Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

EBALUAZIO HEZITZAILEA EGITEKO BALIABIDE DIGITALAK

Egilea: Ibarguren Aizpurua, Jon

aurkibidea

02. EBALUAZIORAKO TRESNAK

04. ATZERAELIKADURA

03. EBALUAZIO KUALITATIBOA

01. EBALUAZIOAREN IZAERA

KONPETENTZIALA

EBALUAZIOAREN IZAERA

ETENGABEKOA

PERTSONALIZATUA

KOOPERATIBOA

Corubrics tresnaren bitartez, irakasleak ikasleak ebalua ditzake errubrika bidez eta ikasleek autoebaluazioa eta koebaluazioa egin ditzakete Googleko formulario bat betez. Irakasleak denen datuak laburbilduta ikusiko ditu.

EBALUAZIORAKO TRESNAK

Curriculum berriak eskatzen duen moduan, ebaluazioa kualitatiboa izango da, hau da, zenbakiak alde batera utzi eta konpetentziaren lorpen-maila ebaluatuko da: hasierakoa, erdikoa edo aurreratua.

EBALUAZIO kualitatiboa

IRAKASKUNTZA ARRAKALA ITXI

ATZERAELIKADURA

LORPEN ADIERAZLEAK IKASLEEI JAKINARAZI

EBIDENTZIAK JASO

ERABAKIAK HARTU

Ikasle bakoitza non dagoen aztertu ondoren, hobekuntzak lortze aldera zer egin daitekeen erabaki, ondoren berari jakinarazteko

Ikaslea nondik hasten den eta noraino iristen den hartuko da kontuan, hobekuntza orori merezi duen balioa emanez.

Ebaluazio-irizpidea egoki lortzeko lorpen adierazleak ongi zehaztu ondoren, ikasleei jakinarazi nola ebaluatuko zaien

Ikasleak hobe dezan hartutako erabakiak berari jakinarazi ondoren, hobekuntza baloratu ea lorpen adierazleetara gerturatu den ikusteko

Ikas-egoeran zehar egindako ataza guztiak hartuko dira kontuan. Gainera, hasierako ebaluazio bat egingo da, hobekuntzak lortzeko jarduerak egingo dira eta azken erronka baten bidez zenbateraino hobetu duen aztertuko da.

Irakasleak behaketa eta errubrika bidez ebaluatzeaz gain, beraien arte KOEBALUAZIOA eta AUTOEBALUAZIOA ere egingo dituzte. Gainera, irakaslea ere ebaluatuko dute.

Geografia eta Historiako saioetan landutakoak bizitzan suerta daitezkeen egoeretan aplikatzeko balioko die. Hori horrela dela bermatzeko, erronka bat jarriko zaie ikas-egoera amaitzeko.

Ikaskuntza prozesuan zehar, jarduera desberdinekin lortutako ebidentziak jaso (behaketa edo errubrika bidez) eta ikasle bakoitza non dagoen aztertu.