Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Віртуальна виставка
16.11 - Міжнародний день толерантності

Бути людиною на землі

"Можна бути собою, не заперечуючи іншого – це єдиний культурно-ідеологічний рух, який би мав бути визначальним для теперішньої України. Це культивування толеранції до іншості, і щоби ця іншість – культурна чи мовна, чи звичаєва, чи ментальна – не викликала почуття чужості. Іншість не є чужістю."

Тарас Прохасько, український письменник

Толерантність – це важливий аспект сучасного суспільства, який визнає і поважає різноманітність інших, і створює підґрунтя для гармонійного співіснування всіх людей, незалежно від їхньої раси, віросповідання, національності, гендерної ідентифікації чи інших особистих характеристик. Важливість толерантності стає особливо очевидною у світі, який переживає багато соціокультурних змін та глобалізацію. Наше суспільство стає все різноманітнішим і багатшим за культурним спадком. Терпимість – це основа для миру і стабільності, оскільки вона запобігає конфліктам і насильству.
Повага – це не просто слово, а цінність, яка повинна бути закладена в основу нашого суспільства та особистих переконань. Вона сприяє гармонії, миру, і розвитку як націй, так і окремих індивідів. Ласкаво просимо до віртуальної виставки «Бути Людиною на землі». Ця колекція літератури та ресурсів зібрана з метою висвітлення важливості та цінності взаємоповаги в сучасному світі. Матеріал не є вичерпним, поданий із публікацій газет та журналів, збірників, довідників, художньої літератури, які є у фондах Полтавської обласної бібліотеки для юнацтва імені Олеся Гончара.

Толерантність як суспільний феномен

Терпимість до чужого способу життя, поведінки, звичаїв, почуттів, ідей, вірувань є умовою стабільності та єдності суспільств, особливо тих, які не є гомогенними ні у релігійному, ні в етнічному, ні в інших соціальних вимірах. Поняття терпимості принципово є моральним поняттям, яке стало політичним і правовим поняттям. Толерантність є людською чеснотою, і у сенсі моралі означає терпимість до відмінностей серед людей, уміння жити, не заважаючи іншим, здатність мати права і свободи, не порушуючи прав і свобод інших. Суспільна толерантність не тільки сприяє створенню гармонійного та сприятливого середовища для розвитку людей, але також мирному вирішенню конфліктів, підтримці прав людини та зміцненню соціальної солідарності. В кінцевому результаті толерантність є основою для побудови справедливого та гармонійного суспільства, в якому кожен індивід може розкрити потенціал та внести свій вклад у загальний розвиток.

