Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Nire portfolio digitala(B1)

Nombre Autor

Yolanda Sáez de Ibarra2024/02/10

Sartu

Yolanda naiz, fisika - kimika irakasleaPortfolio honetan ebaluazioaren inguruan arituko naiz. Prozedurak, teknikak,

ebaluazioa

1

aurkezpena

Aurkibidea

B1 ubidea B2 ubidea

4

3

2

1

4. modulua

3. modulua

2. modulua

1. modulua

Azalpena

Izaera

Faseak

Ebaluazio tresnak

Atzeraelikadura

Ebaluazio hezitzailea

B1.1

b1-1. modulua

1.2. Planteatutako problema fisiko-kimikoak ebaztea, lege eta teoria zientifiko egokiak erabiliz, soluzioak aurkitzeko erabilitako prozedurak arrazoituz, eta emaitzak zuzen eta zehatz adieraziz.

EBALUAZIO IRIZPIDEA

B1.1

b1-1. modulua. Azalpena

FISIKA ETA KIMIKA DBH4"Gure Pisua marten" ikasegoera.Ondoren azaltzen da aukeratutako ebaluazio irizpidea eta nahiz eta konpetentzia espezifiko asko ukitu, ikasegoera honetan ebaluazio irizide honek konpetentzia honekin dago erlazionatuta batez ere.Ebaluatuko den ekintza presioaren gaian dago txertatuta. Presioaren gaiaren problemen ebazpenean zentratuko gara.

2. Gaitasunez arrazoitzea, pentsamendu zientifikoa eta zientziaren lanarekin lotutako trebetasunak erabiliz, natura eta ingurunea behatzeari, galderen eta hipotesien formulazioari eta horiek esperimentazioaren, ikerketaren eta ebidentzien bilaketaren bidez balioztatzeari aplikatzeko. Konpetentzia espezifiko hau honako deskriptore hauekin dago lotuta: STEM1, STEM2, PSIIK4, EKK.

KONPETENTZIA ESPEZIFIKOA

B1.1

b1-1. modulua. Izaera

B1.1

b1-1. modulua. FASEAK

B1.1

b1-1. modulua. EBALUAzio TRESNAK

Prezi, genially, ZERGATIK?

Ariketen azalpenak eta egindako pausuen zehaztapenak pausuz pausu egin daitezkeelako eta hori herraminta digital hauekin oso ondo jaso daiteke.

Google forms, ZERGATIK?

Herraminta honekin bakoitzaren eboluzioa jaso daiteke hainbat galdetegiren bitartez.

kahoot, educaplay, ZERGATIK?

Herraminta hauek erabili ahal ditugu berdinen artean ebaluazioa egiteko. Haiek egindako herraminta digitalak ikaslek ikasleentzako egindako materialak direlako.

B1.1

b1-1. modulua. Atzeraelikadura

Ebidentziak jaso. Ebaluazio tresna guztien ebidentizak jaso eta ebaluatu

Erabakiak hartu. Ahulezi eta indarguneak ikusi konpetentziak lor dezaten

Lorpen adierazleak erabili, konpetentziak bereganatzen direla ziurtatzeko

Helburuak eta lorpen adierazleak zehaztu eta partekatu

B1.2

b1-2. modulua.

1. dokumentua

2. dokumentua

Jarduera mota.Autoebaluazioa/Koebaluazioa

Datu bilketa

B1.3

b1-3. modulua.

Atzeraelikadura

Bideoan ikusten da erabilitako tresnak atzeraelikadura egiteko hauek izan direla: kahoot eta word

2

b1-4. domina.

2