Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

La vida en el passat

La Prehistòria comença amb l'origen de la Terra i acaba l'any 3.500 abans de Crist, moment en què es va inventar l'escriptura. Aquesta primera etapa de la història es divideix en tres períodes: Paleolític, que vol dir pedra vella; en aquesta època van descobrir el foc. Neolític, vol dir pedra nova i és quan es va inventar la roda. Edat dels metalls, que és quan es van començar a treballar la ramaderia, l'agricultura i el comerç.

Prehistòria

Forma de vida

Egipte

La civilització egípcia més o menys va començar l'any 4.000 aC. L'antic Egipte fou una civilització del nord-est d'Àfrica que es desenvolupà al voltant del curs mitjà i baix del riu Nil, en el territori que ara ocupen els actuals estats d'Egipte i el nord del Sudan.

Grècia

La civilització grega es va iniciar l'any 900 A.C. quan es van detectar polis gregues (ciutats en grec). Va acabar l'any 350 A.C. quan es va morir Alexandre el gran.

Roma

L'Imperi Romà es va fundar l'any 753 abans de Crist i va caure el 476 després de Crist.

Edat Mitjana

L'Edat Mitjana comença al segle V (any 476) i acaba al segle XV (any 1492). L'edat mitjana o edat medieval és el període de la història que trobem entre l'edat antiga i l'edat moderna. L'any 476 és quan l'Imperi Romà d'occident va caure. L'any 1492 és quan en Cristòfol Colon va descobrir Amèrica.

Edat moderna

Quan va acabar l'edat Mitjana va començar una nova era en la qual comencen a crèixer molt ràpidament els coneixements i avanços produïts i dispersos en les diferents civilitzacions. L'Edat moderna va començar el 1492 l'any quan es va descobrir Amèrica i va acabar el 1789 en començar la Revolució Francesa. Hi ha tres etapes molt importants: El renaixament: SXV i SXI. El Barroc: 1600-1750. El Neoclassicisme: 1750-1800

Edat contemporània

L'edat contemporània va començar a l'any 1789, quan va començar la revolució francesa, i arriba fins als nostres dies. Aquesta etapa es caracteritza per les transfomacions artistiques, demogràfiques (augment molt important del nombre d'habitans), socials, polítiques, tecnològiques i econòmiques

Habitatge: Primer l'Homo Rudolfensis va construir la primera casa, que estava feta de palla i branques. Després, durant el Neolític van començar a fer cases de pedra. Al final, entre els anys 5.000 i 2.000, van arribar a construir fortaleses de fusta enormes.

Prehistòria - Forma de vida

Organització social: Paleolític (fa quasi una milió d'anys) S'organitzaven amb clans, que eren petits grups familiars. La població era escassa perquè la vida de les persones era molt curta. Molts nens morien al néixer i els adults vivien pocs anys.

Neolític: (fa uns 7.000 anys) La població augmenta. S'organitzaven en tribus, grups més nombrosos que els clans i ona cada membre s'especialitzava en una feina concreta.

Edat dels metalls: (fa uns 2.000 anys) Els poblats creixen i es converteixen en petites ciutats, que estaven envoltades de muralles per facilitar la seva defensa. Els habitants d'aquestes ciutats s'organitzen sota l'autoritat d'un cap.

Treball: Primer els homes prehistòrics van començar caçant, fins que l'Homo Habilis va començar a treballar l'agricultura, els texits, la construcció i l'activitat pesquera. Finalment els homes més evolucionats van optar per, en comptes de caçar animals, aprofitar el que alguns d'ells els podien donar (per exemple la gallina) i manipular el foc (per exemple per donar forma al ferro).

Egipte - Forma de vida

ESTRUCTURA SOCIAL Aquestes són les persones, classificades des dels més importants fins als menys importants: Faraó: feia la feina de governar la ciutat. Visir: cobrava els impostos, supervisava els projectes de construcció. Primers Funcionaris del govern: escrivien, feien d'arquitectes, d'enginyers, de metges i de soldats. Segones Persones dels governs: feien d'artesans, d'artistes, ballarins, músics i ploracossos professionals. Els pagesos: tenien la feina de treballar als camps.

HABITATGES Les teulades de les cases dels egipcis eren planes. Las seves cases estaven fetes de tova, una barreja de fang del riu Nil i trossos de palla per treure fora la calor de l'estiu i protegir de les fredes nits de l' hivern.

TREBALL Aquí teniu uns quants oficis de l'antic Egipte: Els egipcis més pobres feien les feines que no eren importants: pesca, conreus, de pagesos i caça. En canvi els més rics feien les feines més interessants: escriptors, metges, soldats, arquitectes i enginyers.

