Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Condensador

El vapor que ha fet d'energia a la turbina es dirigida directament al condensador on el vapor pasa de nou a l'estat anterior(aigua) abans d'incorporar-se de nou al cicle.

L'alternador està acoplat amb la turbina que és el que fa que l'alternador es mogui

Alternador

  • La seva funció es transformar l'energia mecànica de rotació a energia electrica

FUNCIÓ

Torre de refrigeració

FUNCIÓ

  • Enfredar l'aigua del circuit de refrigeració

L'aire recorre l'interior de la torre en sentit ascendent refredant l'aigua que cau en sentit contrari en forma de gotes

L'edifici de contenció es una estructura d'hormigo armat que acull el reactor nuclear

Edifici de contenció

FUNCIÓ

  • Prevenir fuites de productes radiactius al exterior
  • servir d'escut davant de potencials impactes externs o suportar terratrèmols d'intensitat considerable

El vapor es produit a la caldera mou els àleps fent girar la turbina.La turbina està acoplada al alternador.

Turbina de vapor

FUNCIÓ

  • Pasar l'energia del vapor a energia mecànica de rotació

Canvis d'energia

  • Energia del vapor

Energia mecanica de rotació

L'aigua del circuit passa a ser el vapor que pasa per la turbina per donar energia

Intercambiador de calor

Reactor nuclear

El reactor nuclear és el component on es troba el combustible nuclear que consisteix en pastilles amb més components que estan disposades en unes estructures metal·liques

Tipus d'energia

  • Energia en forma de calor