Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

EMPEZAR

Sheyla Jennifer Godoy Reyes

Presentació ODS 3 Salut i benestar

Gràcies

Vídeo

Passos per alinear-se al ODS 3

Dades destacables

Com ajudar?

Informe ODS

Frase

Metes de l'objectiu 3

Objectius de desenvolupament

Índex

Objectius de desenvolupament

Els Objectius de Desenvolupament Sostenible suposen un compromís audaç per a posar fi a les epidèmies de sida, tuberculosi, malària i altres malalties transmissibles per a 2030. L'objectiu és aconseguir la cobertura sanitària universal i proporcionar accés a medicaments, vacunes segurs i assequibles per a tots. Per a superar aquests contratemps i abordar les persistents deficiències en l'atenció de la salut, es necessita una major inversió en els sistemes sanitaris amb la finalitat de fer costat als països en la seva recuperació i desenvolupar resiliència contra futures amenaces a la salut.

3.1 Per a 2030, reduir la taxa mundial de mortalitat materna a menys de 70 per cada 100.000 nascuts vius.3.2 Per a 2030, posar fi a les morts evitables de nounats i de nens menors de 5 anys, aconseguint que tots els països intentin reduir la mortalitat neonatal almenys fins a 12 per cada 1.000 nascuts vius, i la mortalitat de nens menors de 5 anys almenys fins a 25 per cada 1.000 nascuts vius.3.3 Per a 2030, posar fi a les epidèmies de la SIDA, la tuberculosi, la malària i les malalties tropicals desateses i combatre l'hepatitis, les malalties transmeses per l'aigua i altres malalties transmissibles.3.4 Per a 2030, reduir en un terç la mortalitat prematura per malalties no transmissibles mitjançant la prevenció i el tractament i promoure la salut mental i el benestar.3.5 Enfortir la prevenció i el tractament de l'abús de substàncies addictives, inclòs l'ús indegut d'estupefaents i el consum nociu d'alcohol.3.6 Per a 2020, reduir a la meitat el nombre de morts i lesions causades per accidents de trànsit en el món.3.7 Per a 2030, garantir l'accés universal als serveis de salut sexual i reproductiva, inclosos els de planificació de la família, informació i educació, i la integració de la salut reproductiva en les estratègies.3.8 Aconseguir la cobertura sanitària universal, en particular la protecció contra els riscos financers, l'accés a serveis de salut essencials de qualitat i l'accés a medicaments i vacunes segurs, eficaces, assequibles i de qualitat per a tots. 3.9 Per a 2030, reduir substancialment el nombre de morts i malalties produïdes per productes químics perillosos i la contaminació de l'aire, l'aigua i el sòl.

Metes de l'objectiu 3

Metes de l'objectiu 3

3.a Enfortir l'aplicació del Conveni Marc de l'Organització Mundial de la Salut per al Control del Tabac en tots els països, segons sigui procedent3.b Donar suport a les activitats de recerca i desenvolupament de vacunes i medicaments per a les malalties transmissibles i no transmissibles que afecten primordialment els països en desenvolupament i facilitar l'accés a medicaments i vacunes essencials assequibles de conformitat amb la Declaració de Doha relativa a l'Acord sobre els ADPIC i la Salut Pública, en la qual s'afirma el dret dels països en desenvolupament a utilitzar al màxim les disposicions de l'Acord sobre els Aspectes dels Drets de Propietat Intel·lectual Relacionats amb el Comerç quant a la flexibilitat per a protegir la salut pública i, en particular, proporcionar accés als medicaments per a tots 3.c Augmentar substancialment el finançament de la salut i la contractació, el desenvolupament, la capacitació i la retenció del personal sanitari als països en desenvolupament, especialment als països menys avançats i els petits Estats insulars en desenvolupament 3.d Reforçar la capacitat de tots els països, en particular els països en desenvolupament, en matèria d'alerta primerenca, reducció de riscos i gestió dels riscos per a la salut nacional i mundial

Salut - Desenvolupament Sostenible

"Garantir una vida sana i promoure el benestar per a totes les persones a totes les edats"

Pots començar per promoure i protegir la teva pròpia salut i la dels qui t'envolten, prenent decisions ben informades, practicant sexe segur i vacunant als teus fills. Pots crear consciència en la teva pròpia comunitat sobre la importància de la bona salut, estils de vida saludables i del dret de les persones a uns serveis d'atenció mèdica de qualitat, especialment per als més vulnerables, com les dones i els nens. També pots demanar responsabilitats al teu govern, als líders locals i a altres responsables de la presa de decisions sobre els seus compromisos per a millorar l'accés de les persones a la salut i a l'atenció mèdica

Com ajudar?

