Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Lekcja 5

praca domowa

Klasa VII

  • Kontynuowaliśmy lekcje historyczną
(czasy Bolesława Chrobrego),
  • omówiliśmy fraszkę "Na zdrowie",
  • poznaliśmy Jana Kochanowskiego,
  • rozmawialiśmy o zdrowiu,
Podczas lekcji:
  • wybierz dwa/trzy pytania i napisz odpowiedź w zeszycie.
Praca domowa:
  • Przeczytaj s. 74
"Na lipę" i "Na dom w Czarnolesie"
  • Przygotuj notatkę o Bolesławie Chrobrym.
Praca domowa:

Do zobaczenia