Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

EBALUAZIO HEZITZAILEA

1. moduloa

TRESNAK

ATZERAELIKADURA

FASEAK

IZAERA

IKAS EGORAREN AZALPENA

Nahiz eta konpetentzia espezifiko gehienak ukitu, batez ere 2. konpetentzia espezifikoa lantzen da.

Aukeratu dudan ebaluazio irizpidea honako hau da:

Gero eta gorputzaren gaineko kontrol eta menderatze handiagoa lortzea, ekintza-eskemak barneratuz, motrizitatearen osagai kualitatibo eta kuantitatiboak eraginkortasunez eta sormenez erabiliz eta gaitasun fisikoak hobetzen lagunduz.

Lehen Hezkuntzako 3. zikloko ikasleak atletismoko ikas egoera lantzen ari dira.

Hezkuntzako konpetentzi ezberdinen bidez ebaluatuko dugu.

Ebaluazio mota ezberdinak erabiliko ditugu:-Autoebaluazioa-Koebaluazioa - Heteroebaluazioa

Ikasle bakoitzaren beharretara egokituko da, bakoitzaren indarguneak eta ahuleziak kontuan hartuz.

Ebaluazioa ikasturte osoan zehar burutuko da.Hainbat ebaluazio froga egingo dira.

KONPETENTZIALA

KOOPERATIBOA

PERTSONALIZATUA

ETENGABEKOA

IZAERA

HASIERAKOA

Ikasle bakoitzak zer ikasi duen aldarrikatzea.
Ikas egoera aurrera dijoan einean sortzen diren jakintzak eta dudak argitu eta finkatzea.

Atletismoaren ikas egoera hasi aurretik, ezagutzen al duten galdetuko diegu, disziplina ezberdinak,...

FORMATIBOA

SUMATIBOA

FASEAK

Genially erabiliz ikas egoeran egindako lanen emaitzak ikusi.
Kahoot erabiliz zer ikasi dugunikusi.

Emaitzen ebidentziak jaso Google forms erabiliz.

KOEBALUAZIOA

AUTOEBALUAZIOA

HETEROEBALUAZIOA

EBALUATZEKO TRESNAK

ATZERAELIKADURA

Ikaskuntza arrakala itxi

Erabakiak hartu

Ebidentziak jaso

Ikaskuntza helburuak argitu