Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

MATERIALS

PROCEDIMENTS

EXPLICACIÓ

REACCIONS REDOX

MATERIALS

  • Dos vasos de precipitats
  • Recipient amb tapa
  • Sosa càustica (hidròxid de sodi)
  • Glucosa
  • Indigotina

REACCIONS REDOX

PROCEDIMENT

1

3

2

4

Fem una reacció redox en la qual el colorant ens permet visualitzar els canvis d’oxidació. Recordem què són les reaccions REDOX als infants.Posem una cullerada de sosa càustica (2 g) en un vas de precipitats. Utilitzem guants i anem amb cura a l’hora de manipular-la.Posem dues cullerades de glucosa (4 g) en un altre vas de precipitats.Afegim aigua als dos vasos i barregem bé.Afegim unes gotes de l’indicador (indigotina) en el recipient amb glucosa.Afegim les dues dissolucions en un recipient amb tapa.Observem com la barreja adopta una coloració verdosa.Si la deixem reposar sense agitar, la mescla es va tornant vermella fins a acabar amb una tonalitat groga.Si agitem el recipient, el líquid recupera la coloració verdosa i a mesura que ho deixem reposar, passa a vermell i finalment a groc.Podem repetir els passos 7 i 8 tantes vegades com vulguem.

5

6

7

8

9

REACCIONS REDOX

Una reacció redox és una reacció d’oxidació i reducció. Això significa que un element dels reactius aporta electrons i s’oxida, mentre que l’altre element dels reactius rep els electrons i es redueix. El potencial redox d’una substància és la seva tendència a captar electrons. La mesura del potencial redox s’utilitza per controlar l’eficiència de desinfecció de l’aigua; el potencial redox de l’aigua permet determinar la concentració estimada de clor lliure al medi, que mínim hauria de ser de 650 mV.En aquest experiment, l’indigotina és l’indicador d’aquesta reacció redox: mentre hi ha oxigen al sistema que actua com a agent oxidant, l’indigotina s’oxida i adopta una coloració verdosa. En canvi, quan s’esgota l’oxigen i l’indigotina està en la seva forma reduïda, adopta una coloració groga. El vermell indica un estadi intermedi. Per això, quan s’agita la mescla i s’incorpora de nou oxigen a la barreja, l’indicador torna a la forma oxidada.

EXPLICACIÓ

REACCIONS REDOX

Els augments de l’ocular i els objectius estan indicats amb una xifra i el símbol X. Per calcular l’augment total, s’ha de multiplicar el de l’ocular pel de l’objectiu seleccionat. La part mecànica està constituïda pel cos del microscopi (la base i el braç), la platina (la placa on es col·loca la mostra que cal observar), el tub que conté l’ocular, el revòlver giratori on hi ha els objectius i els caragols d’enfocament. Els ecosistemes aquàtics són l’hàbitat de molts éssers vius. Amb l’ajuda d’un microscopi podem observar amb major detall petits organismes i microorganismes presents en aquest medi. Per exemple, cianobacteris, organismes procariotes que fan la fotosíntesi; protozous, organismes unicel·lulars, eucariotes i heteròtrofs; algues; petits crustacis com els cladòcers o puces d’aigua i els copèpodes; i larves d’insectes.

MÉS INFORMACIÓ

REACCIONS REDOX