Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Concurso de

epitafios

epitafio:

s. m. 1. Inscrición nunha tumba en memoria do defunto.

Eduardo pondal

Aquí jaz o cantor da raza galega

Celso emilio ferrreiro

Mais o lume que alampea xamais o veredes morto

Ramón Cabanillas

Quero na lousa que me de sosegoesta palabra que ten ás: POETAe esta palabra que ten luz: GALLEGO

Álvaro Cunqueiro (1/2)

Loubado seña Deus, que me permitiufacerme home neste grande reino que chamamos Galicia

Álvaro Cunqueiro (2/2)

Eiquí xaz alguén quecoa súa obra fixo que Galiciadurase mil primaveras máis

Lois pereiro

Cuspídeme enriba cando pasedespor diante do lugar no que eu repouseenviándome unha húmida mensaxede vida e de furia necesaria.

bases concurso:

1º Os epitafios elaboraranse en galego.2º Cada alumna/o poderá participar unha soa vez.3º Os epitafios poden ser creacións propias ou empregar citas célebres que teñan relación coa temática.4º Permítese a decoración do modelo de lápida que se entrega para a elaboración do epitafio. 5º A participación no concurso realizarase ata o día 30 de outubro. As/os participantes deberán:Elaborar o modelo de lápida co seu epitafio.Anotar o seu nome e grupo na parte posterior do modelo.

bases concurso:

6º Exporanse os epitafios para a súa visibilidade por parte da totalidade do persoal do instituto na biblioteca do instituto. Cada lápida será identificada cun número único que se empregará para a votación. 7º No caso de que o número de epitafios exceda o espazo para a exposición, realizarase unha selección previa por parte do EDLG.8º Xunto coa exposición, instalarase unha urna de votación, así como, papeletas para que cada membro da comunidade educativa poida emitir un único voto ao que considera o mellor epitafio. No caso de que unha mesma persoa emita máis dun voto, considerarase unicamente o primeiro voto que leve o seu nome que se extraia da urna.9º Concederanse dous premios de 10€ en vales para consumo na cafetería do instituto aos dous epitafios con máis votos antes o 31 de outubro.

¡GRAzAS!