Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

B1 Ebaluazio Ubide Ikastaroa - 2024 de Dorleta Azkoitia Arana está licenciada por CC BY-NC-SA 4.0

EBALUAZIO HEZITZAILEA

B1 Ebaluazio Ubide Ikastaroa - 2024 de Dorleta Azkoitia Arana está licenciada por CC BY-NC-SA 4.0

1. EBALUAZIOA

IZAERA: Konpetentziala izango da, prozesuak ebaluatuko ditugu. Pertsonalizatua, etengabekoa eta hezigarria izango da. Inklusioa eta ekitatea bermatuko dituena.

B1 Ebaluazio Ubide Ikastaroa - 2024 de Dorleta Azkoitia Arana está licenciada por CC BY-NC-SA 4.0

Ebaluazio faseak

- HASIERAKOA, diagnosia egiteko balioko diguna.- FORMATIBOA, hezigarria dena, prozesua aztertuz.- SUMATIBOA: zertifikatzailea dena.

B1 Ebaluazio Ubide Ikastaroa - 2024 de Dorleta Azkoitia Arana está licenciada por CC BY-NC-SA 4.0

Ebaluazioa egiteko moduak

- Heteroebaluazioa- Ko-ebaluazioa- Autoebaluazioa

HKK Hizkuntza komunikaziorako konpetentzia

B1 Ebaluazio Ubide Ikastaroa - 2024 de Dorleta Azkoitia Arana está licenciada por CC BY-NC-SA 4.0

2. zikloko 4. mailarako hkk kompetentziari lotutako ebalauzio irizpidea AUKERATU

. KONPETENTZI ESPEZIFIKOA4. Testu idatzi eta multimodalak ulertzea eta interpretatzea, testu horien zentzu globala, ideia nagusiak eta informazio esplizitua hartuz, eta alderdi formalei eta edukiei buruzko oinarrizko gogoeta eginez, ezagutza eskuratzeko eta eraikitzeko eta askotariko komunikazio-beharrei eta -interesei erantzuteko.EBALUZIO IRIZPIDEA:4.1. Zenbait xederi eta interesi erantzuten dioten testu idatzi eta multimodal errazak isilik eta ozenki irakurtzea, zentzu orokorra eta informazio garrantzitsua identifikatuz eta informazio esplizitua laguntzarekin ezagutuz.

B1 Ebaluazio Ubide Ikastaroa - 2024 de Dorleta Azkoitia Arana está licenciada por CC BY-NC-SA 4.0

4. hkk kompetentziari lotutako ebalauzio irizpidea AUKERATU

B1 Ebaluazio Ubide Ikastaroa - 2024 de Dorleta Azkoitia Arana está licenciada por CC BY-NC-SA 4.0

3. JARDUERA

B1 Ebaluazio Ubide Ikastaroa - 2024 de Dorleta Azkoitia Arana está licenciada por CC BY-NC-SA 4.0

4. KONTROL ZERRENDA

DIAGNOSIA egiteko erabiliko dut. Ikaskutza helburuak beraiekin partekatzekatzen dituelako eta ikasle bakoitzak jarraitu beharreko pausoak zehazten dituelako.Eta bestetik AUTOEBALUAZIO tresna izango da. Bakoitza zein puntuan dagoen jakiteko.Driveko dokumentu bat sortuko dut eta ikasleekin partekatuko dut,Diagnosian, talde osoari pantailan jarri ahal izateko eta, autoebaluazioan, norberak eskura izan dezan.

Irakasleak, ikasle bakoitzaren prozesuari buruzko ebidentziak errubika bidez jasoko ditu. Errubrika horretan lorpen adierazle hauek hartuko ditut kontutan:4.1.1. Askotariko testu idatzi eta multimodal errazak isilik eta ozenki irakurtzen ditu.Modu egokian irakurri du.4.1.2. Zentzu orokorra eta informazio garrantzitsua identifikatzen du.Informazio esplizitua laguntzarkin ezagutzen du.Testua ulertu du.eRubrica.com erabiliko nuke errubrika hau sortzeko.

B1 Ebaluazio Ubide Ikastaroa - 2024 de Dorleta Azkoitia Arana está licenciada por CC BY-NC-SA 4.0

4. ERRUBRIKA

B1 Ebaluazio Ubide Ikastaroa - 2024 de Dorleta Azkoitia Arana está licenciada por CC BY-NC-SA 4.0

5. ATZERAELIKADURA

- Hasieran azaldu dizkiegunez, helburuak ezagutzen dituzte.- Ebidentzia guztiak jasoak ditugu.- Ebidentzia hauek aztertu ditugu.- Hartutako erabamienm ondorioz ikaskuntza arrakala definitu dugu.- Ikasleari hobetu beharrekoa edo ez adieraziz, arrakala itxi behar dugu.

Ikasketa prozesuaren zirkulua itxi dugu

B1 Ebaluazio Ubide Ikastaroa - 2024 de Dorleta Azkoitia Arana está licenciada por CC BY-NC-SA 4.0