Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

1º de Educación Primaria

Imos ler

Autoría: Mª Rosario Vázquez Freire

Sílabas trabadas

Material de apoio á aprendizaxe da Lectoescritura

ODE creado durante unha licenza por formaciónda Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesionale Universidades da Xunta de Galicia no curso 2023/24

DOCUMENTACIÓN

Imos ler

Material de apoio á aprendizaxe da Lectoescritura

DOCUMENTACIÓN

Guía Didáctica

Manual de Uso

Atribución de imaxes

Sílabas trabadas

Imos ler

Material de apoio á aprendizaxe da Lectoescritura

Guía Didáctica

Sílabas trabadas

Imos ler

Material de apoio á aprendizaxe da Lectoescritura

Manual de Uso

Sílabas trabadas

Imos ler

Material de apoio á aprendizaxe da Lectoescritura

Atribución de imaxes

Sílabas trabadas

ATENCIÓNÁ DIVERSIDADE

ODE Nº 3: BR br

PRESENTACIÓNBR

ESCOLLEA SÍLABA

FORMA A PALABRA

ORDENA AS SÍLABAS

PRESENTACIÓN

br BR

BR + A BRAbr + a bra

BR + E BREbr + e bre

BR + I BRIbr + i bri

BR + O BRObr + o bro

BR + U BRUbr + u bru

BRA

BRU

BRO

BRI

BRE

bra

bru

bro

bri

bre

BRAZObrazo

BREbre

LE le

BRÍbrí

COLI

coli

BROCHAbrocha

BRUXAbruxa

ATENCIÓNÁ DIVERSIDADE

Seguinteactividade

PRESENTACIÓN BRRemataches!!

Comezarde novo

ATENCIÓNÁ DIVERSIDADE

ESCOLLE A SÍLABA

COMPLETA COA SÍLABA CORRECTA

COMEZAR

BR

BR

1, precision

Comprobar

Preme a sílaba que falta

bru

bra

Moi ben!!

Proba con outra!!

bre

bro

bri

a........latas

BR

Comprobar

1, precision

Preme a sílaba que falta

bru

bre

bra

bri

bro

Moi ben!!

Proba con outra!!

cere.......

BR

Comprobar

Preme a sílaba que falta

1, precision

bru

bre

bra

bri

bro

som.......lla

Moi ben!!

Proba con outra!!

1, precision

Preme a sílaba que falta

Moi ben!!

bri

bru

Proba con outra!!

bre

bro

co.......

bra

BR

Comprobar

Comprobar

1, precision

Preme a sílaba que falta

bru

BR

Moi ben!!

Proba con outra!!

bro

bri

bre

bra

pálpe........

BR

Comprobar

1, precision

Preme a sílaba que falta

bre

bra

.......xa

Moi ben!!

Proba con outra!!

bro

bri

bru

ATENCIÓNÁ DIVERSIDADE

BR

Seguinteactividade

Moi ben feito!!

Se queres volver a comezar preme aquí

ATENCIÓNÁ DIVERSIDADE

ATENCIÓNÁ DIVERSIDADE

ATENCIÓNÁ DIVERSIDADE

ATENCIÓNÁ DIVERSIDADE

Arrastra as letras para formar a palabraque representa o debuxo.

ATENCIÓNÁ DIVERSIDADE

forma a palabra

Se o precisas, bota man das pistas.

COMEZAR

Coloca cada letra no lugar correcto para formar a palabra

Reiniciar

Comprobar

Misturar

r

b

PISTA

i

l

1, rnd

Xenial!!

Non, proba de novo

o

o

Coloca cada letra no lugar correcto para formar a palabra

Reiniciar

Comprobar

Misturar

b

r

i

l

1, rnd

Xenial!!

Non, proba de novo

o

o

Coloca cada letra no lugar correcto para formar a palabra

Xenial!!

Reiniciar

Comprobar

Misturar

r

PISTA

e

c

1, rnd

b

Non, proba de novo

o

a

Coloca cada letra no lugar correcto para formar a palabra

Reiniciar

Comprobar

Misturar

r

b

e

c

1, rnd

Xenial!!

Non, proba de novo

o

a

Coloca cada letra no lugar correcto para formar a palabra

Reiniciar

Comprobar

Misturar

o

n

e

PISTA

d

i

r

b

1, rnd

Xenial!!

Non, proba de novo

Coloca cada letra no lugar correcto para formar a palabra

Reiniciar

Comprobar

o

Misturar

r

n

e

d

i

b

1, rnd

Xenial!!

Non, proba de novo

Coloca cada letra no lugar correcto para formar a palabra

Reiniciar

Comprobar

Misturar

x

u

PISTA

a

r

b

1, rnd

Xenial!!