Гольцберг К. Агресивна толерантність / К. Гольцберг // Дзеркало тижня. – 2018. – 23 серп. – С. 13. У статті досліджується природа, наслідки та виклики, пов'язані з агресивною толерантністю в сучасному суспільстві. Наведено основні визначення та поняття, що стосуютья цього явища. Матеріал буде цікавим учителям, соціальним педагогам, батькам.
Вихристюк М. Толерантність як невіддільний аспект виховання дитини / М. Вихристюк // Психолог. Шкільний світ. – 2017. – жовт. (№ 19-20). – С. 70-72. У статті йдеться про важливість пояснення дітям основного поняття толерантності та описується вплив терпимості на світосприйняття школярів, адже важливі навички комунікації між різними дітьми - невід'ємна частина виховання. Матеріал буде цікавим батькам та вчителям.
Малахов В. Толерантність / В. Малахов // Етика : курс лекцій / В. Малахов. – Київ, 2000. – С. 329-333. У посібнику розглядається мораль як суспільне явище, як феномен культури та як форма світовідношення, висвітлюється моральна проблематика людської свідомості, діяльності й спілкування.Для студентів вищих навчальних закладів.
Лісовий В. Агресивність і толерантність / В. Лісовий // Енциклопедія Сучасної України. – Київ, 2001. – Т. 1: А. – С. 158-159. Для явищ агресії і толерантності спільне те, що вони мають біологічні, психологічні, суспільні передумови. Але існує величезний ряд розбіжностей, які автор доступно описав у даній статті.Матеріал буде цікавим широкому колові читачів.
Мархайчук М. Толерантність – її роль у житті людини / М. Мархайчук // Шкільна бібліотека. – 2013. – № 11-12. – С. 49-52. У матеріалі розкривається тема толерантності. Описується її важлива роль у житті людини: покращення взаємодії між індивідами, створення умов для взаєморозуміння і співпраці, розвиток гармонійного суспільства.Стаття буде цікава широкому загалу.
На планеті Толерантності : [матеріали для підготовки до свята] // Позакласний час. – 2020. – № 10. – С. 9-24. Під час опрацювання даного матеріалу читачі знайомляться з поняттям «толерантність», з основними рисами толерантної та інтолерантної особистості. Публікація стане в нагоді широкому колові читачів.
Нестерова О. Поняття про толерантність / О. Нестерова // Шкільна бібліотека. – 2013. – № 19-20. – С. 49-52. Поняття толерантності вбирає в себе багато позитивних людських якостей та проявів особистості, головними серед них є щирість, мудрість, людяність. Толерантність – це насамперед активне ставлення, що формується на основі визнання універсальних прав і основних свобод людини. Матеріал зацікавить дітей та дорослих.
Фурман А. Методологічні підходи до сутнісного пізнання толерантності у рамках психосоціального теоретизування / А. Фурман // Психологія і суспільство. – 2019. – № 2. – С. 5-25. Особливістю цього дослідження є оптика постнекласичного стилю раціонального теоретизування, продемонстровано методологічні підходи до сутнісного пізнання толерантності у форматі їх соціальних і психологічних спричинень. Публікація стане в нагоді наукавцям та викладачам.

Толерантність – це повага права іншого бути таким, яким він є [Електронний ресурс] // Національна Асамблея людей з інвалідністю України : [сайт]. – Електрон. текст. дані. – [Б. м.], 2019. – Режим доступу: https://naiu.org.ua/useful/etika-spilkuvannya/tolerance/ (дата звернення: 23.10.2023). – Назва з екрана.

Про що насправді толерантність, і до чого тут благодійність [Електронний ресурс] // Українська правда : [сайт]. – Електрон. текст. дані. – [Б. м.], 2021. – Режим доступу: https://life.pravda.com.ua/columns/2021/05/6/244824/ (дата звернення: 23.10.2023). – Назва з екрана.

Толера́нтність як ознака високого духовного розвитку суспільства [Електронний ресурс] // ПДАУ : [сайт]. – Електрон. текст. дані. – [Б. м.], 2023. – Режим доступу: https://www.pdau.edu.ua/news/tolerantnist-yak-oznaka-vysokogo-duhovnogo-rozvytku-suspilstva (дата звернення: 24.10.2023). – Назва з екрана.

Додаткова інформація на сайтах:

Толерантність [Електронний ресурс] // Вікіпедія : [сайт]. – Електрон. текст. дані. – [Б. м.], 2023. – Режим доступу: http://surl.li/exyxy (дата звернення: 24.10.2023). – Назва з екрана.

Мультикультуралізм і терпимість як ціннісна основа виховання

Сучасний світ вражає своєю різноманітністю. Люди різних національностей, релігій, культур та переконань взаємодіють у всіх сферах життя, і ця різноманітність є нашою силою. Однак для гармонійного співіснування в такому мультикультурному середовищі необхідно мати ціннісну основу, яка б допомагала нам розуміти і поважати інших. Мультикультуралізм і терпимість є саме таким аспектом виховання. Мультикультуралізм визнає різноманітність як норму. Він надає право кожній культурі та групі виражати себе та зберігати свої традиції. Однак мультикультуралізм потребує доповнення терпимістю. Толерантність – це готовність прийняти різницю та розуміти, що кожна людина має право на свою унікальність. Вона визнає право населення на вільне вираженні своїх поглядів та переконань, навіть якщо вони відрізняються від її власних. Мультикультуралізм та терпимість виховують у людей важливі цінності, сприяють розвитку культурного та соціального розуміння, що є ключовими навичками в сучасному світі.

