Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

MATERIALS

PROCEDIMENTS

EXPLICACIÓ

CRISTAL·LITZACIÓ DE LA SAL

MATERIALS

  • Dos gots
  • Safata
  • Aigua
  • Sal
  • Fil de cotó
  • Balança
  • Fogonet
  • Cullera
  • Olla

CRISTAL·LITZACIÓ DE LA SAL

PROCEDIMENT

1

3

2

4

Formem cristalls de sal. Expliquem què és la cristal·lització als infants.Preparem una dissolució d’aigua saturada de sal: 1. Pesem 60 g de sal.2. Escalfem 100 ml d’aigua en una olla.3. Aboquem la sal a l’aigua i remenem fins que quedi tota dissolta.Omplim els dos gots amb la dissolució preparada.Col·loquem un fil connectant els dos vasos; ens assegurem que els dos extrems del fil queden submergits a la dissolució de cada got.Esperem uns dies perquè es formin els cristalls.Animem als infants a esbrinar perquè la sal ha cristal·litzat.

5

CRISTAL·LITZACIÓ DE LA SAL

La cristal·lització és el procés de formació de cristalls. Aquest fenomen es pot donar de forma natural o bé sintètica. Es produeix pel canvi d’estat d’una substància que passa d’estar dissolta a formar un sòlid amb una estructura cristal·lina; això significa que els àtoms, els ions o les molècules que componen la matèria estan ordenats. Per tal que la matèria es pugui reorganitzar per formar aquestes estructures, cal que el procés de solidificació de la substància dissolta es faci en repòs i lentament. Es diferencien dues etapes en la cristal·lització: la nucleació i el creixement del cristall. En la nucleació es comencen a formar petits agregats. És a partir d’aquests nuclis que es va formant el cristall. Existeixen diversos mètodes per a l’obtenció de cristalls: per evaporació del dissolvent, per fusió i posterior refredament del material (com en el cas de les roques magmàtiques), per sublimació o per canvis en el medi.

EXPLICACIÓ

(1/2)

CRISTAL·LITZACIÓ DE LA SAL

EXPLICACIÓ

(2/2)

CRISTAL·LITZACIÓ DE LA SAL

En aquest cas, la formació dels cristalls de sal es duu a terme a partir d’una solució d’aigua amb sal en la qual s’evapora el solvent (l’aigua). El procés s’inicia amb la formació dels primers nuclis de cristall que s’indueix per les partícules de cotó del fil. A partir d’aquests nuclis, comença l’etapa de creixement del cristall. És important que la dissolució estigui saturada per afavorir el procés de cristal·lització. Aquest fenomen és el mateix que té lloc a les salines, de les quals s’extreu la sal marina que consumim a casa: l’aigua marina de les basses es va evaporant, augmentant la concentració salina de la dissolució, provocant la formació progressiva dels cristalls de sal.

Els augments de l’ocular i els objectius estan indicats amb una xifra i el símbol X. Per calcular l’augment total, s’ha de multiplicar el de l’ocular pel de l’objectiu seleccionat. La part mecànica està constituïda pel cos del microscopi (la base i el braç), la platina (la placa on es col·loca la mostra que cal observar), el tub que conté l’ocular, el revòlver giratori on hi ha els objectius i els caragols d’enfocament. Els ecosistemes aquàtics són l’hàbitat de molts éssers vius. Amb l’ajuda d’un microscopi podem observar amb major detall petits organismes i microorganismes presents en aquest medi. Per exemple, cianobacteris, organismes procariotes que fan la fotosíntesi; protozous, organismes unicel·lulars, eucariotes i heteròtrofs; algues; petits crustacis com els cladòcers o puces d’aigua i els copèpodes; i larves d’insectes.

MÉS INFORMACIÓ

CRISTAL·LITZACIÓ DE LA SAL