Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

EBALUAZIO HEZITZAILEA EGITEKO BALIABIDE DIGITALAK

Ebaluazio hezitzailea egiteko baliabide digitalak © 2024 by Leire Echaniz is licensed under CC BY-NC-ND 4.0

EBALUAZIOAREN IZAERA

KONPETENTZIALA

PERTSONALIZATUA

KOOPERATIBOA

ETENGABEKOA

EBALUAZIOAREN FASEAK

HASIERAKOAHasierako ebaluazioa diagnosi bat egiteko erabiltzen da. Hasi aurretik ikasleak zein puntutan dauden jakiteko erabiltzen da.

FORMATIBOAIkaskuntza prozesuan zehar egiten da beharrak ezagutu eta hauei aurre egiteko.

SUMATIBOA Ikaskuntza prozesuaren amaieran egiten da kalifikatzeko asmoz. Honen bitartez ikaslearen konpetentzia maila ebaluatzen da.

TESTUINGURUA

EUSKARA ETA LITERATURA

LH 2. MAILA

JARDUERA

Gelan ipuin bat irakurri dugu eta ikasleek etxean kontatu nahi dute. Ipuina oso luzea denez lau esaldietan laburbiltzea erabaki dugu. Horretarako, ikasleei ipuinaren lau pasarte deskribatzen dituzten lau irudi aurkeztuko zaizkie, beraiek ordenatu beharko dituzte eta ondoren, irudi bakoitza deskribatzen duen esaldi bat idatziko dute landutako arau gramatikalak kontutan izanik.

HKK1, HKK3, HKK4, HKK5,KE2, STEM4, KD2, KD3, KPSII4, KPSII5, HK2.

JUSTIFIKAZIO CURRICULARRA

DESKRIBATZAILE OPERATIBOAK

OINARRIZKO KONPETENTZIAKHIZKUNTZA-KOMUNIKAZIORAKO KONPETENTZIAKONPETENTZIA ELEANIZTUNAMATEMATIKARAKO KONPETENTZIA eta ZIENTZIA, TEKNOLOGIA ETA INGENIERITZARAKO KONPETENTZIAHERRITARTASUNERAKO KONPETENTZIAEKINTZAILETZA-KONPETENTZIAKONTZIENTZIA ETA ADIERAZPIDE KULTURALERAKO KONPETENTZIA

KONPETENTZIAESPEZIFIKOA5. Testu idatzi eta multimodalak zuzentasun gramatikalez eta ortografikoz sortzea, edukiak zuzen sekuentziatuz eta plangintzarako, idazketarako, berrikuspenerako eta ediziorako oinarrizko estrategiak aplikatuz, ezagutza eraikitzeko eta komunikazio-eskaera zehatzei erantzuteko.

EBALUAZIO IRIZPIDEA.5.1 Testu idatzi eta multimodal errazak eta koherenteak zenbait euskarritan sortzea, laguntzarekin eta emandako ereduekin bat etorriz eta idazketaren prozesu ebolutiboaren etapak kontuan hartuz (plangintza, idazketa eta berrikuspena).

EBALUAZIO ERRAMINTA

KONTROL ZERRENDA

Aukeratutako erreminta kontrol zerrrenda da. Hau CoRubrics-en bidez sortu da eta bertan proposatutako ariketa bete behar dituen ezaugarriak adierazi dira. Ezkerreko aldean ezaugarri hauek zerrendatu dita eta eskuineko aldean hauek betetzen diren edo ez aukeratzeko zutabeak daude. Bertan ikasleen erantzunak bilduko dira eta irakasle zein ikasleentzat erabilgarria izango da.

KONTROL ZERRENDA EBALUAZIO PROZESUAN

  • Ebaluazio formatiboaren barruan kokatzen da (ikasleak euren lanaren antolaketan laguntzekoe ta prozesuan zehar zuzenketak egiteko zein azken emaitza baloratzeko sortu da).
  • Hetero, auto eta koebaluaziorako diseinatuta dago.
  • Hasi aurretik, zer eskatuko zaion jakinda, lana planifikatu ahal izango du.
  • Ariketa egiten duen bitartean, lana zuzentzeko aukera izango du.
  • Lana zuzendu ondoren, ikasleak feedback-a jasoko du-

ATZERAELIKADURA

1. Kontrol zerrendak lorpen adierazleak argitzen ditu.2. Ikasleekin ikaskuntza helburuak partekatzen dira.3. Lanaren ebidentziak jasotzen dira kontrol zerrendaren bitartez.4. Ebidentziak interpretatzen dira.5. Ikaskuntza arrakala identifikatzen da eta erabakiak hartzen dira.6. Arrakala itxi eta prozesua berriro hasten da.

ATZERAELIKADURA ARGIA DA.

AUTO ETA HETERO EBALUAZIORAKO BALIAGARRIA DA.

IKASKUNTZA HELBURUAK ARGITZEN DITU

LANA PLANIFIKAT ZEN LAGUNTZEN DU

ERREMINTAREN ERABILERAREN JUSTIFIKAZIOA

10

AUTONOMIA SUSTATZEN DU