Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

JON RENTERIA GOITIA

EBALUAZIO HEZITZAILEA EGITEKO BALIABIDE DIGITALAREN PORFOLIOA

ZEREGINA

ZEREGINA

ZEREGINA

ATZERAELIKADURA

KUANTITATIBOA ETA KUALITATIBOA

ERABILIKO DIREN TRESNAK

NOLA?

EBALUAZIO IRIZPIDEA

1 ZEREGINA

2 zeregina

Hekburuak zehaztuko ditugu. Horretarako ipuin lehaiketako irizpideak irakurri ,ulertu eta power point bat sortuko dute irizpide hoiek laburbilduz. Ondoren ipuina nola, zer , eta adibideak landuko ditugu,Taldeka baita ipuin desberdinak zuzenduko dituzte word aplikatiboan zuzenketak eginez errubrika oinarritzat harturik.

HASIERAKO EBALUAZIOA

Coorubrics erabiliko dugu autoebaluazioa, heteroebaluazioa eta koebaluazioa egiteko. Horretarako bakoitzak bere ipuinaren aurkezpena nahi bezala prestatuko dute. Landutako errubrika oinarri izanik. Atzeraelikadura idatizi eta ahoz emango zaie.

AMAIERA FASEAN

Ikasleek beraien ipuinak sortzeko momentua iritsi da. Aurretik errubrika landu dute ( ipuina baloratuko duena)

EBALUAZIO FORMATIBOAN

Ebidentziak jasoko ditugu eta google galdetegiarekin edukaik barneratzen dituzten baieztatuko dugu.

EBALUAZIO FORMATIBOAN

Hau izan da nire aurkezpena eta bertan aukeratu dudan ebaluazio irizpidea oinarri izanik,ebaluazioaren inguruan hausnarketa egin dut eta hartutako erabaliak aurkezpen honetan azaldu ditut, ondoren nire porfolioan txertatzeko.

3 zeregina

Fase desberdinez: Hasieran diagnosi bat eginezFormatiboan, prozesua kontuan izanikSumatiboa, amaieran.

  • Etengabe datuak bilduz
  • Pertsonalizatua eta egokitzapenak eginez
  • Autiebaluziao, Heteroebaluazioa eta koebaluazioa burutuz.
  • Ebaluazio konpetentziala
HASIERAN POWER POINT ( ipuinaren ezaugarriak eta atalak azalduz eta adibideak txertatuz)FORMATIBOANWORDBakoitzak bere ipuina ekoizten...SUMATIBOANGOOGLE GALDETEGIAIpuin desberdinen zatien zuzenketak egingo dituzte google galdetegia erabiliz.Besteen ipuinak baloratu errubrika oinarri harturik.
IKASLEEK EGINDAKO PORFOLIOANAutoebaluazioaHeteroebaluazioa Koebaluazioa
Kuantitatiboa. Egindatako atazei erreparatuz.Kualitatiboa. Errubrikaz egunerokotasunean.

5.1 Nolabaiteko zailtasuna duten testu idatzi eta multimodalak zenbait euskarritan sortzea, komunikazio-eskarietarako diskurtso-eredurik egokiena aukeratuz, edukiaren koherentziari eutsiz eta landutako zuzentasun gramatikal eta ortografikoko irizpideak errespetatuz, baita testu idatzi bat sortzeko faseak ere.