Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Specjalista ds. Zaopatrzenia N-O-P Job code: 001864

Specjalista ds. Zaopatrzenia i Kontraktów N-O-P Job code: 001557

Ekspert ds. operacji P2P L-M-N-O Job code: 001756

Kupiec K-L-M-N Job code: 001039

Specjalista ds. Zakupów K-L-M-N Job code: 001039

Koordynator Zakupów Technicznych K-L-M-N Job code: 001039

Zobacz: ORGANIZACJA Zobacz: PLANOWANIE / SUPPLY CHAIN

Zobacz: BE Zobacz: IT

Szef Działu Zakupów H-I-J-K Job code: 001380

Menedżer Koordynator Zespołów Produkcyjnych M-N-O Job code: 000774

Koordynator Projektów M-N-O Job code: 001684

Menedżer Organizacji Komórkowej M-N-O Job code: 000774

Kierownik Produkcji J-K-L Job code: 000772

BPC - Business Partner Controller J-K-L-M Job code: 000759

Szef Projektu J-K-L Job code: 001637

Szef Produkcji H-I-J Job code: 000771

Dyrektor Zakładu G-H-I-J Job code: 000770

Asystent ds. obsługi administracyjnej O-P Job code: 001385

Specjalista ds. obsługi administracyjnej N-O Job code: 001386

Szef Administracji M-K Job code: 001042

Specjalista ds. Komunikacji I-J-K-L-M Job code: 001939

Szef Komunikacji Wewnętrznej M-K Job code: 001347

Specjalista ds. Planowania M-N-O-P Job code: 001273

Specjalista Organizacji Przemysłowej M-N Job code: 001775

Samodzielny Organizator Przemysłowy N-O Job code: 001990

Specjalista ds. Zaopatrzenia N-O-P Job code: 001864

Koordynator Planowania L-M-N-O Job code: 001863

Specjalista Studiów Postępu J-K-L-M Job code: 001768

Koordynator Sekcji Postępu J-K-L-M Job code: 001768

Lider Postępu I-J-K-L Job code: 001772

Business Support Expert K-L-M Job code: 001822

Lider Rozwoju Systemu Produkcji I-J-K-L Job code: 001770

Kierownik Definicji Metod Prod. K-L-M Job code: 001373

Szef Służb Technicznych I-J-K-L Job code: 001609

Szef Energetyki J-K-L Job code: 001637

Kierownik Utrzymania Ruchu (RTA) J-K-L Job code: 001096

Kierownik Metrologii M-N Job code: 001626

Specjalista Metod Utrzymania Ruchu M-N Job code: 001608

Menedżer Utrzymania Ruchu L-M-N-O Job code: 001099

Koordynator Utrzymania Ruchu K-L-M Job code: 001097

Ekspert Automatyk M-N-O Job code: 001076

Specjalista Automatyk M-N-O Job code: 001076

Ekspert Mechanik M-N-O Job code: 001104

Specjalista Mechanik M-N-O Job code: 001104

Technolog Mechanik M-N-O Job code: 001104

Szef Serwisu Bezpieczeństwa I-J-K Job code: 001705

Koordynator EPI-J-K-L Job code: 001161

Główny Specjalista Bezpieczeństwa L-M-N-O Job code: 001164

Specjalista Higieny Przemysłowej J-K-L Job code: 001155

Kierownik Działu Bezpieczeństwa Mienia L-M-N-O Job code: 001706

Specjalista Środowiska L-M-N-O Job code: 001163

Specjalista Ochrony Mienia L-M-N-O Job code: 001165

Specjalista ds. Ergonomii L-M-N-O Job code: 001570

Inspektor Prewencji Pożarowej L-M-N-O Job code: 001165

Requester P Job code: 001889

Specjalista Informatyk N-O Job code: 001787

Specjalista Systemów Informatycznych L-M-N-O Job code: 001725

Koordynator Zespołu Cyfryzacji Job code: 001841

Menedżer Systemów Informatycznych L-M-N-O Job code: 001725

Software Engineer N Job code: 001892

Kierownik Informatyki Przemysłowej L-M-N-O Job code: 001007

Kierownik Biura Konstrukcyjnego J-K-L Job code: 000907

Szef Biura Konstrukcyjnego G-H-I Job code: 000933

