Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Ebaluazio hezitzailea egiteko baliabide digitalak © 2024 by M. Teresa Larrauri Recalde is licensed under CC BY-NC-SA 4.0

Ebaluazio hezitzailea egiteko baliabide digitalak

Aurkezpena

Hasi

ederto

5 -Amaiera

1.- Sarrera

AURKIBIDEA

2.- Ebaluazio-irizpidea

3- Hausnarketa: nola, tresna, modua ...

4- Atzeraelikadura

3. FASEAN. Sumatiboa : Atzelikadura emoteko berriro Moodle-n bidez errubrika baten bidez (kuantitatiboa) eta idatzitako komentarioen bidez (kualitatiboa)

2. FASEAN. Formatiboa :Ebidentziak jasotzeko ingurune digitala (Moodle)

1. FASEAN. Hasierakoa (diagnosia) : Galdetegia online (bai Moodle edo Google forms)

Sarrera

Aurkezpen hau ebaluazio hezitzailea egiteko baliabide digitalei buruzkoa da eta nire ereduanerabiliko ditudan tresna digitalak hauek izango dira:

EBALUAZIO IRIZPIDEA

Ikasgaia: IKT Maila: Batxi 2

Ebaluazio irizpide bat aukeratu -lehenengoz

Python programazio lengoaia erabiliz ikasleen interesen araberako aplikazioa programatzea, hainbat zailtasun mailakoak, programazio-elementuakbehar bezala erabiliz eta kode irekiko programazio-lengoaiak eta inguruneak baliatuz.

Ebaluaziori buruzko HAUSNARKETA

Zer modutan egin?

+ info

Zein tresna digital?

+ info

Kuantitatiboa/Kualitatiboa ...

+ info

1.- MODU DIGITALEANMoodlegunean eskuragarri dauden atzeraelikadura mota ezberdindak erabiliko dira ariketak entregatzen dituztenean ikasleak - errubrikaren emaitza bisuala eta komentarioak.

Prozesuaren fase guztietan (atzeralikaduraren zikloan) eta modu nagusi bitan:

ATZERAELIKADURA

2.- MODU PRESENTZIALAN Ariketak egiten ari diren bitartean, eta euren galderak erantzunez gain, atzeraelikadura emongo zaizkie ikasleei.

M. Teresa Larrauri Recalde

ESKERRIK ASKO ZUEN ARRETAGAITIK!

Kualitatiboa - zelan dagoen ariketa bakoitza eginda eta bere emaitza hartuko da kontutan ere.

Kuantitatiboa - zenbat ariketa egiten dituen ikasleak hartuko da kontutan.

KUANTITATIBOA/KUALITATIBOA

Modu bietakoa izango da:

Nola egin?

1. FASEAN. Hasierakoa (diagnosia) : Ikasleei galdetuko zaie zer dakiten gai honeri buruz, Python edo beste edozein programazio lengoaia buruz.2. FASEAN. Formatiboa. Ebidentzien bidez - ikasleek ariketak egiten joango dira eta hauek entregatzen.3. FASEAN. Sumatiboa. Atzeraelikadura emongo zaie ikasleei bai errubrikaren bidez bai komentario idatziz ere.

ZEIN TRESNA DIGITALA

1. FASEAN. Hasierakoa (diagnosia) : Ikasleei galdetedi digital bat betetzeko eskatu zaizkie.2. FASEAN. Formatiboa. Ingurune digital batetan (Moodlegunean, adibidez) ebidentziak entregatzen joango dira ikasleak.3. FASEAN. Sumatiboa. Atzeraelikadura emongo zaie ikasleei Moodlegunetik errubrika eta mezuen bidez.