Grècia - Forma de vida

ESTRUCTURA SOCIAL Formes de govern: Monarquia: L'estat estava governat per un rei o monarca (monos significa una persona). - Oligarquia: L'estat estava governat per uns quants homes, (oligos significa "pocs" en grec). - Aristòcrates: A vegades l'estat era governat per la gent "millor" per els aristòcrates (aristos vol dir millor en grec). - Democràcia: Els ciutadans a vegades també podien governar.(Democràcia significava el govern del poble). - Altres aspectes destacats: Les dones i els nens: Havien d'estar a casa només podien sortir si els deixava l'home. Els esclaus: No els consideraven persones i no podien participar a la vida política.

HABITATGE Els pobres habitaven en cases senzilles: El sòl estava fet de terra aplanada. Les parets estaven fetes de tova, una barreja de fang i de palla (adobe). El pati era el centre de la casa on s'hi cuinava i els nens jugaven al seu gust. Les habitacions estaven distribuides al voltant del pati. Els rics tenien la casa més gran i amplia.

TREBALL Treballaven a l'agricultura, de l'escultura, també hi havia forners i sabaters. Els esclaus treballaven en mines de plata i en cases.

Roma - Forma de vida

ESTRUCTURA SOCIAL Els habitants es dividien en classes. La classe més alta eren els patricis que es consideraven aristòcrates, eren rics i posseÏen la majoria de terres. Els nobles posseÏen titols i privilegis (que tenen bons tractes). La classe mitjana eren els equites, estaven formades per empresaris rics. La classe més baixa eren plebeus.

TREBALL Els Romans treballaven en molts oficis diferents: Artesans: amb ferro feien armes, mosaics, escultures,...També treballaven el cristall. Comerciants: de carn,verdures,... Pagesos: als camps treballaven a la ramaderia i a l'agricultura.

PERSONES MÉS IMPORTANTS Julio Cesar: Va ser l'emperador més important de Roma.

HABITATGE Els Romans feien les cases a les zones boscoses Els rics tenien les cases fetes de toxos.La majoria d'edificis tenien 6 plantes i estaven fetes amb materials barats. Les parets estaven pintades amb colors brillants i el terra es solia fer amb mosaics.

Edat mitjana - Forma de vida

HABITATGES: Els camperols vivien en unes cases fetes de palla i fusta.

TREBALL: Treballaven a transportar palla, fer tela , ferradures, sabates, plantar verdures, fruites i munyir.

REFUGI: Els camperols quant hi havia una guerra per poder refugiar-se tenien que donar-li totes les collites al senyor feudal per entrar en el castell.

EL FEUDALISME: La persona més important era el rei. Desprès venia el senyor feudal també anomenat noble. Desprès venia la petita noblesa. A continuació venien els rics.

Edat moderna - Forma de vida

HABITATGES Les cases dels rics i dels reis eren les més boniques i ben adornades, les cases de la classe mitjana alta eren bastant boniques. Però les cases dels pobres no eren gens maques. Feien servir els materials seguents: pedra/fang cuit, formigó (cal, sorra i aigua).

TREBALL A l'edat Moderna podem diferenciar: Els inicis de l'edat Moderna (Renaixement): Comença una nova època on són molt importants la ciència i la tecnologia. La industrialització: Va arribar l'ús de la maquinària. El Capitalisme: Neix la propietat produïda. La gent treballava a canvi de diners. Les màquines ara ja són molt avançades.

ESTRUCTURA SOCIAL PRIVILEGIATS: Els reis: manaven i eren els més poderosos. Alt clergat i nobles: no pagaven inpostos. Vivien del treball que produïen les seves propietats. Petita noblesa i baix clergat. NO PRIVILEGIATS: Eren els camperols, comerciants i artesans: pagaven impostos. Petits camperols, comerciants i artesans. Jornalers: treballaven per pocs diners, els pobres i marginats. Serfs: eren servents.

Edat contemporània - Forma de vida

JERARQUIA SOCIAL Els més poderosos eren els rics i els menys poderosos els pobres. Els pobres traballaven per els rics netegen, renten la roba, fent el menjar i siguent criats.

ESTRUCTURA SOCIAL La classe alta: tenen grans propietats La classe mitjana: tenen petites propietats. La classe baixa: són els treballadors.

HABITATGES Els rics vivien a cases fetes de pedra, els treballadors a cases fetes de fusta, blocs de pisos i els pobres al carrer.

TREBALL La gent treballa a les indústries com la siderúrgica, fàbriques es van desenvolupar gràcies a l'aparició de noves màquines i tècniques de producció.