Non, proba de novo

o

Coloca cada letra no lugar correcto para formar a palabra

Reiniciar

Comprobar

Misturar

x

b

u

a

r

1, rnd

Xenial!!

Non, proba de novo

o

Coloca cada letra no lugar correcto para formar a palabra

Reiniciar

Comprobar

o

Misturar

c

PISTA

o

r

b

1, rnd

Xenial!!

Non, proba de novo

i

l

ó

Coloca cada letra no lugar correcto para formar a palabra

Reiniciar

Comprobar

o

Misturar

o

c

r

b

1, rnd

Xenial!!

Non, proba de novo

i

l

ó

Xenial!!

Coloca cada letra no lugar correcto para formar a palabra

Reiniciar

Comprobar

Misturar

o

o

r

PISTA

u

n

1, rnd

Non, proba de novo

d

a

b

Coloca cada letra no lugar correcto para formar a palabra

Reiniciar

Comprobar

Misturar

o

r

o

u

n

1, rnd

Xenial!!

Non, proba de novo

d

a

b

ATENCIÓNÁ DIVERSIDADE

Remataches Parabéns!!

forma a palabra

Seguinteactividade

Comezar de novo

ATENCIÓNÁ DIVERSIDADE

ORDENAAS SÍLABAS

Comezar

Ordena as sílabas e forma a palabra que representa a imaxe

Reiniciar

Comprobar

Misturar

1, rnd

Moi ben feito!!

Nooooon,inténtao de novo!!

bro

co

gom

Ordena as sílabas e forma a palabra que representa a imaxe

Reiniciar

Comprobar

Misturar

Moi ben feito!!

1, rnd

Nooooon,inténtao de novo!!

bra

ce

le

ción

Ordena as sílabas e forma a palabra que representa a imaxe

Reiniciar

Comprobar

Misturar

1, rnd

Moi ben feito!!

Nooooon,inténtao de novo!!

le

bra

za

te

Ordena as sílabas e forma a palabra que representa a imaxe

Reiniciar

Comprobar

Misturar

1, rnd

Moi ben feito!!

Nooooon,inténtao de novo!!

la

a

bre

tas

Ordena as sílabas e forma a palabra que representa a imaxe

Reiniciar

Comprobar

Misturar

1, rnd

Moi ben feito!!

Nooooon,inténtao de novo!!

li

e

qui

bris

ta

Ordena as sílabas e forma a palabra que representa a imaxe

Reiniciar

Comprobar

Misturar

1, rnd

Moi ben feito!!

te

bri

Nooooon,inténtao de novo!!

llan

ATENCIÓNÁ DIVERSIDADE

COMEZARDE NOVO

Fixéchelo moi ben!!

Parabéns, aprendichesmoitas palabrascon BR

ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

ODE Nº 3: BR br

COMPLETAA PALABRA

CREBACABEZAS

ESCOLLEAS IMAXES

DETECTA PALABRAS

Compón o crebacabezas de imaxes de palabras con "br"

COMEZAR

CREBACABEZAS

CREBACABEZAS

Completa o crebacabezas de imaxes de palabras con "br"

 • 5
 • 2
 • si

CREBACABEZAS

Completa o crebacabezas de imaxes de palabras con "br"

 • 5
 • 2
 • si

CREBACABEZAS

Completa o crebacabezas de imaxes de palabras con "br"

 • 5
 • 2
 • si

CREBACABEZAS

Completa o crebacabezas de imaxes de palabras con "br"

 • 5
 • 2
 • si

CREBACABEZAS

Completa o crebacabezas de imaxes de palabras con "br"

 • 5
 • 2
 • si

CREBACABEZAS

Completa o crebacabezas de imaxes de palabras con "br"

 • 5
 • 2
 • si

CREBACABEZAS

Completa o crebacabezas de imaxes de palabras con "br"

 • 5
 • 2
 • si

CREBACABEZAS

Completa o crebacabezas de imaxes de palabras con "br"

 • 5
 • 2
 • si

CREBACABEZAS

Completa o crebacabezas de imaxes de palabras con "br"

 • 5
 • 2
 • si

CREBACABEZAS

Completa o crebacabezas de imaxes de palabras con "br"

 • 5
 • 2
 • si

CREBACABEZAS

Completa o crebacabezas de imaxes de palabras con "br"

 • 5
 • 2
 • si

CREBACABEZAS

Completa o crebacabezas de imaxes de palabras con "br"

 • 5
 • 2
 • si

CREBACABEZAS

Completa o crebacabezas de imaxes de palabras con "br"

 • 5
 • 2
 • si

CREBACABEZAS

Completa o crebacabezas de imaxes de palabras con "br"

 • 5
 • 2
 • si

CREBACABEZAS

Completa o crebacabezas de imaxes de palabras con "br"

 • 5
 • 2
 • si

Xenial!!

