Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

WOW

Oscar Parra i Giuliana Baque

Model de negoci

17.

Anunci

16.

Finançament

Característiques

15.

14.

13.

Organigrama

Forma juridica

12.

Personal necessari

Infraestructura

11.

10.

9.

Aprovisionament i logística

Material necessari

8.

Preu final

Idea de negoci

Mapa d'empatia

Índex

Índex

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

4P

Dafo

Tipus de clàusules

Cultura empresarial

Presentació dels promotors

Óscar Parra González: Tinc més de 3 anys d'experiència en el sector d'entreteniment i hostaleria, he treballat en la gestió de negocis i operació de negocis dins d'aquests sectors . He estat implicat en l'administració i la posada en marxa en espais d'entreteniment i serveis d'hostaleria. Sóc una persona d'autoconfiança, capaç de negociar, comunicar-se correctament, innovar i crear, tenir iniciativa, saber prendre decisions, segura, responsabilitat social i treball en equip. Soc llicenciat en administració d'empreses amb especialització en gestió hostalera.Giuliana Baque: Sóc una experta en màrqueting digital i gestió en xarxes socials, amb experiència en estratègies de màrqueting aplicades en el sector d'hostaleria i entreteniment. He estat a càrrec d'algunes campanyes en diverses plataformes on em vaig centrar en el desenvolupament del contingut i en el disseny de les pàgines web. Soc una persona creativa, crec campanyes de publicitat digital, desenvolupament, automatització, maneig de pressupostos, tinc pensament crític, confiança i treball en equip. Soc llicenciada en màrqueting i comunicació.

Presentació dels promotors

El que volem fer és un cibercafè amb la idea que la gent que no tingui ordenador pugui anar allí per a entretenir-se, treballar o simplement un lloc on la gent pugui anar allí i reservar en cas d'estar lluny del seu habitatge… També hi haurà una sala de màquines recreatives, una zona de descans on es puguin jugar a jocs de taula o descansar. Hi haurà un bar en el qual pots anar allí i menjar o demanar perquè te'l portin al reservat. Volíem fer això perquè la gent tingui un lloc on puguin entretenir-se, passar l'estona, fer un punt de trobada on gent de gustos similars puguin arribar a socialitzar.

Idea de negoci

ECONÒMIQUES

MEDIAMBIENTALS

SOCIALS

Tipus de clàusules

 • Gestió Responsable de Beneficis
 • Fer donacions
 • Planificar esdeveniments benèfics
 • Drets econòmics del personal
 • Transparència als comptes de l'empresa
 • Implementar una política de reciclatge
 • Promoure l'ús d'energies renovables
 • Utilitzar bosses de plàstic biodegradables
 • Cuidar l'aigua
 • Reforestar arbres
 • Equitat salarial
 • Contractar personal amb el risc d'exclusió
 • Desenvolupar la comunicació interna
 • Millorar les condicions laborals i la conciliació familiar
 • Igualtat

Descripció de les clàusules

Aspecte important en el qual l'empresa realitzi una política salarial justa i igualitària per a tots els treballadorsMotiu pel qual li donem importància:L'equitat social en els salaris és un tema global rellevant. Segons l'Organització Internacional del Treball (OIT), les dones guanyen al voltant d'un 20% menys que els homes a nivell mundial. A la Unió Europea, dades d'Eurostat indiquen que les dones treballen uns 47 dies a l'any sense remuneració en comparació amb els homes, mostrant una bretxa salarial persistent basada en el gènere.

Equitat salarial

Descripció de les clàusules

Contractar personal amb el risc d'exclusió

Contractar aquelles persones les quals ja tinguin una alta edat, discapacitat o bé el simple fet de no trobar treball durant una gran quantitat de temps…Motiu pel qual li donem importància:A Espanya, aquesta situació afecta a una preocupant quantitat de persones, concretament a 13,1 milions de persones (el 27,8% de la població) segons dades de AROPE. En 2021, segons l'INE, la taxa d'activitat laboral per a persones majors de 55 anys va ser del 47,78%, i per a aquells amb diversitat funcional, va aconseguir el 34,6%. Aquests números subratllen la importància de dirigir esforços cap a aquests grups per a millorar la seva integració en el mercat laboral.

Descripció de les clàusules

Desenvolupar la comunicació interna

Consultar als diferents treballadors les decisions que són preses involucrant-se d'aquesta manera en el treball i organització empresarialMotiu pel qual li donem importància:La comunicació interna ha crescut en importància en les organitzacions espanyoles durant els últims anys. Encara que es reconeix cada vegada més la importància de la comunicació interna en les empreses, només el 32% dels empleats se sent satisfet amb la seva integració i atenció al benestar. A més, el 56% dels directius no reconeixen les dificultats en la comunicació interna o no mostren interès a abordar-les, la qual cosa porta al fet que només el 14% dels empleats d'alt rang rebi formació en aquesta àrea crucial.

