Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Oumayma El Amari Kadri - CFGS Administració i finances

SALUT I BENESTAR

Prevenció d'accidents de trànsit

Reducció de morts i malalties relacionades amb productes químics i pol·lució

Prevenció i tractament de substàncies addictives

Control del tabac

Es tracta de protegir la vida humana i aconseguir una qualitat de vida millor per a tothom.

Prevenció i combatre malalties

De què tracta aquest ODS?

Els 10 països amb més percentatge de mortalitat infantil

LEs troben a Àfrica, on per cada 1.000 nens menors de cinc anys que neixen vius moren —en milers—:

Descobreix quines són les tases:

COM ES REPARTEIX EL MÓN?

EL MÓN TÉ UN REPTE PER AL 2030

"Garantir una vida sana i promoure el benestar per a totes les persones a totes les edats".

-ODS

  • Reforçar la prevenció i tractament de l'abús de substàncies, incloent alcohol i estupefaents. 3.6 - Reduir a la meitat les morts i lesions per accidents de trànsit abans del 2020.
  • Assegurar l'accés universal als serveis de salut sexual i reproductiva, incloent planificació familiar.
  • Aconseguir la cobertura sanitària universal, protegint contra riscos financers i assegurant l'accés a serveis i medicaments de qualitat.
  • Reduir substancialment les morts i malalties per productes químics, contaminació de l'aire, aigua i sòl.

QUÈ MÉS PODEM TRACTAR?

COM FER-HO? fés click aquí!
  • Reduir la mortalitat materna mundial per sota de 70 per cada 100.000 nadons vius per al 2030.
  • Posar fi a les morts evitables en nounats i menors de 5 anys, reduint les taxes de mortalitat neonatal i infantil.
  • Acabar amb epidèmies com VIH/SIDA, tuberculosi, malària i altres malalties transmeses per aigua i tropicals.
  • Reduir en un terç la mortalitat prematura per malalties no transmissibles, fomentant la salut mental i el benestar.