Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

MATERIALS

PROCEDIMENTS

EXPLICACIÓ

POLÍMERS SUPERABSORBENTS

MATERIALS

  • Polímer superabsorbent o poliacrilat sòdic
  • Tassa
  • Aigua
  • Bolquers
  • Compreses
  • Tisores
  • Safata

POLÍMERS SUPERABSORBENTS

PROCEDIMENT

1

3

2

4

Extraiem els polímers superabsorbents dels productes d’higiene. Preguntem als infants quanta aigua creuen que poden absorbir els bolquers dels nadons.En una tassa, posem una cullerada de polímer superabsorbent.Afegim aigua i observem com el polímer absorbeix tota l’aigua abocada a la tassa.Entre tots, pensem on podem trobar aquests compostos en la nostra vida quotidiana.Obrirem amb les tisores els bolquers i les compreses en una safata i en traurem el polímer superabsorbent.Abocarem aigua i comprovarem que la textura de la substància obtinguda és la mateixa que la de la tassa.

5

POLÍMERS SUPERABSORBENTS

Els polímers superabsorbents, generalment anomenats SAP per les seves sigles en anglès (Super Absorbent Polymer) són polímers sintètics, és a dir, macromolècules que s’han obtingut de forma industrial, que poden absorbir i retenir enormes quantitats d’un líquid respecte a la seva pròpia massa. Els polímers absorbents d’aigua, classificats com a hidrogels, absorbeixen solucions aquoses a través d’enllaços d’hidrogen amb la molècula d’aigua. Per tant, la capacitat dels SAP per a absorbir l’aigua depèn de la concentració iònica d’una solució aquosa. Amb aigua desionitzada i destil·lada, els SAP poden absorbir fins a 500 vegades el seu pes (de 30 a 60 vegades el seu propi volum!); però quan s’utilitzen amb una solució salina al 0,9 %, com el sèrum fisiològic, la capacitat d’absorció es redueix a unes 50 vegades el seu pes.

EXPLICACIÓ

(1/2)

POLÍMERS SUPERABSORBENTS

EXPLICACIÓ

(2/2)

POLÍMERS SUPERABSORBENTS

L’ús més comú dels SAP són els productes d’higiene personal i d’un sol ús, com bolquers per a nens petits, compreses d’higiene menstrual, roba interior de protecció d’adults i tovalloles sanitàries. Per això, a través d’aquesta experiència, convidem els infants a comprovar la presència d’aquest material en bolquers i compreses per observar-ne la gran capacitat d’absorció. Pot ser interessant comparar l’aigua absorbida pels SAP i l’aigua que pot absorbir un tros de cotó. Els SAP es van deixar d’utilitzar als tampons a la dècada del 1980, a causa de la preocupació per la possibilitat de provocar un xoc tòxic. Actualment també s’utilitzen en el control de vessaments i de residus líquids aquosos o per a fer neu artificial en cinema i teatre.

Els augments de l’ocular i els objectius estan indicats amb una xifra i el símbol X. Per calcular l’augment total, s’ha de multiplicar el de l’ocular pel de l’objectiu seleccionat. La part mecànica està constituïda pel cos del microscopi (la base i el braç), la platina (la placa on es col·loca la mostra que cal observar), el tub que conté l’ocular, el revòlver giratori on hi ha els objectius i els caragols d’enfocament. Els ecosistemes aquàtics són l’hàbitat de molts éssers vius. Amb l’ajuda d’un microscopi podem observar amb major detall petits organismes i microorganismes presents en aquest medi. Per exemple, cianobacteris, organismes procariotes que fan la fotosíntesi; protozous, organismes unicel·lulars, eucariotes i heteròtrofs; algues; petits crustacis com els cladòcers o puces d’aigua i els copèpodes; i larves d’insectes.

MÉS INFORMACIÓ

POLÍMERS SUPERABSORBENTS