Instruktor Szkoleń M-N-O-P Job code: 001580

Specjalista ds. Szkoleń L-M-N-O Job code: 001408

Koordynator ds. Szkoleń L-M-N-O Job code: 001408

Koordynator Rekrutacji I-J-K-L-M Job code: 001019

Specjalista Rekrutacji I-J-K-L-M Job code: 001019

Koordynator Metod Szkoleniowych J-K-L Job code: 001819

Menedżer ds. Kompetencji J-K-L Job code: 001818

Szef Relacji Społecznych G-I-J-K Job code: 001028

Kierownik ds. Szkoleń Job code: 001406

Szef Rekrutacji I-J-K-L-M Job code: 001019

Lider Rozwoju Kompetencji i Atrakcyjności Fabryki J-K-L Job code: 001818

Partner ds. Rozwoju H-I-J-K-L Job code: 001816

Dyrektor Personelu Fabryki I-J-K Job code: 001015

Szef Jakości I-J-K Job code: 001366

Kierownik Gwarancji Jakości L-M-N-O Job code: 000697

Specjalista Technolog Jakości (TQA) N-O-P Job code: 001375

Specjalista Technolog Metod Pomiarowych L-M-N-O Job code: 001531

Specjalista Jakości N-O-P Job code: 000671

Konstruktor / Specjalista Technolog Industrializacji N-O Job code: 001439

Specjalista / Technolog Definicji Metod Prod./Indus N-O Job code: 001370

Konstruktor / Specjalista Technolog Industrializacji L-M Job code: 001440

Konstruktor / Specjalista Technolog Industrializacji L-M Job code: 001910

Technolog (HEM) O-P Job code: 001389

Gwarant Jakości M-N Job code: 000686

Specjalista Gwarancji M-N Job code: 000698

Specjalista Jakości L-M-N-O Job code: 000709

Technolog Jakości Procesu M-N Job code: 001962

Koordynator ds. Jakości (RGTE) L-M-N-O Job code: 001374

Kierownik Laboratorium M-N Job code: 001626

Planista Magazynu N-O-P Job code: 001196

Execution Flow Activity M Job code: 001906

Menedżer Supply Chain J-K-L-M Job code: 001184

Specjalista ds. Zaopatrzenia N-O-P Job code: 001864

Specjalista ds. Zaopatrzenia i Kontraktów N-O-P Job code: 001557

Ekspert ds. operacji P2P L-M-N-O Job code: 001756

Kupiec K-L-M-N Job code: 001039

Specjalista ds. Zakupów K-L-M-N Job code: 001039

Koordynator Zakupów Technicznych K-L-M-N Job code: 001039

Zobacz: ORGANIZACJA Zobacz: PLANOWANIE / SUPPLY CHAIN

Zobacz: BE Zobacz: IT

Szef Działu Zakupów H-I-J-K Job code: 001380

Menedżer Koordynator Zespołów Produkcyjnych M-N-O Job code: 000774

Koordynator Projektów M-N-O Job code: 001684

Menedżer Organizacji Komórkowej M-N-O Job code: 000774

Kierownik Produkcji J-K-L Job code: 000772

BPC - Business Partner Controller J-K-L-M Job code: 000759

Szef Projektu J-K-L Job code: 001637

Szef Produkcji H-I-J Job code: 000771

Dyrektor Zakładu G-H-I-J Job code: 000770

Asystent ds. obsługi administracyjnej O-P Job code: 001385

Specjalista ds. obsługi administracyjnej N-O Job code: 001386

Szef Administracji M-K Job code: 001042

Specjalista ds. Komunikacji I-J-K-L-M Job code: 001939

Szef Komunikacji Wewnętrznej M-K Job code: 001347

Specjalista ds. Planowania M-N-O-P Job code: 001273

Specjalista Organizacji Przemysłowej M-N Job code: 001775

Samodzielny Organizator Przemysłowy N-O Job code: 001990

Specjalista ds. Zaopatrzenia N-O-P Job code: 001864

Koordynator Planowania L-M-N-O Job code: 001863

Specjalista Studiów Postępu J-K-L-M Job code: 001768

Koordynator Sekcji Postępu J-K-L-M Job code: 001768

Lider Postępu I-J-K-L Job code: 001772

Business Support Expert K-L-M Job code: 001822

Lider Rozwoju Systemu Produkcji I-J-K-L Job code: 001770

