Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Klasa V

Lekcja 17 praca domowa

W czasie lekcji

-rozmawialiśmy o Atlantydzie na podstwie wiersza Wisławy Szymborskiej, - przybliżyliśmy sobie postać polskiej noblistki, Wisławy Szymborskiej,

-uczyliśmy się pisać dedykację, -omawialiśmy lekturę.

Praca w domu

-zeszyt ćw. s. 135 z. 4 i 5- podręcznik s. 298 z. 1-podręcznik s. 202, proszę przeczytać "Mit o powstaniu świata"

- napisz list do przyjaciela, w którym zachęcisz go do przeczytania książki "Kaziemirzu, skąd ta forsa?"

Dla dociekliwych :)

Możesz przeczytać artykuł lub obejrzeć film na temat Atlantydy.