La pandèmia del COVID-19 i les crisis actuals han impedit avançar cap a l'Objectiu 3. La vacunació infantil ha experimentat el major descens en tres dècades, i les morts per tuberculosis i paludisme han augmentat en comparació amb els nivells anteriors a la pandèmia.Per a superar aquests contratemps, i esmenar les deficiències tradicionals en l'atenció sanitària, és necessari augmentar la inversió en els sistemes de salut per a fer costat als països en la seva recuperació i crear resiliència enfront de futures amenaces sanitàries.

Dades destacables

En els últims anys s'han produït alguns avanços en la millora de la sanitat mundial. Per exemple, 146 dels 200 països, o zones, ja han aconseguit, o estan en vies d'aconseguir, la meta dels ODS relativa a la mortalitat dels menors de 5 anys. El tractament eficaç del VIH ha reduït les morts relacionades amb la sida en el món en un 52% des de 2010 i, almenys, una malaltia tropical desatesa ha estat eliminada en 47 països. No obstant això, no s'ha avançat prou en altres àmbits, com en el de la reducció de la mortalitat materna i en l'ampliació de la cobertura sanitària universal. En 2020, aproximadament 800 dones van morir cada dia a conseqüència de l'embaràso del part a tot el món. I 381 milions de persones es van veure abocades, o més abocades, a la pobresa extrema en 2019, a causa dels pagaments directes en concepte de sanitat.

MapaMental

Quins passos poden seguir per a alinear-se al ODS 3?

Pas 6 Comunicar

Pas 1Comprendre els ods

Pas 5Seguiment i avaluació

Pas 4Integrar sostenibilitat

Pas 2Definir prioritats

Pas 3Establir objectius

Vídeo de la Salut i benestar

Un video explicatiu sobre l'importància del ODS 3

Vídeo

Informe ODS

¡Eureka!

¡Moltes gràcies!

Són dues accions fonamentals per a conèixer els avanços en la implementació de l'Agenda 2030 i en la consecució dels objectius i metes que es proposa.Per això, és rellevant que les OSC revisin els seus indicadors i enforteixin el seu procés de monitoratge i avaluació, incorporant els enfocaments fins ara abordats, principalment el d'igualtat i no discriminació.

PAS 5

Seguiment i avaluació

Reportar i comunicar és una acció que forma una part essencial per a visibilitzar la labor que les organitzacions realitzen en el marc de l'Agenda 2030; en tal sentit, una estratègia de comunicació els ajudarà a complir a aquest efecte.

PAS 6

Comunicar

Una vegada que hagin conegut el ODS 3. Garantir una vida sana i promoure el benestar de tots a totes les edats, les principals problemàtiques que aborda, les seves metes i indicadors i els principals conceptes i enfocaments que adopta (pas 1), el següent pas consisteix a definir les prioritats de la OSC respecte del ODS 3 (pas 2).

PAS 2

Definir prioritats

El primer pas consisteix a comprendre el ODS 3. Garantir una vida sana i promoure elbenestar de tots a totes les edats. Per a això, les organitzacions hauran de conèixer el seupropòsit, metes, indicadors, principals problemàtiques que aborda i alguns conceptes i enfocaments que adopta

PAS 1

Comprendre els ODS

Ja definides les prioritats de la OSC respecte al ODS 3, s'establiran objectius que ajudin les organitzacions a enfocar i dirigir els seus esforços de manera més puntual cap a la transformació de les causes i condicions que generen la desigualtat i el seu compromís amb l'Agenda 2030.

PAS 3

Establir objectius

Integrar sostenibilitat implica revisar la congruència i integralitat de l'estratègia d'intervencióque guia a la OSC, respectant una lògica vertical i horitzontal, i incloent elsprincipis del desenvolupament sostenible enunciats en l'Agenda 2030.

PAS 4

Integrar sostenibilitat