Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Maria Jose Garmendia Amundarain

EbaluazioaB1 1. Moduloa

5- EBALUAZIO TRESNAK

4-EBALUAZIO MOTA

AURKIBIDEA

3- EBALUAZIOA

2- KONpetentzia eta ebaluazio irizpideak

1- TESTUINGURUA

ESALDIAK EKOIZTEA:1.- "Nire ustez zure lana ondo dago", "Nik uste dut zure lana ondo dagoela", "Iruditzen zait zure lana ondo dagoela". 2.- Antolatzaileak arrazoiak gehitzeko:"Batetik, marra barruan margotu duzu","Bestetik, hizki txukuna egin duzu". 3.- Gomendatzeko: "Nik zuk bezala hurrengo batean altuago hitz egingo nuke".4.- Adostasuna edo desadostasuna adierazteko: "Ados nago", "Ez nator bat".5.- Hiztegia: polita, ederra, apain, koloretsu, eremu, marra, barru, txukuna, ulergarria, larri, xehe, motela, bat-bateko, trabatu, gaia, interesgarria, bitxia,...

testuingurua

KRITIKA SAIOAKLehen Zikloko Irrati-Hitzaldi departamenduan landuko dugu kritika egiteko eredua. Praktikan jarriko dugu lanak taldeari aurkezterakoan. Modu honetan, beste departamendura zabalduko dugu.

KONPETENTZIA ETA EBALUAZIO IRIZPIDEA

Ebaluazio irizpideaAhozko testu eta testu multimodal koherenteak, autonomiaz, koherentziaz eta nolabaiteko arintasunez sortzea, testuinguru formal sinpleetan eta hitzezko eta ez hitzezko oinarrizko baliabideak erabiliz

konpetentzia espezifikoaAhozko testuak eta testu multimodalak koherentziaz, argitasunez eta erregistro egokiz sortzea, ideiak, sentimenduak eta kontzeptuak adierazteko, ezagutza eraikitzea; lotura pertsonalak ezartzea; eta askotariko ahozko elkarrekintzetan autonomiaz eta jarrera kooperatibo eta enpatikoz parte hartzea

EBALUAZIOA

ATZERAELIKADURA

FASEAK

IZAERA

EBALUAZIO MOTA

Ebaluazio kualitatiboaEbaluazioa etengabekoa izango da. Bai hasieran, garapenean eta bukaeran ebaluazioa kuantitatiboa izango da. Ikas-prozesuan jarriko dugu arreta; auto eta ko-ebaluazioan.

GRABAKETAK

CHECK LIST

KRITIKA SAIOAK

BEHAKETA PISTAK

EBALUAZIO TRESNAK

Atzeraelikadura etengabekoa izango da. Jarduera hasi baino lehen, helburuak eta lorpen adierazleak zehaztuko ditugu. Hasi baino lehen, lan metodoa jarraituko dute. Lan metodoak pausoz-pauso jarduera aurrera eramateko zer egin behar duten zehazten du; ikasleak prozesuan beti kokatuta egotea ahalbideratzen du eta auto eta ko-ebaluaziorako baliogarria da eta irakasleari pauso bakoitzean atzeraelikadura emateko aukera ematen dio eta ikasleari jarraipena egiteko.Asteroko saioan, borobilean, ikasle batek bere lana aurkeztu ondoren, bi pertsonei eskatuko die beraien iritzia. Hauek eredua jarraituz, beraien iritzia emango dute.Lana aurkeztu duenak, bere adostasuna edo desadostasuna azalduko die.