Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

Transcript

Integraciódisciplines

Conflictesimportants

lA història

Divisionstemporals

dISCIPLINA

Evolució històrica de la humanitat

Moviments importants

HipòtesisMetodologiesEinesInterpretacióEntorn

Crisis i canvis recents

·Prehistòria·Història Antiga ·Edat Mitjana·Edat Moderna·Edat Contemporània

Renaixement

Humanisme

Il·lustració

Raonament i ciènciaVoltaire, Rousseau

Revolució industrial

Canvis tecnològics, econòmics i socials

Drets civils

Abolició de l'esclavitudMoviment pels drets

Guerra dels cent anys

Conflictes entre França i Anglaterra

Primera Guerra Mundial

Tractat de Versalles

Segona Guerra Mundial

NacionalsocialismeDesenvolupament ONU

Guerra Freda

Divisió entre EUA i URSS

Descolonització

Fi de l'imperi conlonial europeu

Globalització

Interconnexió econòmica i culturalDesafiaments ambientals

Ensenyament i aprenentatge

HistòriaGeografiaEconomiaPolíticaAntropologiaFilosoffiaSociologia

Mètodecientífic

Observació

Recopilació de dadesPreguntes de recerca

Hipòtesi

Plantejaments de suposicionsGuia per a experiments i recerca

Experimentació

Disseny d'experiments controlatsRecollida i anàlisi de dadesConfirmació o refutació de la hipòtesi

CronologiaCivilitzacionsRevolucionsExpliracióTransformació

Mètode científicAnàlisi estadísticInvestigació qualitativaMètode experimentalAnàlisi crític