostre cas, s’han afegit monedes als extrems per augmentar la massa dels punts més allunyats a l’eix de rotació; d’aquesta manera, el moment d’inèrcia és superior i s’aconsegueix que el moviment de rotació duri més temps. Tanmateix, encara que aquesta qüestió sigui indispensable, també és important que hi hagi poca fricció entre l’eix de rotació i el cos de l’spinner, per minimitzar les forces de fregament.

EXPLICACIÓ

MOMENT D'INÈRCIA

Els augments de l’ocular i els objectius estan indicats amb una xifra i el símbol X. Per calcular l’augment total, s’ha de multiplicar el de l’ocular pel de l’objectiu seleccionat. La part mecànica està constituïda pel cos del microscopi (la base i el braç), la platina (la placa on es col·loca la mostra que cal observar), el tub que conté l’ocular, el revòlver giratori on hi ha els objectius i els caragols d’enfocament. Els ecosistemes aquàtics són l’hàbitat de molts éssers vius. Amb l’ajuda d’un microscopi podem observar amb major detall petits organismes i microorganismes presents en aquest medi. Per exemple, cianobacteris, organismes procariotes que fan la fotosíntesi; protozous, organismes unicel·lulars, eucariotes i heteròtrofs; algues; petits crustacis com els cladòcers o puces d’aigua i els copèpodes; i larves d’insectes.

MÉS INFORMACIÓ

CONSERVACIÓ DEL MOMENT ANGULAR