Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

ОБИЧАЈ : ОБРЕД

Има ли разлике?

Радње везане за вршење верских прописа или за народне обичаје.

Обичај обред

Начин живота, рада и понашања који се усталио у некој заједници.

Зашто су обичаји важни и потребни?

1.

у оквиру свог тима набројте што више обичаја

Дигитална библиотека Матице српске

+info

1.група: СВАДБЕНЕ ОБИЧАЈЕ2.група: СЛАВСКЕ ОБИЧАЈЕ3. група: ПОГРЕБНЕ ОБИЧАЈЕ

2.

истражите:

ЕТНОГРАФСКА ЗБИРКА

3.

истражите:

1. мотиве 2. облик казивања 3. стилске фигуре 4. архаизме 5. стих

4.

ИСТИ ОБИЧАЈ - ДРУГИ НАРОД

ИСТРАЖИТЕ, УПОРЕДИТЕ И НАВЕДИТЕ СЛИЧНОСТИ И РАЗЛИКЕ

Испричајте причу

Какав би нам живот био без обичаја?

Did you know? 90% of the information we assimilate is received through sight? Visual resources are a huge help for reinforcing your materials: images, illustrations, gifs, videos ... Not only because they stay in our memories, but because they’re more attractive and easier to understand.