Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

EBALUAZIO HEZITZAILEA

IZARO PUYADENA GARMENDIAB1 UBIDEAK: EBALUAZIOA/ 1.MODULUA

HASI

EBALUAZIO IRIZPIDEA

AURKIBIDEA

EBALUAZIOAREN IZAERA

EBALUAZIO FASEAK

ATZERAELIKADURA

Contextualiza tu

EBALUAZIO IRIZPIDEA
DBH4-GEOGRAFIA ETA HISTORIA

Aro Garaikideko aldaketa historiko esanguratsuen prozesuak aztertzea, baita gizarteek aurre egindako erronka nagusiak ere, kausak eta ondorioak identifikatuz, jakintzagaiaren berezko termino eta kontzeptu teknikoak erabiliz eta gertaerak sekuentzia kronologikoen bidez erlazionatuz.

4.2

PROPOSATUTAKO JARDUERA

Konpetentzia irizpidearen (eta aldian funtsezko konpetentzia digitalak) lorpen bidean ikasleei denbora lerro digital bat burutzeko eskatuko zaie. 2-3ko taldeetan burutuko dute azken ekoizpena.

+ info

EBALUAZIO KONPETENTZIALA
EBALUAZIO KOOPERATIBOA
EBALUAZIO PERTSONALIZATUA
ETENGABEKO EBALUAZIOA

EBALUAZIOAREN IZAERA

wow

EBALUAZIO FASEAK

Jardueraren ebaluazioak hiru fase ezberdin izango ditu, modu ezberdinetan gauzatuak:

Haserako fasea

Jardueraren azalpena eginik, ikasleek hau ekoizteko dituzten abilezia eta zailtasunen inguruko autoebaluazioa egingo dute hausnarketa bitartez, ikasle eta irakasleak egoeraren DIAGNOSI aproposa izan asmoz.

Formatiboa

Jardunaren ibilbide egokian bidelagun izan asmoz, irakasleak jarraipen zuzena egingo du kontrol-orrien bitartez. Horrela, beharrezko zuzenketak egiteko eukera izango da, ebaluzio HEZIGARRIA gauzatuz

Sumatiboa

Azken fase honetan, ikasle eta irakasleak ekoizpena ebaluatuko da ko-ebaluazioz: CoRubrics erabiliko da horretarako. Modu honetara, ebaluazio ZERTIFIKATZAILE honen bidez hausnarketa bat bideratuko da.

AZKEN FASEA
GARAPENEAN
LEHEN FASEA

ATZERAELIKADURA

Ebaluazioaren funtsezko muina da atzeraelikadura bat bermatzea. Horretarako, ebaluazio jarraia izanik, ezinbestekoa dugu eragile guztiekin feedback-a egitea, ebaluazioaren fase ezberdinek atzeraelikadura maila ezberdina izan badezakete ere.

EBALUAZIO HEZIGARRIAtiene licencia CC BY-NC-ND 4.0. por IZARO PUYADENA GARMENDIA

Irudi eta ikurren iturria: Genially

IZARO PUYADENA GARMEDIADBH4-"DENBORA LERROAREN" EBALUAZIOA (4.2 IRIZPIDEA)

4. Denboran zehar gizarte desberdinek izan dituzten erronka nagusiak ezagutzea, gertatutako aldaketen kausak eta ondorioak eta gaur egun konpondu behar dituzten arazoak identifikatuz, ikerketa-proiektuak garatuz eta informazio-iturri fidagarriak erabiliz, errealitatea ulertzeko eta egungo erronken aurrean proposamen alternatiboak aintzat hartzeko.

77/2023 DEKRETUA, maiatzaren 30ekoa, Oinarrizko Hezkuntzaren curriculuma

4. KONPETENTZIA ESPEZIFIKOA

Ebaluazioa, azken ekoizpenarena ezezik, prozesu osoan zehar egingo da, behaketa eta kontrol orrien bitartez.

Etengabeko ebaluazioa

Landutako gaietako gertakariak eta aldiak modu sintetizatu eta bisual batean denbora lerro digital batean kokatuko dituzte. Horretarako, edukiak landu, beharrezko informazioa selekzionatu eta ulergarri den moduan sintetizatu beharko dituzte.Erabiliko duten erramintaren aukeraketa librea izango da (irakasleak proposamenak luzatuko ditu)

Denbora-lerro digitala

Landutako gaien denboralizazioa

EBALUAZIO PERTSONALIZATUA

Euren haserako jakintzetatik abiatuz, hobekien datorkien erraminta aukeratuko dute azken ekoizpena burutzeko. Horretarako, arreta pertsoalizatua emago da, beharrezko diren egokitzapenak eginez.
Jardueraren ebaluazioa irakaslearen azken ekoizpenarenean bakarrik gera ez dadin, aberasgarria da jarduera osoaren ebaluazio jarraian ebaluazio kooperatiboa aplikatzea, ikasleek parte hartzea sustatuz. Ebaluazioaren lehen fasean ahozko autoebaluazioa egingo da; garapen fasean aldiz, heteroebaluazioa kontrol orrien bitartez.

EBALUZIOA KOOPERATIBOA

CORUBRICS

Azken ekoizpenak 3 moduta ebaluatuko dira CoRubrics bitartez: autoebaluazio, koebaluazio eta heteroebaluazioa (irakasleak)

EBALUAZIO KONPETENTZIALA

Konpetentziak garatzea helburu hartuta, ikaslearen gaitasunak eta lorturiko trebetasunak eta ezagutzak hartuko dira kontuan. 4. maila izanik, konpetentzia hauetan duen autonomia mailan jarriko da arreta.

Haserako fasean

Haserako fase honetako feedback-a jarduera azaltzean ahoz egingo da. Ikasle zein irakasleak egoeraren diagnosia elkarbanatuko dute, beharrezko diren aldaketa/hausnarketak eginez.

AZKEN FASEA

Behin ebidentziak jasota prozesu osoaren atzeraelikadura egingo da. CoRubrics bitartez ateratako emaitzekin talde zein bakarkako hausnarketa egingo da. Honek, ikasle eta taldearen ebaluazioa egiteaz gain, jardueraren ebaluazioa egitea suposatuko du.