Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

MATERIALS

PROCEDIMENTS

EXPLICACIÓ

CENTRE DE MASSA I: FORQUILLES

MATERIALS

  • Tap de suro
  • Clau
  • Forquilles
  • Ampolla de vidre

CENTRE DE MASSA I: FORQUILLES

PROCEDIMENT

1

3

2

Apliquem el concepte de centre de massa per fer equilibris. Expliquem als infants què és un centre de masses i plantegem el repte de construir un sistema amb un tap de suro, un clau i dues forquilles que es mantingui en equilibri sobre l’ampolla.Deixem que els infants investiguin i experimentin.La solució al repte és clavar el clau al mig de la base del tap de suro i punxar les forquilles al lateral com si fossin dos braços caient cap avall.Un cop muntada l’estructura, si es col·loca reposant la punta del clau a la boca de l’ampolla, s’aguanta en equilibri sense caure.

CENTRE DE MASSA I: FORQUILLES

El centre de massa o centre de gravetat és un concepte físic per definir el punt en el qual s’equiparen les masses d’un sistema de partícules. Es podria dir que és la mitjana de les ubicacions de totes les masses d’aquest sistema. Aquesta posició no té per què formar part del sistema en qüestió; pot ser que aquest punt concret de l’espai no coincideixi amb la posició d’una partícula, pot ser que no estigui en contacte amb el sistema. Aquest seria el cas del centre de massa d’un flotador salvavides: el centre de massa es troba al punt central del forat, on no hi ha objecte.En l’experiència proposada, convidem els infants a jugar amb el centre de massa. El sistema construït a partir del tap de suro, el clau i les forquilles només s’aguantarà i es mantindrà en equilibri si el centre de massa està per sota del punt de sustentació, és a dir, si el centre de masses està per sota la boca de l’ampolla. Per tant, si clavéssim les forquilles al revés, el sistema no s’aguantaria sobre la boca de l’ampolla; ja que el centre de massa quedaria per sobre del punt de sustentació. És important que la boca de l’ampolla sigui plana i llisa.

EXPLICACIÓ

(1/2)

CENTRE DE MASSA I: FORQUILLES

EXPLICACIÓ

(2/2)

CENTRE DE MASSA I: FORQUILLES

Poden jugar amb el propi centre de masses amb exercicis simples a la paret. 1. Amb els talons tocant la paret, intentar inclinar-se endavant sense caure.2. Amb les puntes tocant la paret, intentar posar-se de puntetes sense caure.3. Amb el costat d’un dels peus tocant la paret, intentar posar-se a peu coix sense caure.També poden fer el repte d’aguantar-se semiestirats els uns als altres sense caure. En aquest cas necessitarem quatre tamborets que formin un quadrat. Els infants seuran als tamborets de tal manera que quan seguin les cames d’un infant quedin en contacte amb l’esquena de l’altre infant. Tots els infants s’estiren, reposant l’esquena sobre les cames de l’altre company. En aquest punt es poden treure els tamborets i l’estructura no cau.

Els augments de l’ocular i els objectius estan indicats amb una xifra i el símbol X. Per calcular l’augment total, s’ha de multiplicar el de l’ocular pel de l’objectiu seleccionat. La part mecànica està constituïda pel cos del microscopi (la base i el braç), la platina (la placa on es col·loca la mostra que cal observar), el tub que conté l’ocular, el revòlver giratori on hi ha els objectius i els caragols d’enfocament. Els ecosistemes aquàtics són l’hàbitat de molts éssers vius. Amb l’ajuda d’un microscopi podem observar amb major detall petits organismes i microorganismes presents en aquest medi. Per exemple, cianobacteris, organismes procariotes que fan la fotosíntesi; protozous, organismes unicel·lulars, eucariotes i heteròtrofs; algues; petits crustacis com els cladòcers o puces d’aigua i els copèpodes; i larves d’insectes.

MÉS INFORMACIÓ

CENTRE DE MASSA I: FORQUILLES