Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Nicolás MiezaRoger Del amoMarc Càtedra Sergi Càtedra

CENTRALS HIDROELETRIQUES

Notícia

Centrals de derivació i embassada

Centrals de bombament Mixt

Avantatges i desavantatges

Conseqüències mediambientals

Mini centrals hidroelèctriques

Centrals de bombament Pur

El funcionament

Components de la central/Tipus de turbines

Introducción

Index

Introducció

Turbines

Preses de volta

Presa de gravetat

Components de la central

Turbines Kaplan

Turbina Francis

Turbina Pelton

Tipus de turbines

El funcionament

10

Conseqüències mediambientals

Centrals d'embassament

Centrals de derivació

1. Impacte ambiental: la construcció de preses i embassaments pot provocar la ruptura de l'hàbitat, la pèrdua de biodiversitat i l'alteració del cabal natural dels rius. 2. Costos inicials elevats: la construcció d'infraestructura hidroelèctrica pot ser cara, especialment per a projectes a gran escala. 3. Disponibilitat limitada d'ubicació: no totes les regions tenen una topografia i recursos hídrics adequats per a la generació d'energia hidroelèctrica. 4. Problemes de sedimentació i qualitat de l'aigua: les preses poden provocar l'acumulació de sediments i afectar la qualitat de l'aigua aigües avall.

1. Renovables: L'energia hidràulica és una font d'energia renovable ja que depèn del cicle de l'aigua, que es reomple contínuament per les pluges.2. Fiable i previsible: les centrals hidroelèctriques poden proporcionar una font d'electricitat consistent i previsible, ja que es pot controlar el cabal d'aigua. 3. Ús polivalent: a més de generar electricitat, l'energia hidràulica es pot utilitzar per al reg, el control d'inundacions i el subministrament d'aigua. 4. Llarga vida útil: les centrals hidroelèctriques tenen una llarga vida útil, normalment duran diverses dècades.

Advantages Inconvenients

Centrals de bombament

Centrals de bombament Mixt

10.

7.Avantatges i inconvenients de les centrals hidroelèctriques des del punt de vista mediambiental:

Avantatges: - Energia renovable i neta. - Baixa emissió de gasos d'efecte hivernacle. Inconvenients: - Alteració d'ecosistemes fluvials. - Transformació del medi ambiental amb construcció de preses i embassaments.

Les centrals de bombament emmagatzemen energia mitjançant l'aigua bombejada a un embassament superior durant períodes de baixa demanda energètica i la desallotgen quan la demanda és alta, passant per les turbines per generar electricitat

Presa i embassament. - Conducte forçat. - Turbina hidràulica. - Generador elèctric. - Canal de desguàs.

8. Components principals d'una central hidroelèctrica:

Centrals hidroelèctriques de derivació. - Centrals hidroelèctriques d'embassament o acumulació. - Centrals hidroelèctriques de bombament.

9.Classificació de les centrals elèctriques segons l'aprofitament de l'aigua:

Avantatges: - És una font d'energia versàtil i fàcilment transportable. - Redueix la dependència dels combustibles fòssils. - És molt utilitzada en múltiples sectors: industrial, residencial, transport, etc. Inconvenients: - Producció amb fonts no renovables pot generar contaminació. - Dependència de la infraestructura per a la distribució. - Potencial per a fallades en el subministrament.

5. Avantatges i inconvenients de l'ús de l'energia hidroelèctrica:

Preguntes

Accés a la notícia:https://www.elmundo.es/internacional/2023/08/10/64d4b669e9cf4a4e768b4595.html

+ info

Després de quasi un més de pluges constants al sud de Noruega, les preses d'aigua de les quals algunes formaven part de centrals hidroelèctriques no han pogut aguantar i han caigut o el govern les ha inhabilitat.

Una inundació a Noruega destrossa el sistema hidroelèctric local

ElMundo

"Una presa es trenca parcialment a Noruega després de dies de pluges torrencials i inundacions"

Notícia

Les minicentrals hidràuliques són petites centrals hidroelèctriques que solen tenir una capacitat inferior a 10 megawatts. Aprofiten el poder de l'aigua que flueix o que cau per generar electricitat. Aquests sistemes s'instal·len sovint en rius, rieres o canals de reg, fent ús del flux natural d'aigua.

Minicentrals