Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Irune Gallardo Nassima Khadim

ASSEGURANÇES D'ACCIDENTS

QUINA SOL SER LA POLISSA MÉS UTILITZADA

EL COST D'UNA ASSEGURANÇA D'ACCIDENTS

INVALIDESA EN L'ASSEGURANÇA D'ACCIDENTS

QUE COBRIX L'ASSEGURANÇA D'ACCIDENTS

ASSEGURANÇA D'ACCIDENTS

Index

Els realitza una asseguradora per a cobrir econòmicament a una persona en cas de quedar invàlid o morir arran d'un esdeveniment inesperat.

QUE SÓN?

ASSEGURANÇA D'ACCIDENTS

+ Info

  • Les repercussions econòmiques que puga patir l'assegurat
  • Reembossament de despeses sanitàries
  • Ceguesa total
  • Alienació mental
  • La mort
  • Assistència mèdica
  • Indemnització per incapacitat temporal o per hospitalització
  • Invalidesa permanent i absoluta

Cobrix, els danys corporals que patisca un assegurat a conseqüència d'un accident ja siga en la seua vida privada o desenvolupant la seua activitat professional.

Entre els riscos coberts en l'assegurança d'accidents es troben

QUE COBRIX L'ASSEGURANÇA D'ACCIDENTS

Invalidesa permanent parcial per accident

Invalidesa permanent i absoluta per accident

Amb esta cobertura pots garantir un capital amb el qual afrontar les conseqüències d'una invalidesa permanent. És freqüent trobar assegurances que cobrixen les despeses d'adaptació de l'habitatge i el cotxe.

La indemnització correspondrà a un determinat percentatge, establit pel barem per a la valoració d'invalidesa permanent. Per exemple, la pèrdua de mobilitat d'una cama pot suposar un 50% de la suma assegurada per a invalidesa permanent i absoluta.

INVALIDESA EN L'ASSEGURANÇA D'ACCIDENTS

El preu de l'Assegurança d'Accidents és la prima –o pagament periòdic- que hem d'assignar a la nostra pòlissa.Es calcula en funció del capital de les cobertures contractades. Hem de tindre en compte dades com l'edat, professió de l'assegurat, riscos laborals, hàbits i fins i tot estat de salut.

Info

EL COST D'UNA ASSEGURANÇA D'ACCIDENTS

La pòlissa individual pot ser més comuna, especialment entre persones solteres o aquelles que no tenen dependents. D'altra banda, les pòlisses familiars poden ser més populars entre aquelles famílies que desitgen cobrir a múltiples membres amb un sol pla.

QUINA SOL SER LA POLISSA MÉS UTILITZADA

MOLTES GRÀCIES PER LA VOSTRA ATENCIÓ

L'OBJECTIU DE L'ASSEGURANÇA D'ACCIDENTS

  • La prestació d'indemnitzacions en cas d'accidents que motiven la mort o incapacitat de l'assegurat, a conseqüència d'activitats previstes en la pòlissa.

És important conéixer què cobrix la nostra assegurança d'accidents abans de contractar-lo per a assegurar-nos que el preu s'adequa al que busquem depenent de la nostra situació personal o professional.