Kierownik Definicji Metod Prod. K-L-M Job code: 001373

Szef Służb Technicznych I-J-K-L Job code: 001609

Szef Energetyki J-K-L Job code: 001637

Kierownik Utrzymania Ruchu (RTA) J-K-L Job code: 001096

Kierownik Metrologii M-N Job code: 001626

Specjalista Metod Utrzymania Ruchu M-N Job code: 001608

Menedżer Utrzymania Ruchu L-M-N-O Job code: 001099

Koordynator Utrzymania Ruchu K-L-M Job code: 001097

Ekspert Automatyk M-N-O Job code: 001076

Specjalista Automatyk M-N-O Job code: 001076

Ekspert Mechanik M-N-O Job code: 001104

Specjalista Mechanik M-N-O Job code: 001104

Technolog Mechanik M-N-O Job code: 001104

Szef Serwisu Bezpieczeństwa I-J-K Job code: 001705

Koordynator EPI-J-K-L Job code: 001161

Główny Specjalista Bezpieczeństwa L-M-N-O Job code: 001164

Specjalista Higieny Przemysłowej J-K-L Job code: 001155

Kierownik Działu Bezpieczeństwa Mienia L-M-N-O Job code: 001706

Specjalista Środowiska L-M-N-O Job code: 001163

Specjalista Ochrony Mienia L-M-N-O Job code: 001165

Specjalista ds. Ergonomii L-M-N-O Job code: 001570

Inspektor Prewencji Pożarowej L-M-N-O Job code: 001165

Requester P Job code: 001889

Specjalista Informatyk N-O Job code: 001787

Specjalista Systemów Informatycznych L-M-N-O Job code: 001725

Koordynator Zespołu Cyfryzacji Job code: 001841

Menedżer Systemów Informatycznych L-M-N-O Job code: 001725

Software Engineer N Job code: 001892

Kierownik Informatyki Przemysłowej L-M-N-O Job code: 001007

Kierownik Biura Konstrukcyjnego J-K-L Job code: 000907

Szef Biura Konstrukcyjnego G-H-I Job code: 000933

Instruktor Szkoleń M-N-O-P Job code: 001580

Specjalista ds. Szkoleń L-M-N-O Job code: 001408

Koordynator ds. Szkoleń L-M-N-O Job code: 001408

Koordynator Rekrutacji I-J-K-L-M Job code: 001019

Specjalista Rekrutacji I-J-K-L-M Job code: 001019

Koordynator Metod Szkoleniowych J-K-L Job code: 001819

Menedżer ds. Kompetencji J-K-L Job code: 001818

Szef Relacji Społecznych G-I-J-K Job code: 001028

Kierownik ds. Szkoleń Job code: 001406

Szef Rekrutacji I-J-K-L-M Job code: 001019

Lider Rozwoju Kompetencji i Atrakcyjności Fabryki J-K-L Job code: 001818

Partner ds. Rozwoju H-I-J-K-L Job code: 001816

Dyrektor Personelu Fabryki I-J-K Job code: 001015

Szef Jakości I-J-K Job code: 001366

Kierownik Gwarancji Jakości L-M-N-O Job code: 000697

Specjalista Technolog Jakości (TQA) N-O-P Job code: 001375

Specjalista Technolog Metod Pomiarowych L-M-N-O Job code: 001531

Specjalista Jakości N-O-P Job code: 000671

Konstruktor / Specjalista Technolog Industrializacji N-O Job code: 001439

Specjalista / Technolog Definicji Metod Prod./Indus N-O Job code: 001370

Konstruktor / Specjalista Technolog Industrializacji L-M Job code: 001440

Konstruktor / Specjalista Technolog Industrializacji L-M Job code: 001910

Technolog (HEM) O-P Job code: 001389

Gwarant Jakości M-N Job code: 000686

Specjalista Gwarancji M-N Job code: 000698

Specjalista Jakości L-M-N-O Job code: 000709

Technolog Jakości Procesu M-N Job code: 001962

Koordynator ds. Jakości (RGTE) L-M-N-O Job code: 001374

Kierownik Laboratorium M-N Job code: 001626

Planista Magazynu N-O-P Job code: 001196

Execution Flow Activity M Job code: 001906

Menedżer Supply Chain J-K-L-M Job code: 001184