Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

Transcript

Udział wojsk polskich w działaniach zbrojnych w Europie Zachodniej

kiedy i gdzie powstały pierwsze polskie odziały?

  • Pierwsze polskie oddziały zbrojne na Zachodzie zaczęły powstawać wkrótce po zakończeniu obrony Polski w 1939 roku we Francji.
  • Plan odbudowy Wojska Polskiego na emigracji nabrał realnych kształtów dopiero pod koniec 1939 roku, co wiązało się z przybyciem dziesiątek tysięcy Polaków do punktów werbunkowych.
  • Następnie 4 stycznia 1940 roku Rząd RP na Emigracji podpisał z premierem Eduardem Daladier umowę wojskową regulującą status polskich żołnierzy oraz sankcjonującą formowanie istniejących już jednostek piechoty.

Armia Polska na Wschodzie została utworzona na podstawie rozkazu Naczelnego Wodza PSZ, gen. broni Władysława Sikorskiego z 12 września 1942.Odziały biorące udział w walkach na wschodzie były formowane w ZSRR.

Formowanie wojska na wschodzie

Wschód

zadania armii polskiej

  • Utrzymanie obecności Polski na arenie międzynarodowej: Rząd Polski na wychodźstwie miał pilnować interesów polskich na arenie międzynarodowej
  • Udział w walkach: Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie brały udział w wielu ważnych kampaniach na europejskim teatrze działań wojennych, takich jak bitwa o Francję, bitwa o Anglię, lądowanie w Normandii, operacja Overlord, operacja wiślańsko-odrzańska, bitwa o Berlin i wiele innych
  • Wyzwalanie Europy: W 1944 roku siły polskie uczestniczyły aktywnie w wyzwalaniu Europy, walcząc zarówno na froncie włoskim, jak i we Francji

WAŻNE BITWY ODZIAŁÓW Z WSCHODU

Wyzwolenie Bolonii: 21 kwietnia 1945

Bitwa o Monte Cassino: 17 stycznia - 19 maja 1944

Polskie oddziały zbrojne, które były formowane na wschodzie, odegrały kluczową rolę w wyzwoleniu Bolonii 21 kwietnia 1945 roku. 2 Korpus Polski miał za zadanie przełamać niemieckie linie obronne nad rzeką Senio i zdobyć przyczółki na rzece Santerno. Udało mu się to, co umożliwiło dalsze pościg za Niemcami.Jako pierwsze do miasta wkroczyły pododdziały 9 Batalionu Strzelców Karpackich.

W bitwie tej ogromny udział miał 2 Korpus Polski, dowodzony przez generała Władysława Andersa. Bitwa o Monte Cassino była zaciętą walką, która okazała się kluczowa dla dalszych działań aliantów we Włoszech. Zwycięstwo w tej bitwie otworzyło aliantom drogę na Rzym. Bitwa ta jest uznawana za jedno z największych zwycięstw Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie podczas II wojny światowej

Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie odegrały kluczową rolę w zdobyciu Wilhelmshaven, które miało miejsce od 24 kwietnia do 5 maja 1945 roku. Polska 1 Dywizja Pancerna wzięła udział w ofensywie w zachodnich Niemczech, kończąc zwycięski szlak bojowy walkami o Kriegsmarine w Wilhelmshaven i przyjęciem 6 maja kapitulacji jej garnizonu.

WAŻNE BITWY ODZIAŁÓW Z ZACHODU

Zdobycie Wilhelmshaven: 24 kwietnia - 5 maja 1945 roku

Bitwa pod Narvik: 9 kwietnia - 8 czerwca 1940 roku

Polskie niszczyciele ORP “Błyskawica”, ORP “Burza” i ORP “Grom” wzięły udział w bitwie pod Narvik w 1940 roku, patrolując fiordy i ostrzeliwując pozycje niemieckie. Bitwa ta była pierwszym zwycięstwem aliantów w II wojnie światowej, w którym udział wzięli Polacy.

Generał Wojska Polskiego, jeden z najważniejszych polskich dowódców II wojny światowejGenerał Władysław Sikorski zginął w katastrofie lotniczej na Gibraltarze 4 lipca 1943 roku.

Władysław Sikorski

WAŻNI DOWÓDCY

Generał brygady Wojska Polskiego, dowódca 2 Korpusu PolskiegoGenerał Władysław Anders zmarł 12 maja 1970 roku w Londynie. Przyczyną śmierci był wylew. Zgodnie ze swoją wolą, został pochowany wśród swoich żołnierzy na Polskim Cmentarzu Wojennym na Monte Cassino.

Władysław Anders

WAŻNI DOWÓDCY

Generał dywizji Wojska Polskiego, dowódca 1 Dywizji Pancernej.Generał Stanisław Maczek zmarł 11 grudnia 1994 roku w Edynburgu. Przyczyną śmierci nie była walka czy wypadek, ale naturalne przyczyny związane z wiekiem1. Miał 102 lata.

Stanisław Maczek

WAŻNI DOWÓDCY

Władysław Sikorski

„My, Polacy, rozumiemy wojnę nie jak symbol, lecz jako prawdziwą walkę.”

największe sukcesy

  • Bitwa o Narwik: Polskie oddziały stoczyły swoje pierwsze walki w bitwie o Narwik. W bojach o Norwegię udział brała Samodzielna Brygada Strzelców Podhalańskich dowodzona przez gen. Zygmunta Szyszko‑Bohusza oraz nasza flota.
  • Bitwa o Monte Cassino: Żołnierze 2. Korpusu Polskiego pod dowództwem gen. Władysława Andersa zdobyli klasztor na Monte Cassino w maju 1944 r., otwierając sprzymierzonym drogę na Rzym.
  • Bitwa o Berlin: Oddziały polskie wraz z Armią Czerwoną przeprowadziły operację ofensywną między 16 kwietnia a 2 maja 1945 roku, zdobywając Berlin i kończąc II wojnę światową w Europie.

CIEKAWOSTKAMiś Wojtek to syryjski niedźwiedź, który służył w 22 Kompanii Zaopatrywania Artylerii Armii Andersa podczas II wojny światowej.

Nikodem Fryśny

DZIĘKUJE ZA UWAGĘ