Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

START

BENVINGUDA A L'AULA DE LLENGÜES

HOLa IA

TALLER 2

MATERIALS I RECURSOS

DISSENYEM ACTIVITATS

PLANIFIQUEM

IA + IH

LA IA A L'AULA

COM FUNCIONEN?

LA IA, GRAN ALIADA

CANVIS

3 PREGUNTES

FEEDBACK

OBJECTIUS

index

CREATIVITAT

INTEGRACIÓ

ACULTURACIÓ

OBJECTIUS

 • Explorar com l'IA pot potenciar la creativitat dels estudiants en la producció de contingut lingüístic.
 • Desenvolupar propostes metodològiques creatives que incorporin elements d’intel•ligència artificial.
 • Explorar i integrar usos de la IA cap a un aprenentatge integral de les llengües.
 • Incorporar pràctiques de comunicació significativa amb l'ús de la IA.
 • Aprendre a integrar eines IA en processos de producció de llenguatge per a una millor comprensió i expressió.
 • Entendre què és la IA per poder utilitzar-la eficaçment.
 • Comprendre el procés de canvi cultural i valorar-ne les oportunitats pedagògiques.
 • Observar casos d’èxit d'ús de la IA en el món de les llengües.

chatgpt?

Les 10+1 lleis fonamentals de la IA en l'àmbit educatiu

ha vingut per quedar-se. Llavors, jo, què coi he de fer ara?

FEEDBACK FORMULARI

La IA

Perquè coi m’he apuntat a aquest curs, amb la feinada que tinc!!!!!

Què puc fer per millorar

Amb l’arribada de la IA haurem de deixar de fer algunes coses. La mateixa IA ens empeny a fer canvis: Per exemple, el disseny d’algunes tasques i les estratègies que les acompanyen hauran de canviar.

DEIXAR DE FER

EXEMPLE

COMENÇAR A FER

La IA ens pot ajudar a planificar millor. A l’hora de dissenyar una sessió de classe: podem introduir millores (i fer canvis) per evitar la sobrecarrega cognitiva (DEIXAR DE FER).

LA NOSTRA ALIADA: US RESPONSABLE

L'ESFORÇ

 • L'adopció de la IA no significa renunciar a l'esforç, sino redirigir-lo cap a tasques més creatives i significatives.
 • L'esforç humà és insubstituïble i necessari en molts àmbits de la nostra vida, per exemple quan aprenem.
 • La IA pot ser un complement, no un substitut.

+info

SORPRENENT

Vídeo generat amb SORA.El Prompt: "The camera directly faces colorful buildings in Burano Italy. An adorable dalmation looks through a window on a building on the ground floor."

+info

COM FUNCIONEN LES IA GENERATIVES

LA IA TÉ MÉS D’ARTIFICIAL QUE D’INTEL•LIGENTLa clau és aprendre a parlar eficaçment amb la màquina: Un nou llenguatge 👉 Els Prompts

+info

INTEGRAR LA IA A L'AULA

Quatre casos d’us de la IA en l’àmbit educatiu que podrem veure a les aules durant l'any 2024.Una sèrie de canvis que aportaran noves possibilitats de millora del procés educatiu, però que també tenen associats alguns riscos.

IH

IA

La combinació del potencial de la intel·ligència humana i artificial ofereix una amplificació de la capacitat creativa, analítica, comunicativa...Els sistemes d'aprenentatge de llengües poden adaptar-se dinàmicament a les habilitats, preferències i ritmes d'aprenentatge únics de cada estudiant, proporcionant un suport personalitzat i optimitzant el procés d'adquisició de llengües.

+info

la ih

+info

les CLAUS NEUROEDUCATIVES

Saber com aprèn el nostre cervell ens pot ajudar a pensar i dissenyar millor els processos d’aprenentatge. Amb el suport de les eines de la IA, podem arribar a més estudiants, amb propostes més ajustades als seus nivells i interessos, afavorint la motivació i implicació.

Què necessitem?Recursos, idees, eines, guies, exemples i models per fer prompts utils i eficaços

En què et puc ajudar?

PLANIFIQUEM UNA CLASSE

Què necessitem?Biblioteca de prompts i exemples de disseny d'activitat i avaluació

En què et puc ajudar?

DISSENYEM UNA ACTIVITAT

PADLETEspai on compartir continguts i xerrar de temes que vagin sorgint relacionats amb els continguts del taller.

DRIVECarpeta amb recursos i materials que ens podran ser molt útils durant el taller.

ESPAIS DEL TALLER

TALLER 2 >

CRISTINA TORRENT - 2024

THANKS!

ChatGPT for Language Teachers.

Exemple 1: Experta en educación y metodologías.

Manual de ChatGPT: Àmbit universitari.

La importància d’un Prompt ben plantejat.

Fem bons prompts

Biblioteca GenAI Chatbot Prompt per a docents.

LA RENTADORA

Les IA són màquines. Funcionen com un conjunt de peces de puzle que els algoritmes van encaixant en funció dels prompts introduïts. Les màquines generen text, imatges, etc... però no comprenen el text generat. Imiten el llenguatge natural sense el sentit que hi ha darrera les paraules. La IA és un sistema que té la capacitat d'entendre, interpretar i generar text en llenguatge humà de manera semblant a com ho faria una persona.

 • El model d'IA funciona com una gran xarxa neuronal: és entrenat utilitzant grans quantitats de dades textuals per aprendre patrons i relacions entre les paraules.

Planificació

L'adopció de la IA per part del professorat com a suport per a la preparació de l’assignatura en diferents fases del procés educatiu. Els xats conversacionals, com ChatGPT, i eines com ChatPDF ajudaran a planificar el curs, buscar i indexar informació, perfilar propostes metodològiques o suggerir recursos educatius en línia.

Personalització

L'aprenentatge adaptatiu basat en la IA i en l'actuació de l'estudiant arribarà com una fusió de tecnologies avançades i metodologies pedagògiques fonamentades en l'explotació de dades. L'objectiu és optimitzar l'educació en funció de les necessitats de cada estudiant i permetrà adaptar materials i experiències d'aprenentatge de manera personalitzada.

VÍDEOS D'AVATARS

Un dels canvis més espectaculars serà la generalització de la IA per crear vídeos d'avatars, que poden ser protagonitzats per persones reals o fictícies, amb un llenguatge natural en diferents idiomes.Eines de producció: HeyGen i Synthesia

ChatGPT for Language Teachers.

Exemple d'avaluació amb rúbrica.

Exemple d'activitat: Entrevista a un personatge històric amb ChatGPT.

Fem bons prompts

Biblioteca GenAI Chatbot Prompt per a docents.

Creació de recursos

Un altre cas d’ús és la creació de recursos d'aprenentatge de diverses maneres, cosa que estalvia els esforços de materialització: Donar suport a l'hora d'estructurar, idear i crear infografies; generar presentacions de diapositives amb eines com SlidesAI o Tome, o contribuir a la creació de glossaris.