Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Pinchen aquí, para consultar en español
ES

c2.1

Certificat DELE A1Català de nivell inicial A1

Certificat DELE C1Català de nivell de suficiència C1

c1.2

c1.1

Certificat DELE B1 |Català de nivel l elemental B1

Certificat DELE B2 Català de nivell intermedi B2

Certificat DELE A2Català de nivellbàsic A2

b1.2

b2.2

Certificat DELE C2Català de nivell superior C2

A2.2

c2.2

A1

b2.1

b1.1

A2.1

INICIALa1

Carmina Ribés Falcó SLT | UJI | anys 2000-2022

(Revisat: juliol - octubre de 2023)

Opuscle. Català i espanyol, llengües estrangeres (CE|LE)

ESPANYOL-LE

CATALÀ-LE

superiorc2

suficiènciac1

intermedib2

elementalb1

bàsica2

estructura de les proves

estructura de les proves

E|LE

Model | plantilla de prova

C|LE

Estructura de la prova

ELEMENTALB1.2

B1.2

estructura de les proves

Model | plantilla de prova

Estructura de la prova

C|LE

E|LE

Bàsica2.2

Bàsica2.1

a2.1

a2.2

estructura de les proves

Model | plantilla de prova

Estructura de la prova

SUFICIÈNCIAC1.2

C1.2

estructura de les proves

Model | plantilla de prova

Estructura de la prova

C|LE

E|LE

INTERMEDIB2.2

B2.2

Model | plantilla de prova

Estructura de la prova

C|LE

E|LE

a2.1

estructura de les proves

a2.1

Bàsica2.1

Bàsica2.1

Model | plantilla de prova

Estructura de la prova

C|LE

E|LE

a1

INICIALa1

estructura de les proves

estructura de les proves

E|LE

Model | plantilla de prova

Estructura de la prova

C|LE

ELEMENTALB1.1

B1.1

estructura de les proves

Model | plantilla de prova

Estructura de la prova

SUPERIORC2.1

C2.1

Model | plantilla de prova

estructura de les proves

Estructura de la prova

INTERMEDIB2.1

C|LE

E|LE

B2.1

estructura de les proves

Model | plantilla de prova

Estructura de la prova

SUFICIÈNCIAC1.1

C1.1

Model | plantilla de prova

Estructura de la prova

estructura de les proves

SUPERIORC2.2

C2.2