Want to make creations as awesome as this one?

- Zoo animals – Animales del zoológico

Transcript

Zoo Animals – Animales del Zoológico

Zoo AnimalsCrocodile: cocodrilo (crocodail)Flamingo: flamingo (flamingou)Gorilla: gorila (gorila)Monkey: mono (monki)Parrot: loro (parrot)

Pronunciation - Pronunciación

Rhino: rinoceronte (rainou)Snake: serpiente (sneik)Giraffe: jirafa (yiraf)Turtle: tortuga (torel)Zebra: zebra (zibra)Panda: panda (penda)

Pronunciation - Pronunciación