Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

Transcript

Ubidea B11. ataza: Ebaluazio Hezitzailea

Hasi

Tamara Delgado Valerio Badaia BHI

B1 Ubidea 1. Ataza tiene licencia CC BY-NC-ND 4.0.© 2 por T

Izaera

Faseak

Atzeraelikadura

Aurkezpena

Aurkibidea

B1 Ubidea 1. Ataza tiene licencia CC BY-NC-ND 4.0.© 2 por T

Egitekoa

Justifikazio

1.3 irizpidea

1.3. Erromako historiako aldiak, gertaerak eta pertsonaiak eta erromatarren zibilizazioaren alderdiak beren testuinguru historikoan identifikatzea, emakumeen ekarpena kontuan hartuz, datuak egungo erreferentziekin lotuz eta eskuratutako ezagutzak aplikatuz. (1. Konpetentzia espezifikoa)

DBHko 4. mailako ikasleek museo historiko birtuala sortu behar dute. Nahiz eta hainbat konpentzia espezifiko landuko diren, ikas egoera hau 1. konpetentzia espefikoa lantzera bideratuta dago. Konpetentzia honen barne gehien landuko den ebaluazio irizpidea 1.3. izango da. Horregatik, ataza honetan irizpide hau nola ebaluatuko den azalduko da.

B1 Ubidea 1. Ataza tiene licencia CC BY-NC-ND 4.0.© 2 por T

1. konpetentzia espeziko hau CCL3, CP2, CP3, CD1, CD2 eta CD3 deskriptoreekin lotuta dagoenez, amaierako proiektu hau lantzera ere bideratuta dago. Horrekin guztiarekin, ikasleek museo historiko interaktiboa eta birtuala sortu behar dute. Museoko geletan zehar Erromako historiako aldiak azalduko dituzte. Honekin batera, aldi bateko ezaugarri garratsitsuenak adierazi behar izango dituzte: gertaerak, zibilizazioren egitura, sistema politikoa... Audio traken bidez, museoko gida gisa azaldu behar izango dute informazioa eta erromatarren herentziaren ondorioz gaur egun gizartean dauden aztarnak. Informazioa lortu ahal izateko, gaia klasean aurkeztuko da eta gero irakasleak aztertutako eta aukeratutako askotariko web-orrietatik, taldeka, aukeratuko duten beraien museoan agertuko den informazioa.

1. Izaera

Etengabekoa: Ikas egoeran zehar ebaluatuko delako (hasieran, bitartean, amaieran) Kooperatiboa: Ebaluatzarekoan ebaluazio mota ezberdina erabiliko dira (ebaluazioaren momentuaren arabera)

  • Heteroebaluazioa: Irakasleak prozesu osoan zehar ebaluatuko du
  • Autoebaluazioa: Ikasleek produktua egin eta aurkeztu ostean, beren burua ebalutuko dute errubrika baten bidez
  • Ko-ebaluazioa: Ikasleek produktua egin eta aurkeztu ostean, beren klasekideen lana eta taldekideak ebalutuko dituzte kontrol zerrenda eta errubrika baten bidez
Konpetentziala: Ikas egoera horren bidez konpetentzia espezifikoak zein funtsezko konpetentziak ebaluatuko dira

B1 Ubidea 1. Ataza tiene licencia CC BY-NC-ND 4.0.© 2 por T

2. Faseak

Hasierakoa (diagnosia): Museoaren proiektuari haisera eman aurretik, haiek honen inguruan dakitena azalduko dute irudi batzuk baliatuz, ikasleen abiapuntua jakin ahal izateko. Horren ostean, azalpen eta bideo batzuk jarriko dira egaiaztatzeko zer ulertu duten. Horretarako galdera batzuk erantzungo dituzte Eddpuzlen bidez. Formatiboa (Hezitzailea): Ikas egoeran zehar prozesuaren inguruan ebidentziak jasoko dira informazioaren dokumentutik (heteroebaluazioa eta ko-ebaluazioa). Era berean, haien artean ideak komentatzean eta antolatzean, irakasleak ere momentuko zuzenketak eta argibideak egingo ditu (heteroebaluazio eta ko-ebaluazioa). Momentu oro erabiliko diren errubrikak izango dituzte haien artean beren lana egokitzeko; hori kontuan hartuta, irakasleak ere argibideak emango ditu (auto eta ko-ebaluazioa eta heteroebaluazio) Sumatiboa (Zertifikatzailea): (proiektua aurkeztu eta gero). Ikasleek ikasitko eta landutako oinarrizko jakintzen eta ezinbesteko ezagutzen bidez, zer lorpen eta konpetentzia maila lortu dituzten egiaztatzeko fasea izango da. Ikasleek ere beren buruarekiko, beren taldekideekiko eta lankideen lanarekiko hausnarketa egingo dute (heteroebaluazioa, ko-ebaluazioa, autoebaluazioa)

B1 Ubidea 1. Ataza tiene licencia CC BY-NC-ND 4.0.© 2 por T

3. Atzerealikadura

Ebaluazioarekin batera, atzeraelikadura prozesuan zehar egingo da. Horregatik, fasearen momentuaren arabera, egokituko da zer atzeraelikadura mota emango den eta nola. 1. Hasierako fasean: ikasleei azalduko zaie zeintzuk izango diren ikaskuntzaren eta konpetentzia espezifikoen helburuak, kasleek beren lan guztia antolatzeko. Ikas egoeran zehar, iraskasleak ikasleen helburuen inguruan hausnarketa sustatuko du eta komunikatuko die bide egokian dauden eta nola hobetu ahal duten. Bideoen erantzunak momentuan komentatu eta zuzenduko dira.

2 Prozesuan zehar: Irakasleak ikasleen errendimendua, lana, egindako iruzkinak, erantzunak, erabakiak, arrazoiak ...kontrol zerranda bat baliatuz, ebidentziak jasoko ditu, egiaztatzeko ahauleziak eta indar guneak. Ikasleekin joango da komentazen ikusitakoa hobetzeko eta gidatzeko amaierako ikazkuntza eta konpetentziaren helburuak eta konpetentziak berak lortu ahal izateko. Iraskasleak ere dukumentan jarritako informazioa eta museoa egiaztatzen joango da eta zuzenketak eta argibideak emango ditu "ikaskuntza arrakala" ixteko asmoz.

3. Amaierako fasean: orain arte egindako zuzenketa guztiekin lana aurkeztu ondoren, ikasle bakoitzari esango zaie bere lorpen maila, jardun maila, zein helburu bete dituen, zeintzuk ez, zein izan diren indar puntuak, ahuleziak eta akats nagusiak horretan lan egiten jarraitzeko. Era berean, auto eta ko-ebaluazioko emaitzak ere aurkeztuko zaizkie ausnarketa egin ahal izateko.

B1 Ubidea 1. Ataza tiene licencia CC BY-NC-ND 4.0.© 2 por T