Comezar de novo

CREBACABEZAS

Seguinteactividade

bre

bra

ber

pal

bro

bor

bri

bir

Comezar

COMPLETA AS PALABRAS

1, precision

tam.......

bor

bro

BR

Comprobar

Moi ben!!

Proba con outra!!

........tar

Completa as palabras

be.......

1, precision

ber

bre

BR

Comprobar

Moi ben!!

Proba con outra!!

a.......latas

Completa as palabras

1, precision

bar

bra

BR

Comprobar

Moi ben!!

Proba con outra!!

........bacoa

alfom.......

Completa as palabras

1, precision

bur

bru

BR

Comprobar

Moi ben!!

Proba con outra!!

........xa

ham.......guesa

Completa as palabras

1, precision

bir

bri

BR

Comprobar

Moi ben!!

Proba con outra!!

.......los

........llante

Completa as palabras

1, precision

bro

bor

BR

Comprobar

Moi ben!!

Proba con outra!!

.......dado

.......cha

Completa as palabras

1, precision

bre

ber

BR

Comprobar

Moi ben!!

Proba con outra!!

Completa as palabras

le.......

.......ce

1, precision

bar

bra

BR

Comprobar

Moi ben!!

Proba con outra!!

ca.......

.......co

Completa as palabras

bre

bra

ber

bar

bro

bor

Seguinteactividade

bri

bir

Comezar de novo

COMPLETA AS PALABRAS

Remataches!! Fixéchelo moi ben!!

ESCOLLEAS IMAXES

COMEZAR

BR

br

Reiniciar

Comprobar

Misturar

BR

br

BR

br

Arrastra as imaxes con "br"

Xenial!!

1, rnd

SEguinte

Non,proba de novo!!

1, rnd

Reiniciar

Xenial!!

Comprobar

Misturar

SEguinte

BR

br

BR

br

Non,proba de novo!!

Arrastra as imaxes con "br"

1, rnd

Xenial!!

SEguinte

Reiniciar

Comprobar

Misturar

Non,proba de novo!!

BR

br

BR

br

Arrastra as imaxes con "br"

Xenial!!

1, rnd

SEguinte

Reiniciar

Comprobar

Non,proba de novo!!

Misturar

BR

br

BR

br

Arrastra as imaxes con "br"

Xenial!!

1, rnd

SEguinte

Non,proba de novo!!

Reiniciar

Comprobar

Misturar

BR

br

BR

br

Arrastra as imaxes con "br"

Xenial!!

1, rnd

SEguinte

Reiniciar

Comprobar

Non,proba de novo!!

Misturar

BR

br

BR

br

Arrastra as imaxes con "br"

ESCOLLE AS IMAXES

COMEZAR de novo

BR

br

Seguinteactividade

Remataches!!Parabéns!!

DETECTAPALABRAS

COMEZAR

BR

br

Le as palabras e preme só as que teñen "br"

CORRECTOS

inflexible, rnd, fx

X/N

00:00:00

0.8

broche

berce

tambor

celebrar

Breixo

aperta

barca

Xenial!!

Faino de novo!!

Le as palabras e preme só as que teñen "br"

inflexible, rnd, fx

X/N

00:00:00

0.8

CORRECTOS

cerebro

burbulla

bar

beber

hamburguesa

Xenial!!

abrigo

brazalete

Faino de novo!!

Le as palabras e preme só as que teñen "br"

inflexible, rnd, fx

CORRECTOS

X/N

00:00:00

0.8

berberecho

globo

Xenial!!

Faino de novo!!

libraría

bolboreta

Brais

birlos

brincar

Le as palabras e preme só as que teñen "br"

inflexible, rnd, fx

X/N

00:00:00

0.8

CORRECTOS

barbeiro

bordado

flan

Xenial!!

libreta

Faino de novo!!

equilibrista

nubrado

barco

Le as palabras e preme só as que teñen "br"

inflexible, rnd, fx

X/N

00:00:00

0.8

CORRECTOS

albornoz

Xenial!!

Faino de novo!!

branco

polvorón

barbacoa

cubertería

brillante

decembro

Xenial!!

BR

br

Seguinteactividade

Seguinteactividade

XOGAR DE NOVO

Seguinteactividade

DETECTA PALABRAS

Rematamos a lección

1º de Educación Primaria

Imos ler

Autoría: Mª Rosario Vázquez Freire

Material de apoio á aprendizaxe da Lectoescritura

Sílabas trabadas

ODE creado durante unha licenza por formaciónda Consellería de Cultura, Educación,Formación Profesional e Universidadesda Xunta de Galicia no curso 2023/24