Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Ainhoa Covas Martínez 4A

Components electrònics analògics i digitals

DECODIFICADOR

index

microcontrolador

memoria ram

Comptador binari

Porta logica and

Que es?

Tipus

Potenciometre

Relé

Bobina

Condensador

Resistor

Que es ?

Els components elèctrics s’agrupen en dues grans famílies:

Actius

Passius

Resistor

Condensador

Bobina

Relé

Potenciòmetre

Porta lògica AND

Comptador binari

Memòria RAM

Decodificador

Microcontrolador

Gracies per escoltar-me

Necessiten una aportació extra d’energia (alimentació) per poder fer la seva funció en el circuit.

Actius

El microcontrolador és un component digital que integra un microprocessador, memòria i perifèrics en un sol xip. Es pot utilitzar per controlar i supervisar sistemes electrònics.Funcionament: El microcontrolador executa instruccions emmagatzemades a la seva memòria per realitzar tasques específiques. També pot interactuar amb perifèrics externs per controlar el seu funcionament.

La porta lògica AND és un component digital que realitza l'operació lògica AND entre dues o més entrades binàries. El seu resultat és 1 només quan totes les entrades són 1.Funcionament: La porta lògica AND té dues o més entrades i una única sortida. Si totes les entrades són 1, la sortida és 1; en cas contrari, la sortida és 0.

Fan la seva funció per les característiques físiques i l’estructura interna pròpies.

Passius

La memòria RAM (Random Access Memory) és un component digital que emmagatzema dades de forma temporal. Es pot utilitzar per a l'emmagatzematge i l'accés ràpid a dades en un sistema informàtic.Funcionament: La memòria RAM està formada per cel·les de memòria que poden emmagatzemar dades binàries. Les dades es poden llegir o escriure en aquesta memòria de forma aleatòria.

El decodificador és un component digital que converteix un codi d'entrada en diverses sortides actives. Es pot utilitzar per descodificar senyals binàries en diferents combinacions de sortida 2.Funcionament: El decodificador té diverses entrades binàries i diverses sortides. Quan es detecta un patró d'entrada específic, s'activa la sortida corresponent.

El comptador binari és un component digital que compta en base 2. Es pot utilitzar per comptar pulsos, freqüències o realitzar operacions aritmètiques binàries.Funcionament: El comptador binari té diverses entrades i sortides que permeten comptar en base 2. A mesura que es produeixen pulsos d'entrada, el comptador incrementa el seu valor binari.