Descripció de les clàusules

Millorar les condicions laborals i la conciliació familiar

Oferir als treballadors les capacitats perquè es puguin millorar les seves condicions ofreciéndo els la capacitat de (teletreballar, poder reduir les seves hores extra, la compatibilitat de torns,flexibilitat dels horaris… )Motiu pel qual li donem importància:En 2018, prop del 50% dels treballadors no va poder ajustar el seu horari laboral per a atendre responsabilitats familiars, segons l'Enquesta de Població Activa de l'INE. A Espanya, el 17.1% d'adults entre 18 i 64 anys amb fills menors de 15 anys van recórrer a serveis professionals per a la cura dels seus fills, amb un percentatge encara major, el 19.66%, entre els ocupats.

Descripció de les clàusules

Igualtat

La igualtat de gènere és un tema important en la RSC, ja que implica que les empreses han d'advocar per pràctiques que promoguin l'equitat entre homes i dones en l'àmbit laboral i en la societat en general.Motiu pel qual li donem importància:En l'últim trimestre de 2022, al voltant del 56.34% dels homes estaven treballant, mentre que aproximadament el 45.93% de les dones tenien ocupació. Aquests números van millorar una mica des de l'últim trimestre de 2021, on la taxa d'ocupació de les dones era del 45.82% i la dels homes del 56.14%, segons dades de l'INE.

Descripció de les clàusules

Amb la reutilització d'alguns productes que ja han estat emprats anteriorment. Materials fets amb plàstic, paper i poliespán els quals en ser reciclats seran retornats als magatzems i els blocs logísticsMotiu pel qual li donem importància:La Unió Europea ha establert objectius ambiciosos per al reciclatge de residus municipals: s'espera que tots els països membres reciclin almenys el 55% per a l'any 2025 i augmentin aquesta xifra al 65% per al 2035. A pesar que la mitjana de reciclatge de residus a la UE se situa en un 45%, a Espanya la taxa de reciclatge en 2019 es va quedar per sota del 35%.

Implementar una política de reciclatge

Descripció de les clàusules

Utilitzant altres tipus de energia que no contaminin tant, com per exemple usant l'energia solar, gràcies als panells que disposemMotiu pel qual li donem importància:L'energia solar fotovoltaica a Espanya ha experimentat un creixement significatiu en els últims anys. La potència instal·lada s'ha triplicat des de 2019, passant de 4.767 MW a 18.214 MW en 2022, amb un augment anual del 31,99%. Això ha elevat la seva contribució al subministrament elèctric del 3,55% en 2019 a gairebé l'11% a fins de 2022. Comparat amb el creixement mitjà anterior de 2,9% entre 2012 i 2019, aquest augment recent reflecteix un avanç substancial en l'adopció d'energia solar a Espanya.

Promoure l'ús d'energies renovables

Descripció de les clàusules

Ja que si es dipositen en el contenidor per a residus orgànics. Són 100% compostables i el seu objectiu és convertir-se en abonament, al costat de la resta de residus orgànics.I en cas de no ser tirats al contenidor corresponent es descomponen en entrar en contacte amb l'aire, l'aigua o llum solarMotiu pel qual li donem importància:La contaminació per plàstics és alarmant a causa de l'ús excessiu de bosses plàstiques en la nostra rutina diària. A nivell mundial s'usen 500 mil milions de bosses a l'any, amb Espanya consumint 144 per persona (un total de 6.800 milions anuals). A Europa, s'arriba a 177 bosses per habitant, sumant més de 100 mil milions produïdes per la indústria.

Utilitzar bosses de plàstic biodegradables

Descripció de les clàusules

La quantitat d'aigua que hi ha en el món apta per al seu consum és de l'1% per això s'ha de consumir de manera responsable reduint la quantitat de venda de l'aigua un 39%.Motiu pel qual li donem importància:En 2020, el consum mitjà d'aigua en llars espanyoles va ser de 133 litres per persona al dia, mentre que les pèrdues reals van aconseguir els 38 litres diaris per habitant. Les pèrdues aparents, com a errors de mesurament i fraus, van anar de 24 litres per habitant al dia. Les pèrdues reals van representar un 15.4% del volum total d'aigua subministrada, mantenint-se igual que en 2018, segons dades de l'INE.

Cuidar l'aigua

Descripció de les clàusules

Per cada èxit que aconsegueixi la nostra empresa, destinarem un percentatge dels nostres guanys a la reforestació. Per a poder contribuir activament a la preservació del medi ambient, plantant arbres per a un futur més verd i sostenible.Motiu pel qual li donem importància:Els incendis forestals tenen un impacte negatiu en el medi ambient i la salut humana en alliberar CO₂ i altres gasos contaminants. A més, disminueixen la fertilitat del sòl. Durant aquest any, s'han registrat aproximadament 81.005,56 hectàrees cremades. Cal destacar que la majoria d'aquests incidents no han estat catalogats com a incendis forestals de gran escala a causa de la seva menor expansió. Comparat amb el mateix període de l'any passat, es van cremar un 68,79% menys de terreny. Però aquesta xifra només va disminuir un 5,72% respecte a la mitjana dels últims deu anys.

Reforestar arbres

Descripció de les clàusules

Gestió Responsable de Beneficis

Ens comprometem a gestionar els beneficis de l'empresa de manera responsable, considerant no sols els interessos dels accionistes, sinó també els dels empleats, clients i comunitats. Busquem un equilibri que promogui la sostenibilitat i la creació de valor compartit.Motiu pel qual li donem importància:A Espanya, la gestió de despeses en empreses mostra una baixa eficiència: més del 50% de les companyies dediquen més de dos dies al mes a administrar les despeses dels seus empleats. Només el 30% de les empreses a Espanya gestionen les despeses de manera digital. Aquesta falta d'agilitat genera pèrdues econòmiques per al 38% de les empreses i el processament manual d'informes de despeses implica una mitjana de tres persones i sis etapes, amb un cost mitjà de 18,88 euros per a les PYMES. A més, perfils directius a Espanya solen encarregar-se d'aquestes tasques en el 62% dels casos.

Descripció de les clàusules

Fer donacions

Amb la finalitat de recolzar iniciatives vinculades a la sostenibilitat i contribuir al benestar de les persones.Motiu pel qual li donem importància:El 55% de la població ha col·laborat econòmicament amb les ONG. L'estudi amb Kantar Millward Brown va mostrar que més de la meitat de la gent a Espanya, al voltant de 21 milions, ha donat diners en algun moment a organitzacions sense ànim de lucre. D'aquest grup, al voltant de 14 milions ho van fer en l'últim any. A pesar que gairebé tots saben què és una ONG i què fan, al voltant del 41% mai ha donat diners a una. I a nosaltres ens gustaria tambien poder aportar per a poder ajudar a altres persones i organitzacions

Descripció de les clàusules

Planificar esdeveniments benèfics

Amb l'objectiu d'obtenir fons per a recolzar projectes comunitaris.Motiu pel qual li donem importància:Durant la primera ona de la pandèmia a Espanya, es va observar un augment significatiu en la solidaritat, amb un increment del 59% en persones ateses per Càritas i un 77% en sol·licituds d'ajuda. Creu Roja va atendre a prop de dos milions de persones, brindant suport en salut, socors, inclusió social, ocupació, educació i medi ambient. Els Bancs d'Aliments van distribuir un 30% més d'aliments en comparació amb l'any anterior, aconseguint més de 32.1 milions de quilos/litres. I com hem vist que diferents empreses fan aquest acte benèfic ens agradaria a nosaltres també aportar i poder ajudar.

Descripció de les clàusules

Drets econòmics del personal

Donant als treballadors un salari just, beneficis socials com per exemple donant-los (assegurança mèdica, assegurança de vida etc…), compensació per les hores extres, incentius i beneficis pel fet d'aconseguir metes, tenir un bon rendiment…Motiu pel qual li donem importància:En el 2022, els sous van augmentar un 4,6%, però els preus van pujar més ràpid, un 8,4%. Això significa que encara que van guanyar més diners, no els va aconseguir per a comprar el mateix que abans perquè tot estava més car. En el que es va gastar per cada treballador, el sou va ser el 74%. El 26% restant es va usar per a pagar coses com a impostos per a Seguretat Social, beneficis, despeses del treball i capacitació. En 2022, el cost total per empleat va ser de 34.286,05 euros bruts, un 4,2% més que l'any anterior.

Transparència als comptes de l'empresa

Descripció de les clàusules

Per a poder saber on van dirigits les despeses de l'empresa, ja que l'empresa busca fomentar la confiança i la credibilitat tant interna com externamentMotiu pel qual li donem importància:Segons un estudi sobre els sous a Espanya fet per WTW, més empreses estan sent més clares sobre com paguen als seus empleats. Això es deu a noves regles que exigeixen major transparència. Tres de cada quatre empreses comparteixen informació sobre com estructuren els salaris (56%). Algunes també detallen bonificacions i nivells de treball . Encara que pocs mostren salaris individuals (14%), més empreses estan considerant fer-ho en el futur (37%).

Els nostres productes serien:

 • Els reservats
  • Ordenador
  • Dormitori
 • Sala de màquines recreatives
 • Sala de descans
 • Bar

Producte

Les nostres estratègies de preu serien:

 • Descomptes:
  • Estacionals: Per adquirir productes en determinats períodes de l'any
 • Psicològics:
  • Preu imparell: Posar una xifra imparella, és a dir posar 9,99€ en lloc de 10€
 • Preus per productes nous:
  • Penetració: Vendre un producte a baix preu per a estimular-lo i després pujar-lo

Preu

La nostra forma de distribució seria:Permetre fer reserves per a la nostra pàgina web la qual nosaltres mateixos dissenyarem, també cridant al nostre nùmero de telèfon o venint directament al nostre local i també tenen la capacitat de demanar menjr del nostre bar la qual haurien de venir ells mateixos o treballadors de glovo, Just-Eat...

Distribució

La nostra manera de promocionar-nos seria:

 • Amb anuncis per la televisió (6000€-10000€)
 • Mitjançant fullets i revistes (500€)
 • Xarxes socials (Tik tok, instagram ..)
 • Influencers (2000€ - 4000€)

Promoció

Els nostres preus serien:

 • Reservats:
  • Ordinador (15€)
  • Ordinador + dormir (30€)
 • Bar
 • Màquines recreatives :
  • (1€/jugada)

Preu final

El nostre local es llogat per (3.000€) disposa d'una sala en la qual estarà la recepció per a així poder atendre els clients, aquesta sala té en total 7 habitacions més, les quals són: El bar: Situat en la zona esquerra superior del local, la qual tendrà 15 taules i 60 cadires en total. També comptem amb una barra on se serviran les begudes i tapes. A més en la part de darrere del bar se situarà la cuina i un petit magatzem on es guardaran els aliments.Els reservats: Situats en la part dreta superior del local. Consta de dos passadissos laterals connectats al final on estaran les habitacions, les quals seran 15 habitacions per passadís.Sala de màquines recreatives: Situat en la part dreta superior del local. La qual conté 8 màquines recreatives, 2 taules de billar, 2 jocs de futbol de taula i un joc de dards.Sala de descans: Situada en la part dreta inferior del local. Contendrà 10 taules i una barra connectada a un finestral que donaria vistes a l'exterior Banys: El nostre local disposa de dos serveis, un situat en la part esquerra inferior del local i un altre situat en la part superior dels reservats. Cada servei disposa de 4 banys d'home i de dona i dos rentamans per bany.Servidors: Situat en la part superior esquerra on es trobaran els servidors per a poder guardar la informació dels clients...

Infraestructura

Sala de servidors:Torre (273€/1)Rak (152€/1)Switch (91€/1)Servidor (1000€/1)

Total aproximat30.500€

Sala de descans: Taules x 6 (89€/1)Cadires x 30 (27€/4)Barra (100€/1)

Connexió a internet:Routers x 2 (45€/1)Acces Points x 4 (89€/1)

Recepció:Taula (32€/1)Teclat i ratolin (13€/1)Torre (273€/1)Pantalla (149€/1) Cadira (50€/1)Impressora (40€/1)

Serveis:banys x 16 (175€/1)rentamans x8 (57€/1)Paper de bany (20€/10)

Bar: Taules x 8 (89€/1)Cadires x 35 (27€/4)Barra (100€/1)forns x 2 (169€/1)Nevera amb refrigerador (339€/1)Aliments (600€/Mes)

Sala de màquines recreatives: Màquines recreatives x 8 (400€/1)Taules de billar (659€/1)Jocs de futbol de taula x 2 (102€/1)Joc de dards (39€/1)

Reservats:Taules x 16 (32€/1)Teclats i ratolins x 16 (23€/1)Torres x 16 (624€/1)Pantalles x 16 (177€/1)Cadires x 16 (50€/1)Llits x 16 (94€/1)

Material necessari

Mètode de valoració d’existències: FIFO

Ens assegurarem de mantenir una bona relació amb els nostres proveïdors. Pagarem a temps, comunicarem les nostres necessitats i resoldrem problemes junts. Així assegurarem tenir sempre bons productes per a oferir. Treballarem com un equip i això ens permetrà millorar constantment.