Литовченко О. Тиждень культур : виховна програма для розвитку міжкультурної толерантності / О. Литовченко // Позашкілля. Шкільний світ. – 2020. – № 9-10. – С. 64-77. Позитивне сприйняття культурного розмаїття і відмінностей зумовлює розуміння необхідності рівноправного діалогу, основним завданням якого є дотримання принципів міжкультурної толерантності. Публікація стане в нагоді наукавцям, вчителям та викладачам.
Довбік І. Люди, будьте взаємно красивішими! : літературно-музична композиція / І. Довбік // Основи здоров'я. – 2018. – № 4. – С. 43-46. У часописі йдеться про толерантність. Додаються цікаві та корисні поради для взаємодії представників різних культур. Представлено сценарій для соціокультурного тематичного заходу. Для широкого читацького загалу.
Попова Г. Булінг: боротьба триває! Толерантний всесвіт побудуй! (з досвіду роботи) / Г. Попова // Початкова школа. – 2020. – № 11-12. – С. 60-62. Булінг відрізняється від звичайного конфлікту тим, що агресивна поведінка здійснюється регулярно і умисно; агресор, зазвичай, має фізичну чи моральну перевагу над жертвою, після чого у останньої залишаються негативні переживання. Матеріал зацікавить дітей та дорослих.
Пірен М. Терпимість як загальнолюдська цінність і психосоціальний феномен / М. Пірен // Психологія і суспільство. – 2019. – № 2. – С. 108-114. У статті проаналізована терпимість як значущий людський і суспільний феномен; висвітлена складність сутнісного психосоціального узмістовлення цієї інтегральної риси-якості – людської взаємодії. Публікація стане в нагоді широкому колові читачів.
Удоденко П. Будьмо самими собою / П. Удоденко // Надзвичайна ситуація. – 2018. – № 12. – С. 50-53. Толерантність – дорогоцінне надбання світової глобалізації. Так просто сказати: «Ми толерантні». Та кожна країна, що прагне втілити в життя цей задум, має перед тим поступово впровадити усе, що цьому передує: етикет спілкування, інклюзію, навчальні програми, соціальну рекламу й новий стиль суспільства, де кожного поважатимуть і прийматимуть таким, який він є.Стаття буде цікава широкому загалу.
Сергієнко О. Способи розв'язання конфліктних ситуацій / О. Сергієнко // Шкільному психологу. Усе для роботи. – 2018. – № 6. – С. 35-38. В даній статті розглянуто сутність та значення конфлікту в різних середовищах. Запропоновано практичні рекомендації щодо попередження конфлікту, його профілактики тапослаблення. Матеріал буде цікавим широкому колові читачів.

Особливості формування політики мультикультуралізму в Україні: специфіка, проблеми, перспективи [Електронний ресурс] // Епістемологічні дослідження в філософії, соціальних і політичних науках : [сайт]. – Електрон. текст. дані. – [Б. м.], 2012. – Режим доступу: https://visnukpfs.dp.ua/index.php/PFS/article/view/110 (дата звернення: 23.10.2023). – Назва з екрана.

Мультикультуралізм [Електронний ресурс] // Вікіпедія : [сайт]. – Електрон. текст. дані. – [Б. м.], 2023. – Режим доступу: http://surl.li/htyme (дата звернення: 23.10.2023). – Назва з екрана.

Мультикультуралізм, різноманітність і толерантність [Електронний ресурс] // Недобоївська територіальна громада : [сайт]. – Електрон. текст. дані. – [Б. м.], 2019. – Режим доступу: https://nedoboivska-gromada.gov.ua/news/1551463332/ (дата звернення: 28.10.2023). – Назва з екрана.

Додаткова інформація на сайтах:

Толерантність і виклики сучасності.

