Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

¿Cuánto sabes sobre igualdad de género?

Zenbat dakizu genero berdintasunari buruz?

ULMA CONSTRUCTIONEKO BERDINTASUN BATZORDEALehiakideen artean sari bat zozketatuko da urte bukaeran! ¡Se sorteará un premio entre las personas concursantes a finales de año!

¿QUÉ SON LOS ROLES DE GÉNERO?

Emakume eta gizonen izateko modu naturalak eta neutroak..Formas de ser naturales y neutras de mujeres y hombres.

Sistema horizontal eta berdinzalea sortzen duten arau multzoak dira. Emakume eta gizonen arteko berdintasuna bultzatzen dute..Son conjuntos normativos que crean un sistema horizontal e igualitario. Promueven la igualdad de mujeres y hombres.

Gizonei eta emakumeei egozten zaizkien jokabide eta aurreikuspen desberdinak. Talde edo sistema sozial jakin bateko gizonentzat eta emakumeentzat egokitzat jotzen diren arau sozial eta portaera-arauak. . Conductas diferentes de las que se atribuyen a los hombres y a las mujeres. Normas sociales y de comportamiento que se consideran adecuadas para hombres y mujeres de un determinado grupo o sistema social.

1. GALDERA

ZER DIRA GENERO ROLAK?

Asmatu duzu! ¡Acertaste!

Oh! Ez da zuzena! ¡Oh!¡No es correcto!

GENERO ROLAKGizonei eta emakumeei egozten zaizkien jokabide eta aurreikuspen desberdinak dira. Talde edo sistema sozial jakin bateko gizonentzat eta emakumeentzat egokitzat jotzen diren arau sozial eta portaera-arauak. ROLES DE GÉNEROSon normas sociales y de comportamiento que se consideran adecuadas para hombres y mujeres de un determinado grupo o sistema social.

Rol maskulino inposatua

  • Lider ona, ausarta, zakarra eta tematua, badaki bere burua zaintzen, gauzak argi ditu, ez du inoiz zalantzarik, esfera publikoa menderatzen du...
Rol femenino inposatua
  • Emozionala eta sentimentala, beldurtia, ez du ahotsa altxatzen, zaintzailea, arduratsua, mendekoa, eremu pribatuan aritzen da...
...............................................................................................................................................................Rol masculino impuesto
  • Buen líder, valiente, rudo e insistente, sabe cuidarse, tiene las cosas claras, nunca duda, domina la esfera pública...
Rol femenino impuesto
  • Emocional y sentimental, temerosa, no levanta la voz, cuidadora, responsable, dependiente, se dedica al ámbito privado...

ZIENTZIAK ERE EZ DIE IHES EGITEN GENERO ROL ETA ESTEREOTIPOEIIRAKURRI ARTIKULUA

LA CIENCIA TAMPOCO ESCAPA A LOS ROLES Y ESTEREOTIPOS DE GÉNEROLEE EL ARTÍCULO

Idatz itzazu zure izen abizenak:Escribe tu nombre y apellidos: