Want to make creations as awesome as this one?

כלים שעובדים להוראה בחירום

Transcript

מספר דקותעל הוראה

בזכות ההקשבה

מבוא

כלים שעובדים להוראה בחירום

פרופ' עדו רול

הפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיההפקולטה למדעי הנתונים וההחלטותהמרכז לקידום הלמידה וההוראה

כיצד ידע נבנה

כיצד לתמוך במוטיבציה

מה זה "לדעת"

ידע הוא רשת

כיצד לאמן את שריר המוח

כיצד ליצור למידה מהתנסות

כיצד ליצור תחושת שייכות

כיצד ליישם עבודת צוות

למידה פעילה

כיצד ליצור חלל בטוח

כיצד לענות על שאלות

על הסדרה

קשר אישי

הערכה למטרות למידה

התמודדות עם הפרעות

מבוא

בזכות ההקשבה

כיצד ידע נבנה

ידע הוא רשת

מה זה "לדעת"

כיצד לתמוך במוטיבציה

כיצד ליצור למידה מתוך התנסות

כיצד לאמן את שריר המוח

כיצד ליצור תחושת שייכות

כיצד ליצור חלל בטוח

למידה טובה היא למידה פעילה

כיצד ליישם עבודת צוות

הערכה למטרות למידה

קשר אישי

כיצד לענות לשאלות

התמודדות עם הפרעות

“הוראה בקטנה״ היא סדרת סרטונים קצרים וממוקדים שנועדה לסייע למתנדבים בחינוך והוראה בתקופה הנוכחית.פרופ׳ עדו רול מציע כלים ישומיים ומוכחים במגוון אתגרים בהוראה כגון: עידוד מוטיבציה ללמידה, יצירת סביבה בטוחה, קידום למידה משמעותית, ובניית קשר עם התלמידים.הסדרה מיועדת למתנדבים שהוראה אינם עיסוקם העיקרי ולמי שרוצים לגוון את ארגז הכלים החינוכי שלהם. אתם מוזמנים לבחור לצפות בנושאים ובסדר הרלוונטי עבורכם.