Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

MATERIALS

PROCEDIMENTS

EXPLICACIÓ

NETEGEM LES AIGÜES DE PETROLI

MATERIALS

  • Vasos de precipitats
  • Mostres d’hidrocarburs (benzina, gasoil, parafina, querosè, etc.)
  • Polímer absorbent per hidrocarburs
  • Guants de làtex
  • Cullera
  • Plat

NETEGEM LES AIGÜES DE PETROLI

PROCEDIMENT

1

3

2

4

Descontaminem l’aigua. Iniciem un diàleg amb els infants sobre com es podria descontaminar l’aigua de residus com el petroli.Omplim diversos vasos de precipitats amb aigua.Aboquem en cada un dels vasos una mostra diferent d’hidrocarbur.Tirem el polímer als recipients i observem com es forma una mena de galeta: el polímer està absorbint els hidrocarburs.Enretirem la massa formada a la superfície amb la cullera, la deixem sobre un plat i comprovem que l’aigua ha quedat totalment descontaminada.

NETEGEM LES AIGÜES DE PETROLI

Els hidrocarburs són substàncies formades per compostos orgànics, és a dir, estan formats bàsicament per àtoms d’hidrogen i carboni. Tenen múltiples aplicacions: tot i que el principal ús que es coneix dels hidrocarburs és com a font d’energia a partir de la crema d’aquests combustibles (el propà, el butà, els components de la gasolina) i en la construcció de carreteres (l’asfalt), també es fan servir hidrocarburs volàtils com a propulsants dels aerosols, per exemple en els desodorants d’esprai.Una de les preocupacions principals relacionades amb els hidrocarburs és la contaminació marina. Les aigües residuals industrials i domèstiques descarreguen al mar uns 3.800 milions de litres d’hidrocarburs cada any. Una altra de les fonts de contaminació són els vessaments per accidents en vaixells petroliers.

EXPLICACIÓ

(1/2)

NETEGEM LES AIGÜES DE PETROLI

Tot i que aquests casos representen una petita part dels abocaments d’hidrocarburs, produeixen un impacte local molt fort, afectant de manera globalitzada l’ecosistema marí: altera el medi físic i afecta els organismes. Per aquest motiu, és important desenvolupar sistemes de descontaminació de l’aigua i eliminar la presència d’hidrocarburs. En aquest experiment es fa servir un polímer superabsorbent, un polímer amb una gran capacitat d’absorció, que encapsula hidrocarburs. Anteriorment havíem comprovat l’ús de polímers superabsorbents en productes d’higiene com els bolquers. Aquests polímers absorbeixen l’aigua. En canvi, el producte utilitzat en aquesta experiència és hidrofòbic, per això queda surant a la superfície i es pot separar amb facilitat.

EXPLICACIÓ

(2/2)

NETEGEM LES AIGÜES DE PETROLI

Els augments de l’ocular i els objectius estan indicats amb una xifra i el símbol X. Per calcular l’augment total, s’ha de multiplicar el de l’ocular pel de l’objectiu seleccionat. La part mecànica està constituïda pel cos del microscopi (la base i el braç), la platina (la placa on es col·loca la mostra que cal observar), el tub que conté l’ocular, el revòlver giratori on hi ha els objectius i els caragols d’enfocament. Els ecosistemes aquàtics són l’hàbitat de molts éssers vius. Amb l’ajuda d’un microscopi podem observar amb major detall petits organismes i microorganismes presents en aquest medi. Per exemple, cianobacteris, organismes procariotes que fan la fotosíntesi; protozous, organismes unicel·lulars, eucariotes i heteròtrofs; algues; petits crustacis com els cladòcers o puces d’aigua i els copèpodes; i larves d’insectes.

MÉS INFORMACIÓ

NETEGEM LES AIGÜES DE PETROLI