Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Aktivity s edukačnou robotikou: spojenieinformatického myslenia a umenia

Projekt FERTILE

Začať

Aktivity zahŕňajúce programovanie robotov na vytvorenie artefaktu/umeleckého diela. Roboty napríklad používajú ceruzku alebo fixku na kreslenie na papier.

Roboty, ktoré tvoria umenie

Aktivity zahŕňajúce programovanie robotov na vykonávanie umenia. Roboty môžu byť napríklad postavami v divadelnej hre, môžu vytvárať hudbu alebo predvádzať tanečné kroky.

Roboty, ktoré predvádzajú umenie

Aktivity zahŕňajúce programovanie robotov na interpretovanie a reagovanie na rôzne umelecké podnety, čo im umožňuje aktívne pôsobiť v umeleckom kontexte, napríklad reagovať na hudbu alebo na špecifické tanečné pohyby zmenou vlastných pohybov, vytvárať vizuálne efekty alebo generovať zvuky.

Roboty, ktoré reagujú na umelecké podnety

Aktivity zahŕňajúce konštruovanie robotov s použitím umeleckých materiálov, napr. maľovanie alebo obliekanie do kostýmov navrhnutých študentmi.

Umelecké roboty

Roboty, ktoré reagujú na umenie

Kategórie projektov

Roboty, ktoré predvádzajú umenie

Roboty, ktoré vytvárajú umenie

Umelecké roboty

Študenti vyzdobili robotov použitím rôznych materiálov

Späť

Roamer Robot cosplay (zdroj: http://www.valiant-technology.com/uk/pages/news_photogallery.php?cat=1id6 )

Umelecké roboty

Pri konštrukcii tela robota môžu byť využité rôzne druhy výtvarného umenia. Často používané materiály sú kartón, odpadové materiály (napr. kartóny z mlieka, krabice od topánok) a dekoratívne prvky.

Roboty na predvádzanie umenia

Roboty sa dajú použiť na rôzne druhy umenia: hudbu, divadlo, poéziu, tanec, literárne scény...

Hudba

Filmy, divadlo

Späť

Literárne scénky

Tanec

Hudobné roboty

V literatúre možno nájsť množstvo hudobných projektov, ktoré využívajú stavebnicu Makey Makey na tvorbu hudby.

Späť

Roboty na predvádzanie umenia

Roboty môžu tvoriť zvuky prostredníctvom pohybu alebo mechanických štruktúr

Roboty recitujúce básne alebo scény z literatúry

Roboty predstavujúce každú z hlavných postáv slávneho španielského románu "don Quijote de la Mancha" (zdroj: https://www.educa2.madrid.org/web/aprendemos-con-bots/libros-y-robots).

Späť

Roboty na predvádzanie umenia

Žiaci môžu analyzovať báseň alebo scénu z literatúry a navrhnúť a následne zostrojiť a naprogramovať robotické divadlo znázorňujúce báseň.

Projekt "Program your Play". (zdroj: https://www.parquecientificoumh.es/es/noticias/el-teatro-robotico-nace-como-una-forma-de-usar-las-tecnologias-en-lugar-de-que-ellas-nos )

Divadelné roboty

Theater with NAO, Pepper, Aibo, and Alexa.Nadri, C., Dong, J., Swaim, H., Ko, S., Sanghavi, H. & Jeon, M., (2020). Investigating the Effects of Demographics and Framing on the Robot-Theater Program. In Proceedings of the Human Factors and Ergonomics Society Annual Meeting (Vol. 64, No. 1, pp. 485-489). Sage CA: Los Angeles, CA: SAGE Publications.

Späť

Roboty na predvádzanie umenia

Študenti vytvoria scenár a zahrajú krátku divadelnú hru, pričom naprogramujú a/alebo skonštruujú roboty, ktoré budú hrať postavy.

Žiaci všetkých vekových kategórií boli vyzvaní, aby využili svoju fantáziu a predstavili jar tak, že vytvoria robotov, ktorí budú tancovať ako hmyz, zvieratá a ľudia.

Tancujúce roboty

Predškoláci v Singapure naprogramovali robota KIBO, aby predvádzal rôzne svetové tance. Sullivan, A. & Bers, M.U., (2018). Dancing robots: integrating art, music, and robotics in Singapore’s early childhood centers. International Journal of Technology and Design Education, 28(2), 325-346.

Späť

Roboty na predvádzanie umenia

Kreslenie pomocou robota BeeBot. (Tzagkaraki, Effransia & Papadakis, Stamatios & Kalogiannakis, Michail. (2021). Exploring the Use of Educational Robotics in Primary School and Its Possible Place in the Curricula. 10.1007/978-3-030-77022-8_19. )

Zdroj: “Using Robots to Create Art: Dot and Dash Edition” (https://artsintegration.com/2017/01/13/using-robots-create-art-dot-dash-edition/)

Kresby vytvorené a) študentmi vysokej školy b) žiakmi základnej školy c) mladými utečencami (Souliotou, A. Z. (2019). The benefits of artbots activities in education & society. IJAEDU-International E-Journal of Advances in Education, 5(14), 136-145.)

Späť

Roboty na tvorenie umenia

Pridanie farebných fixiek k robotom umožňuje vytvárať obrazy pohybmi robotov

Robot, ktorý reaguje na farbu

Zvukový senzor

Späť

Roboty, ktoré reagujú na umelecké podnety

Pomocou senzorov môžu roboty reagovať na hudbu (pomocou mikrofónu), na farbu (pomocou farebného senzora) alebo na svetlo.