Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Informàtica 2023-2024

Historia

econòmica

Mariama Kebe Jawla

1. hISTORIA ECONÒMICA

La història econòmica és la branca de la historiografia que estudia l'economia del passat, analitza l'evolució de l'economia de les societats al llarg del temps. Se sol referir a un territori concret, i així es parla de la història econòmica de Catalunya, per exemple.

índex

1. Context Geogràfic i Històric

2. Economia Medieval i Renaixentista

3. Edat Moderna

4. Industrialització i Creixement Econòmic

5. Crisi i Guerra Civil

6. Transició Democràtica i Desenvolupament Econòmic

7. Autonomia i Desenvolupament Actual

8. Innovació i Sectors Actuals

9. Desafiaments econòmics actuals

10. Perspectives Futures

Catalunya es troba en el nord-est de la península ibèrica, limitant al nord amb França i a l'est amb el mar Mediterrani. La seva geografia varia des de les muntanyes dels Pirineus fins a les planes costaneres, influint en les activitats econòmiques.La industrialització al segle XIX va consolidar la seva importància, però la Guerra Civil i la dictadura franquista van suposar un període de dificultats.

1. Context geogràfic i Històric

Durant l'Edat Mitjana, Catalunya va experimentar un notable desenvolupament econòmic basat en el comerç marítim a través del Mediterrani. Aquesta prosperitat va continuar durant la Renaixença, amb un augment del comerç, la diversificació econòmica i l'aparició d'una burgesia comercial benèfica.

2. Economia Medieval i Renaixentista

L'Edat Moderna a Catalunya va ser un període de canvis significatius i desenvolupament econòmic. Després de la Guerra de Successió, que va comportar la pèrdua de les institucions catalanes, Catalunya va experimentar una transició cap a una economia més moderna. En resum, l'Edat Moderna a Catalunya va ser un període de transformació, creixement econòmic i revifament.

3. EDAT MODERNA

La industrialització a Catalunya va ser un fenomen clau al segle XIX que va impulsar un creixement econòmic. Aquesta transformació va estar centrada en sectors com la indústria tèxtil i metal·lúrgica, convertint Barcelona en un destacat pol industrial. A través de la diversificació econòmica i el desenvolupament de noves infraestructures, Catalunya va experimentar una prosperitat significativa, consolidant-se com una de les regions econòmica més dinàmiques d'Espanya.

4. Industrialització i Creixement Econòmic

No hi ha hagut cap guerra civil a Catalunya en el sentit tradicional del terme durant els últims anys. Tanmateix, en context històric, pot fer una referència a la Guerra Civil Espanyola com una època que va afectar profundament Catalunya. Després de la victòria franquista, Catalunya va experimentar una repressió política i cultural per part del règim de Francisco Franco. En els últims temps, ha hagut un augment en la demanda d'independència a Catalunya, amb moviments polítics i socials que busquen la seva autodeterminació.

5. CRISI I GUERRA CIVIL

La Transició Democràtica a Catalunya va tenir lloc durant la dècada de 1970, coincidint amb la mort del dictador Francisco Franco a nivell nacional i la posterior instauració d'una monarquia parlamentària a Espanya. Això va permetre a Catalunya establir una estructura política pròpia, amb eleccions autonòmiques i el desenvolupament d'un marc estatutari que reconeixia el seu caràcter nacional. Barcelona, ​​la capital catalana, esdevenir un centre econòmic i cultural important a nivell europeu. Aquests canvis han portat a Catalunya a ser una de les regions més pròsperes d'Espanya. Tanmateix, també s'han plantejat qüestions relacionades amb la redistribució de la riquesa i les demandes d'una major autonomia fiscal per part de les institucions catalanes.

6. Transició Democràtica i Desenvolupament Econòmic

Catalunya gaudeix d'autonomia des de la seva instauració amb l'Estatut d'Autonomia de 1979, permetent un alt grau d'autogovern. Amb una economia destacada, especialment a Barcelona, ​​Catalunya ha prosperat en sectors com la indústria, la tecnologia i el turisme. No obstant això, tensions polítiques relacionades amb el moviment independentista i la relació amb l'Estat espanyol persisteixen, marcant el desenvolupament actual. La preservació de la també identitat cultural i lingüística és una prioritat, reflectint-se en el suport continua a la llengua catalana.

7. Autonomia i Desenvolupament Actual

Catalunya destaca en innovació i és un pol important de diversificació econòmica. La regió té un fort enfocament en sectors d'alt valor afegit com la tecnologia, la investigació biomèdica i les energies renovables. Barcelona és un centre d'innovació i startup, amb un ecosistema empresarial dinàmic. Tanmateix, hi ha reptes com la necessitat de diversificació i adaptació en alguns sectors més tradicionals. En conjunt, Catalunya continua destacant-se com una impulsora d'innovació en diversos àmbits econòmics.

8. Innovació i Sectors Actuals

Catalunya actualment s'enfronta a desafiaments econòmics, la dependència excessiva de certs sectors com el turisme, les tensions polítiques relacionades amb el moviment independentista desigualtats socials i regionals, impactes de crisi globals com la pandèmia, la necessitat de diversificació econòmica i la persistència. de la desocupació i la inseguretat laboral en alguns segments de la població. La regió busca abordar aquests reptes mitjançant estratègies que promoguin la resiliència i la sostenibilitat econòmica.

9. Desafiaments economics actuals

10. PERSECTIVES FUTURES

Les perspectives futures per a Catalunya es troben sota l'ombra de diverses incerteses i oportunitats. Amb un enfocament continua en sectors d'alt valor afegit, com la tecnologia i la investigació, Catalunya pot impulsar el creixement econòmic. Les decisions polítiques i econòmiques que es prenguin en els propers anys determinaran en gran mesura el curs que prenguin les perspectives futurs de Catalunya.

Gràcies!!!

¿Tienes una idea?

Con las plantillas de Genially podrás incluir recursos visuales para dejar a tu audiencia con la boca abierta. También destacar alguna frase o dato concreto que se quede grabado a fuego en la memoria de tu público e incluso embeber contenido externo que sorprenda: vídeos, fotos, audios... ¡Lo que tú quieras!¿Necesitas más motivos para crear contenidos dinámicos? Bien: el 90% de la información que asimilamos nos llega a través de la vista y, además, retenemos un 42% más de información cuando el contenido se mueve.