Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

La roda

PER QUÈ VA SER TANT iMPOrTAnt la RODA peL COMeRÇ?_

Alejandro Ardila ___

x

començar_

INDAGUEM AMB ODS

Índex

x

+

+

+

Què és i com es produia?

Com ho van descobrir i quines consequències va tenir?

Quan va començar l'home a utilitzar-ho i per què?

+

Quines coses van canviar en l'home a partir de seu ús?

+

Quin tipus de recursos es necessiten avui dia per a obtenir-la?

+

+

És sostenible la seva producció?

Quins canvis hauríem de promoure en la conducta de les persones per a protegir el medi natural i evitar un canvi climàtic irreversible?

La roda

x

La roda és una peça mecànica amb forma circular que es mou mitjançant un eix que permet substituir el moviment d’arrossegament pel moviment de rodament. Les primeres rodes eren discs de fusta amb un forat al centre per inserir-les a un eix.

Què és i com es produia?

La roda

x

La primera roda es va identificar a Mesopotàmia i es feia servir per al transport. Segons les investigacions, la roda més antiga és de l'any 3200 aC

Quan va començar l'home a utilitzar-ho i per què?

La roda

x

Se suposa que la roda va ser inventada quan els humans van veure que els troncs dels arbres podien ser fets servir per moure coses que pesaven molt. Va donar lloc a moltes possibilitats i va facilitar el transport de mercaderies.

Com ho van descobrir i quines coseqüències va tenir?

La roda

x

La roda va oferir un transport més eficient, una millor mobilitat, un desenvolupament de l’agricultura, avenços en tecnologia i fabricació, un canvi en l’estructura social i una major interacció cultural.

Quines coses van canviar en l'home a partir del seu ús?

La roda

x

Es necessita metall i plàstic o cautxú. A més d’això es necessita una tecnologia de fabricació i maquinària.

quin tipus de recursos es necesstien avui en dia per acolseguir-la?

La roda

x

No és molt sostenible, ja que el plàstic o el cautxú són derivats del petroli, que en la seva extracció contamina, i el metall també s’ha d’extreure d’una mina, un procés no molt sostenible. A més, un dels seus usos més comuns és als cotxes, i els cotxes produeixen una gran quantitat de CO₂.

és sostenible la seva producció?

La roda

x

Hauríem de reduir l’ús de plàstics, moure'ns en transport públic i, quan sigui possible, a peu.

Quins canvis hauríem de promoure en la conducta de les persones per a protegir el medi natural i evitar un canvi climàtic irreversible?