Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

EN ÀTOM NEUTRES:

A-Z = NOMBRE DE NEUTRONS

Z = NOMBRE D'ELECTRONS

Z= NOMBRE DE PROTONS

Abans de començar hem de saber:Z = Nombre atòmicA = Nombre màssic

Llicència de Creative Commons PACK DUA BÁSICO by Aula Desigual is licensed under a Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional License. Creat a partir de l'obra a https://view.genial.ly/5c332137b47b536e4b39be9a/interactive-content-pack-dua-basico-aula-desigual.

Autor/A: Víctor Barado

COMENÇAR

Plantilla Dissenyada per: AulaDesigual

Àrea

QUANT PROTONS, neutrons i electrons tenen els meus elements químics?

TORNAR

Què són A i Z?

Dibuix carboni (A i Z)

Lectura Facilitada o Llenguatge Clar

Audio del càlcul A i Z

NOMBRE ATÒMIC I MÀSSIC

CÀLCUL DE PROTONS, Neutrons i electrons

NOMBRE ATÒMIC, NOMBRE MÀSSIC i ISÒTOPS

El nombre atòmic, representat per la lletra Z, és, en àtoms neutres el nombre de protons i d'electrons que hi ha al nucli. El nombre màssic, representat per la lletra A, ens dóna informació de la massa de l'atom.Els isòtops d'un element químic són àtoms amb el mateix nombre atòmic (Z) però diferent nombre màssic (A),és a dir, els seus nuclis atòmics tenen el mateix nombre de protons però diferent nombre de neutrons. Tots els elements que trobam a la taula periòdica tenen isòtops. Tres dels més coneguts són els isòtops de l'hidrogen, que són: Hidrògen, deuteri i triti.

TORNAR

Document elaborat per Aula Desigual

TORNAR

AUDIOS PRESENTACIÓ NOMBRES ATòMIC I MÀSSIC

TORNAR

Video càlcul nombre màssic i nombre atòmic

Càlcul protons, neutrons i electrons

vídeo informatiU NOMBRE MÀSSIC (A) I NOMBRE ATÔMIC (Z)

Llicència de Creative Commons PACK DUA BÁSICO by Aula Desigual is licensed under a Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional License. Creat a partir de l'obra a https://view.genial.ly/5c332137b47b536e4b39be9a/interactive-content-pack-dua-basico-aula-desigual.