Relació amb ells

Proveïdors de serveis d'internet: Vodafone, ja que proporciona serveis de banda ampla i fibra òptica per a empreses amb opcions de personalització segons les necessitats.Proveïdors de Mobiliari: Ikea, ja que ofereix una àmplia gamma de mobiliari i accessoris per a empreses i llars. Tenen opcions de disseny modern i preus assequibles.Proveïdors d'aliments: No faria falta, ja que nosaltres mateixos ens encarregaríem d'anar cada mes a comprar els aliments necessarisProveïdors de productes de neteja: SAYAGO, ja que és una empresa global especialitzada en solucions de neteja i higiene.

Aprovisionament i logística

Tipus de Societat: Societat Limitada

Tipus de contracte: Indefinit

Horari partit1 treballador de matí de 8.00 a 15.001 treballador de tarda de 16.00 a 23.00Coneixements necessaris: Organització, Responsabilitat, AnglèsHabilitats requerides: Resistència, Flexibilitat, PerfeccionistaCapdavant: Un de demà i un altre de tarda

Horari partit1 treballador de matí de 6.00 a 13:001 treballador de tarda de 13:00 a 21:00Coneixements necessaris: Gestió administrativa, AnglèsHabilitats requerides: Mecanografia, Empatia, Resolució de problemesCapdavant: Tot dos

Horari partit 2 treballadors de matí de 7.00 a 14.002 treballadors de tarda de 15.00 a 22.00Coneixements necessaris: Gastronomia, AnglèsHabilitats requerides: Planificació, precisióCapdavant: Qui tingui major experiència

Netetja x 2 (1.200€/Mes)

Recepcionista x 2 (1.600€/Mes)

Cuiner x 4 (1.700€/Mes)

Personal necessari

Som una societat limitada, ja que ofereix flexibilitat a la nostra gestió i administració. Això vol dir que podem adaptar fàcilment la nostra estructura organitzativa segons les necessitats específiques del nostre negoci. Aquesta flexibilitat ens permet prendre decisions de manera àgil i eficient, cosa que ens dóna un avantatge competitiu en poder respondre ràpidament als canvis del mercat i aprofitar oportunitats emergents de manera efectiva.A més, la nostra forma jurídica com a Societat Limitada ens brinda la possibilitat d'atreure inversors i accedir a finançament extern de manera més senzilla. En oferir un marc clar i transparent per a la inversió, som més atractius per a potencials inversors, ja que els proporcionem un cert grau de protecció i garanties legals. Això és especialment important quan busquem expandir-nos o créixer, ja que podem emetre accions i permetre la participació de capital de risc, cosa que pot ser fonamental per al nostre desenvolupament a llarg termini.

Forma jurídica

 • Socis: En el llibre de registre de socis haurem d’inscriure el nom, cognoms i nombre de participacions.
 • Capital Social: El capital es divideix en participacions. El capital mínim és de 3.000€ i ha d’estar subscrit i desemborsat
 • Denominació: L’empresa pot triar lliurement el seu nom, però ha d'afegir al final ‘Societat Limitada’ o les sigles ‘SL o ‘SRL’.
 • Transmissió de les participacions: La venta és lliure entre socis i familiars directes. Per vendre a tercers es requereix la comunicació als altres socis.
 • Seguretat Social: Els socis que controlen directament l'empresa han de cotitzar al RETA. Els administradors amb algun tipus de control també han de cotitzar al RETA.
 • Si no tenen control directe, poden triar entre el règim general de la seguretat social o el RETA.
 • Òrgans de Govern: Junta General de Socis: És l'òrgan suprem de la societat i pren decisions importants relacionades amb l'empresa.
 • Administrador/s: Representen la societat i s'encarreguen de la seva gestió i administració.
Tipus de responsabilitat dels socis: En una societat limitada, els socis tenen una responsabilitat limitada. Això vol dir que no estan obligats a respondre amb els diners personals pels deutes o problemes de l'empresa. La seva responsabilitat es limita a la quantitat que han invertit a l'empresa.

Característiques

Organigrama

Per fer començar que funcioni la nostra empresa el que farem serà contractar un catering de menjar que en el nostre cas contractarem Fraula Catering. També contractarem un servei de neteja anomenat SAYAGO i nosaltres treballarem de recepcionistes. Tot això durant 6 mesos. Haurem de pagar 2000€

Banc: Haurem de retornar al banc 50000€, Pagarem aquesta xifra en 10 anys, pagant cada mes 416€

Abal: Per a poder confirmar que es retornarà els diners al banc es donarà la casa del pare de Giuliana que és una gran parcel·la amb terrenys i una casa de tres pisos

Contracte: Leasing

Finançament

Gràcies per escoltar