Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

EUROPE PHYSICAL MAP

Horizontal infographics

TEN WAYS TO SAVE WATER

Horizontal infographics

GRETA THUNBERG

Horizontal infographics

FIRE FIGHTER

Horizontal infographics

STEVE JOBS

Horizontal infographics

ONE MINUTE ON THE INTERNET

Horizontal infographics

Transcript

Joan Marc Ramos

Per a què m'ha servit la recerca en DLL?

LA IMPORTÀNCIA DE LES EVIDÈNCIES AUTÈNTIQUES

Materials didàctics

DESCRIPCIÓ I CATEGORITZACIÓ

MARC TEÒRIC I EXPERIÈNCIES PRÈVIES

INTERPRETACIÓ I AVALUACIÓ RESULTATS

Produccions de classe

Professor

Estudiant

Aula

Procés E/A

Què mirem? Corpus

Com ho mirem? Anàlisi

DISCUSSIÓ I PROPOSTES DE MILLORA

Protocols

Ètica

ENTREVISTES ENQUESTES PROGRAMACIONS ... [FER VISIBLE L'INVISIBLE]

Versió personal de l'autor de la infografia joanmarcramos@ub.edu

En principi, hauria de servir per conèixer millor què succeeix en el procés d'ensenyament i aprenentatge per tal de millorar les pràctiques. Per conèixer millor, cal fer-se bones preguntes. "Ciència" aplicada

ENQUESTES ENTREVISTES ACTIVITATS EXPERIMENTALS PROVES... [FER VISIBLE L'INVISIBLE]

OBSERVACIONS GRABACIONS TRANSCRIPCIONS DIARIS D'OBSERVACIÓ... [FIXAR EL QUE PASSA]

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

La importància dels protocols d'observació

Un protocol d'observació és un llistat de preguntes o d'aspectes que volem observar del nostre corpus d'anàlisi.Ens permet fixar la mirada i modular el procés de categorització-.

Processos de construcció del coneixementIdea d'acompanyament

  • Mètodes quantitatius, sovint automatitzats.
  • Mètodes qualitatius, solen demanar més treball manual.
  • Categories emergents?

Les dades autèntiques solen ser força caòtiques

Sistematització

Hi ha moltes maneres d'analitzar les dades i hem de buscar el mètode que més s'adiu a les nostres necessitats.