Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Praca w domu

klasa III

Start

lekcja 18

Na lekcji na żywo: 1. Dowiedzieliśmy się wiele ciekawostek o biegunie północnym, Grenlandii oraz jej mieszkańcach. 2. Zwierzęta wyspy - ćw. 4 str.5 3. Przypomnienie wiadomości o rzeczownikach - zabawa interaktywna oraz zad. 3 str.5 4. Sprawdzam siebie- podsumowanie bloków tematycznych, praca na lekcji w zeszycie ćwiczeń str. 92-93. 5. Jak ty komu, tak on tobie- czytanka z wprowadzeniem do pracy domowej.

Notatka do zeszytu
Temat: Kiedy piszemy ch?1. Piszemy ch, gdy wymienia się na sz.2. Piszemy ch, gdy występuje na końcu wyrazu.Uwaga!Wyraz druh to wyjątek. Na końcu wyrazu zapisujemy h.

Rozwiąż zadanie :)

Zakręć 4 razy kołem i zapisz rozwiązanie w zeszycie.

Odmień poprawnie wyraz rower i zapisz zdania w zeszycie.Janek po szkole wyszedł na ....... . Kasia upadła i spadła z ........ Mój ..... jest koloru zielonego.Lubię jeździć na moim ..... Mama powiedziała, że jej ..... jest większy od mojego. Jazda na ..... jest dla mnie przyjemnością.

Rozwiąż zadania w potyczkach ortograficznych:ćw. 3 str.38ćw. 2 str.39ćw. 4 str. 40oraz w zeszycie ćw. część 3:zad. 2 str.22zad. 5 i 6 str. 23

Wspaniała praca do zobacznia za dwa tygodnie