Сьогоднішній світ переживає період інтенсивних трансформацій і змін, які створюють виклики і потребують від нас терпимості та взаєморозуміння. Глобалізація та культурна різноманітність може викликати конфлікти та непорозуміння, але важливо приймати та поважати інші культури, дотримуючись відкритості до нових ідей та поглядів. Сучасний світ активно обговорює права осіб з різною статевою орієнтацією та гендерною ідентичністю. Терпимість вимагає поваги до прав кожної людини незалежно від її статі та особистих уподобань. Питання міграції і біженців стали актуальними національними та міжнародними викликами. Толерантність включає в себе сприйняття та допомогу переселенцям, які шукають безпеки та нових можливостей. Інтернет та соціальні мережі можуть сприяти як об'єднанню, так і розділенню суспільства. Тому важливими є: критичне мислення, здатність відрізняти інформацію від дезінформації та шанобливе ставлення до різних точок зору. Толерантність – це не просто слово, але активна дія, яка вимагає постійних зусиль. Сучасні виклики показують, наскільки важливо розвивати цю цінність у нашому суспільстві, і тільки відкритість, повага та співробітництво можуть допомогти нам подолати сучасні проблеми і створити кращий світ для суспільства.

Зубалій В. Толерантність та інтолерантна особистість / В. Зубалій // Шкільний світ. – 2018. – № 3. – С. 5-7. Проблема виховання громадянина, терпимого до інших людей, ідей, думок, соціальних і національних груп, конфесій, етнічних ознак, актуальна для багатьох держав. Цього вимагає сучасність, і тому дана проблема знаходиться в центрі уваги вчених та практичних працівників освіти. Публікація стане в нагоді наукавцям, вчителям та викладачам.
Бондар Є. Виховання добра й толерантності на уроках української літератури / Є. Бондар // Вивчаємо Українську мову та літературу. – 2015. – лип. ( №19-21). – С. 19-25. Стаття присвячена питанням розвитку толерантності учнів засобами української словесності на основі педагогічної спадщини. Висвітлено особливості культури національних меншин та способи їх взаємодії. Для учнівського загалу.
Славінська О. Розвиток толерантності у батьків, учителів до людей з особливими потребами : (тренінговий модуль) / О. Славінська // Дитина з особливими потребами. – 2018. – № 5. – С. 4-12. В статті розкриті поняття толерантності до людей з особливими потребами. На основі проведеного аналізу зарубіжної та вітчизняної літератури визначено загальні складові толерантності. Матеріал зацікавить учителів та батьків.
Накладова М. Будьмо толерантними : науково–практична конференція / М. Накладова // Початкова школа. – 2018. – № 1. – С. 52-54. У статті продемонстровано публікації дослідників щодо особливостей прояву толерантності між дітьми, що відносяться до різних релігій. Публікація стане в нагоді широкому колові читачів.
Томусяк В. Тренінг толерантності для вчителів / В. Томусяк // Шкільному психологу. Усе для роботи. – 2018. – № 6. – С. 28. Матеріал спрямований на ознайомлення педагогів із поняттям «толерантність», «толерантна особистість»; розвиток професійного самовдосконалення педагогів, гармонізацію взаємин в колективі; виявлення терпимості до учнів різних національностей. Стаття буде цікава широкому читацькому загалу.
Славінська О. Розвиток толерантності молодших школярів до людей з особливими потребами / О. Славінська // Дитина з особливими потребами. – 2018. – № 4. – С. 27-30. Висвітлено напрямки, методичні прийоми психологічної роботи з формування толерантності у дітей усвідомлення індивідуальних особливостей розвитку і освітніх потреб людей, способи налагодження комунікативної взаємодії в колективі однолітків. Матеріал буде цікавим соціальним педагогам та психологам.

Чи існує толерантність в Новій Україні? [Електронний ресурс] // Радіо Свобода : [сайт]. – Електрон. текст. дані. – [Б. м.], 2012. – Режим доступу: https://www.radiosvoboda.org/a/954791.html (дата звернення: 24.10.2023). – Назва з екрана.

Толерантна гідність чи виклики ксенофобства? [Електронний ресурс] // LB.ua : [сайт]. – Електрон. текст. дані. – [Б. м.], 2018. – Режим доступу: http://surl.li/mrwqx (дата звернення: 23.10.2023). – Назва з екрана.

Додаткова інформація на сайтах:

Толерантність у сучасному світі [Електронний ресурс] // СПАЛ : [сайт]. – Електрон. текст. дані. – [Б. м.], 2019. – Режим доступу: http://surl.li/glqnv (дата звернення: 27.10.2023). – Назва з екрана.