Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

següent

següent

enrere

Play

El nostre institut

següent

enrere

Administració i Finances

Formació professional Administració i gestió

enrere

Què necessito per accedir-hi

Com preinscriure'm

Ensenyament: Formació professional Grau: Grau superior Titulació: Tècnic/a superior Sistema: LOE Família professional: Administració i gestió Entorn: Administració i oficina Codi: CFPS AGB0

Què necessito saber

Info

• Gestió de la Documentació Jurídica i Empresarial • Recursos Humans i Responsabilitat Social Corporativa • Ofimàtica i Procés de la Informació • Procés Integral de l'Activitat Comercial • Comunicació i Atenció al Client • Anglès • Gestió de Recursos Humans • Gestió Financera • Comptabilitat i Fiscalitat • Gestió Logística i Comercial • Simulació Empresarial • Projecte d'Administració i Finances • Formació i Orientació Laboral • Formació en Centres de Treball

Continguts

Principals ocupacions i llocs de treball

 • Administratiu/va d’oficina
 • Administratiu/va comercial
 • Administratiu/va financera
 • Administratiu/va comptable
 • Administratiu/va logística
 • Administratiu/va de banca i d’assegurances
 • Administratiu/va de recursos humans
 • Administratiu/va de l’administració pública
 • Administratiu/va d’assessories jurídiques, comptables, laborals, fiscals o gestories
 • Tècnic en gestió de cobraments
 • Responsable d’atenció al client

Aquests estudis capaciten per organitzar i executar les operacions de gestió i administració en els processos comercials, laborals, comptables, fiscals i financers d'una empresa pública o privada, aplicant la normativa vigent i els protocols de gestió de qualitat, gestionant la informació, assegurant la satisfacció del client i/o usuari i actuant segons les normes de prevenció de riscos laborals i protecció mediambiental.

 • Gestió de la documentació jurídica i empresarial
 • Recursos humans i responsabilitat social corporativa
 • Ofimàtica i procés de la informació
 • Procés integral de l’activitat comercial
 • Comunicació i atenció al client
 • Anglès
 • Gestió de recursos humans
 • Gestió financera
 • Comptabilitat i fiscalitat
 • Gestió logística i comercial
 • Simulació empresarial
 • Projecte d’administració i finances
 • Formació i orientació laboral
 • Formació en centres de treball

Continguts

 • Sed diam nonumm
 • Nonummy nibh eui
 • Dignissim qui bland
 • Facilisis at vero
 • Ipsum dolor sit amet
 • Nibh euismod tincid
 • Sed diam nonumm
 • Sed diam nonumm

This is a paragraph of text waiting to be awesome content

+ INFO

50/lorem

Title here

Descripció Aquests estudis capaciten per organitzar i executar les operacions de gestió i administració en els processos comercials, laborals, comptables, fiscals i financers d’una empresa pública o privada, aplicant la normativa vigent i els protocols de gestió de qualitat, gestionant la informació, assegurant la satisfacció del client i/o usuari i actuant segons les normes de prevenció de riscos laborals i protecció mediambiental. Tenen una durada de 2.000 hores (amb formació en un centre educatiu i a l’empresa) distribuïdes en dos cursos acadèmics. Per a un dels dos grups classe s’ofereix el cicle en la modalitat del Pla d’impuls a les llengües estrangeres. En aquesta modalitat s’imparteix un dels mòduls professionals en llengua anglesa, a més de 66 hores addicionals de la matèria d’Anglès tècnic, el suport d’una persona auxiliar de conversa i la possibilitat de participar en estades d’idiomes a l’estranger. L’alumnat pot realitzar pràctiques en empreses estrangeres dins del programa europeu de mobilitat Erasmus+.

Title 1

+ INFO

+ info

02

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d'accés. Per presentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l'any natural en què es realitza la prova.

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • tenir el títol de batxillerat,
 • tenir el títol de tècnic de formació professional o d’arts plàstiques i disseny, tècnic superior de formació professional o d'arts plàstiques i disseny o tècnic especialista,
 • haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental,
 • haver superat el curs d'orientació universitària (COU) o el preuniversitari,
 • tenir el títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat unificat polivalent (BUP),
 • tenir qualsevol titulació universitària o una d'equivalent, o
 • haver superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys o de 45 anys, o haver accedit a la universitat per haver acreditat experiència laboral o professional tenint complerts 40 anys d'edat.

Enlace

Consulteu els supòsits d'exempcions i bonificacions generals i específiques a l'apartat de preus públics. Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centre corresponent. Trobareu més informació al web

 • per curs: 360 euros
 • per unitat formativa: 25 euros
 • per mòdul de formació en centres de treball (FCT): 25 euros

Els imports de la matrícula per als centres dependents del Departament d'Educació són:

Quan el nombre de sol·licituds és superior a l'oferta, les peticions s'ordenen, dins de cada via d'accés i d'acord amb les prioritats que pertoqui, segons la qualificació mitjana dels estudis o la qualificació de la prova que permet l'accés al cicle.

Per cursar el cicle cal formalitzar la sol·licitud i presentar-la al centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.