Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Портфоліо вчителя історії Каглян Діани Борисівни

Місце роботи – - Чернелицький ліцейКатегорія IОсвіта: вища - Прикарпатський Національний університет ім. В. Стефаника. Спеціальність історія і політологія

Тільки творчий вчитель може виховати творчого учня

Моє педагогічне кредо
"Ми не маємо бути ідеальними, але маємо цього прагнути

PROCESS 03

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut

PROCESS 02

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut

Моє життєве кредо

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut

Методична проблема над якою я працюю. «Використання іноваційних комп'ютерних технологій на уроках історії»

  • педагогічна діяльність учителя сприяє якісній реалізації положень Національної доктрини розвитку освіти України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»
  • зміною ціннісних орієнтирів учнів, що сприяють їх духовному розвитку;
  • необхідністю формування стійких пізнавальних інтересів;
Актуальність теми зумовлена

проектування уроку; впровадження інтерактивних методик; використання індивідуальних, групових форм роботи; створення ситуації успіху; індивідуальний підхід до особистості кожного учня; вдосконалення системи оцінювання і стимулювання навчальної діяльності учнів; використання мультимедійних засобів у практичній діяльності; розвиток творчих здібностей учнів.

Шляхи реалізації проблеми
Підвищують розвиток особистості учнів, розкривають таланти.Забезпечують розвиток творчих здібностейстимулюють пізнавальну активність, емоційну сферу та інтелектуальні почуття школярівПідвищується працездатність учнівПоліпшується просторова уява, пам’ять, логічне мислення, розширюється їх світогляд

Переваги Ікт на уроці історії :

Виконання пошукових самостійних завдань; Виконання творчих завдань; Підготовка доповідей; Підготовка презентацій; Моделювання історичних об’єктів, явищ, процесів; Організація дослідницьких проектів; Написання науково-дослідницьких робіт; Упорядкування історичних словників, довідникіСтворення онлайн-книг, та відео.

Використання мультимедіа в позаурочній роботі

робота в соціальних сервісах, -створення і демонстрація презентацій, зокрема в Canva, genially, emaze. з історії;-показ історичних фільмів; -робота з електронними посібниками; -створення і використання тестів з історії в таких ресурсах як kahoot, quizizz, classtime та ін.створення інтерактивних робочих аркушів в онлайн-середовищі, робота учнів та вчителя з ШІ.Гейміфікація навчанняісторії

важаю за доцільне такі можливості комп`ютерних технологій:

Проведення уроку "Зародження опозиційного руху в період "відлиги" 11 клас

2021 - 2022 нр. II місце з історії та III місце на II етапі Всеукраїнської олімпіади з правознавства.2021 нр. участь в Всеукраїнському конкурсі "Сто років української революції"

Результати участі учнів в олімпіадах та конкурсах.
Позакласні виховні заходи присвячені пам'яті героїв Крут і Революції гідності

Дякую за увагу